Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

Адхезионен грунд за последващи едно- или двукомпонентни покрития, върху неабсорбиращи основи, като меламин-формалдехидни смоли, твърдо PVC, покрития с прахови бои, стари двукомпонентни бои, алуминий, цинкова ламарина, горещо поцинкована стомана, както и много други основи, чието сцепление ще се тества.

Грунд за антикорозионна защита за строителни елементи от желязо и стомана. Продуктът не се използва за покритие на покриви.

Характеристики

  • Високо сцепление
  • Висока антикорозионна защита
  • В повечето случаи може да се покрие с лакове

Свързващо вещество

Двукомпонентна епоксидна смола с пигменти за антикорозионна защита. Съдържа разтворители.

Опаковка

  • 1kg, 10kg
  • Двукомпонентен спрей от 400 ml

Цвят

  • Кофа: приблизително RAL 7035 Lichtgrau.
  • Доза спрей: Beigegrau

Гланц

Мат

Съхранение

Продуктът се съхранява на прохладни места, плътно затворен. Спрей-ът се съхранява със затворена капачка.

Технически данни

  • Плътност кофа: около 1,6 g/cm3
  • Плътност спрей: около 0,7 g/cm3