Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчани основи

При вътрешно приложение, за покрити или непокрити дървени повърхности, както и за повърхности от желязо, стомана, алуминий (неанодизиран) и мед, некорозирали и неокислени.

За външно приложение, като допълнителни прозрачни слоеве върху стабилни дървени повърхности и лакирани или боядисани такива (Не като прозрачни слоеве, тъй като не осигуряват UV защита). Допълнително прозрачно покритие върху алкидни лакове и върху Capalac Dickschichtlack , на закрито и открито. Да не се нанася върху паркет.

Основите трябва да са чисти, носещи и без вещества намаляващи сцеплението. Максимално допустимият процент на влагата за стабилно дърво е  13%. За дърво и дървени части с ограничена стабилност или нестабилни такива, процентът е 15%.

Подготовка на основата

Дървени повърхности: Шлайфат се и се почистват от стърготините. Отстранява се смолата.Острите ръбове се заоблят (вижте лист БФС нр. 18).

Метални повърхности, разположени на закрито: Желязо и стомана – отстранява се ръждата. Алуминий и мед – почистват се от оксиди с нитро-разредител.

Повърхности, покрити със стари лакове: Шлайфат се с абразивна гъба (за цветовете Glimmer не се налага) и се почистват.

Нанасяне

Capalac Kunstharz-Klarlack може да се нанася с четка, с мече или с пръскане. Продуктът е готов за нанасяне. Пръскане с Aircoat (TempSpray) е възможно само след загряване на материала до препоръчаната температура.

 

Ø Дюза

Налягане 

 Разреждане 

 Температура на материала

Aircoat-TempSray  

 0,009 - 0,011 инча

180 - 200 бара

          -

35°C

Структура на слоевете

Основа

Употреба

Подготовка на основата

Импрегниране

Грундиране

Междинен слой

Краен слой

Дърво, дървени материали

закрито

шлайфане

-

Capalac Kunstharz-

Klarlack

Capalac

Kunstharz-Klarlack,

Ако се налага

Capalac

Kunstharz-

Klarlack

Стабилно дърво

открито

Лист БФС нр. 18

Capalac Holz-

Impragnierung

Capadur UniversalLasur

или F7-LangzeitLasur

1-2 x Capadur

UniversalLasur sau

F7-LangzeitLasur1)

Желязо, стомана,

закрито

Почистване ръжда,

шлайфане, обезмасляване

-

Capalac Kunstharz-

Klarlack

-

Алкидни лакове,

закрито /

открито

Ако се налага,

Шлайфане, почистване

-2)

-

Само пигментираните лакове осигуряват UV защита. Capalac Kunstharz-Klarlack е лак, който не осигурява защита от UV лъчите, а е само прозрачен покривен слой.

2)  Повредените участъци стара боя се ремонтират.

Препоръка: Да се направят проби и да се тества сцеплението при повърхностите с покритие прахови бои, с технологията Coil Coating или при критичните основи.

Разход

  • С валяк/ четка: 80 - 100ml / m² / 1 слой
  • С пръскане: 140 ml / m² / 1 слой

Стойностите на разходните норми са ориентировъчни и могат да варират в зависимост от вида и свойствата на основата. Точният разход се определя с проби.

Условия за обработка

Минимум + 5°C температура на основата, материала и въздуха.

Време за изсъхване

При 20°C и 65% относителна влажност на въздуха

Сух на повърхността

Сух при допир

Може да се нанася следващ слой

Може да се нанася следващ слой с пръскане

След бр. часове

4

8

16

12

При по-ниски температури и по-висока влажност ма въздуха времето за съхнене се удължава. За определяне на точното време за съхнене се извършват проби.

Инструменти

Почистване веднага след ползване с лек бензин или бял спирт.