Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчани основи

Небоядисани и абсорбиращи дървени основи. Основите трябва да са чисти, носещи, сухи и без разделителни вещества. Влагата на стабилния дървен материал не трябва да надвишава 13%, а на нестабилния или с ограничена стабилност да не надвишава 15%. Capalac Holz-Imprägniergrund се нанася само ако е необходима защита на дървото.

Спазвайте конструктивните принципи при защита на дървото. Те са в основата на дълготрайната защита на дървото с покривни материали.

Подготовка на основата

Нови дървени строителни елементи:

Дървени повърхности се шлайфат в посока на влакното и се почистват добре. Отстраняват се чуждите тела от дървото, като например смолата. Острите ръбове се заоблят.

Стар необработен дървен материал:

Дървените повърхности, засегнати от неблагоприятните атмосферни условия, сиво оцветени, се шлайфат до достигане на здрав и носещ дървен слой, почистват се основно. Острите ръбове се заоблят.

Начин на нанасяне

Capalac Holz-Imprägniergrund се нанася с четка или чрез потапян.

Инструкции за нанасяне

Основа  

Употреба  

Подготовка на основата  

Импрегниране

Грундиране

 Междинен слой

Краен слой

Дърво

открито

БФС нр. 18

Capacryl

Holzschutz-Grund  

Capalac GrundierWeiß  

или Capalac BaseTop

или Capalac Venti

Capalac GrundierWeiß  

или Capalac BaseTop

или Capalac Venti

Capalac GrundierWeiß

или Capalac BaseTop

или Capalac Venti

 

Разход

Около 70-100 ml/m² за слой, в зависимост от абсорбцията. За максимална ефективност при защита на дървото препоръчваме минимален разход от 80-100 ml/m². Точният разход се определя с проби.

Условия за обработка

Минимум + 5°C температура на основата, материала и въздуха.

Време за съхнене

При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха, е сух при допир след около 5 часа. Може да се боядисва с продукти на базата на разтворител след 12 часа. Ниските температури и висока влажност на въздуха удължават времето за съхнене. При дърво с различни компоненти, особено при дърво от тропически гори, времето за съхнене може да е по-дълго.

Инструменти

Измиват се след ползване с white-spirit или със заместител на терпентин.