Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Нагреватели, радиатори, тръби. Носещата повърхност трябва да е чиста, носеща, суха и без отделящи се вещества.

Подготовка на основата

Нови повърхности, без стара боя: Металната повърхност трябва да е добре почистена, без ръжда.

Повърхности с боядисано покритие: Да се шлифоват и почистят.

Повърхности, покрити със стари абсорбиращи бои: Старата боя е шлифована. Старата не абсорбираща боя се отстранява.

Нанасяне

Airless: дюза 0,011–0,015 инч; налягане 120 бара, разреждане 5%

Airmix/ Aircode: дюза 0,011 инч; налягане 120 бара, разреждане не е необходимо

Максимално налягане: 2,0–2,5 mm; налягане 5,0 бара, разреждане 5%

Изграждане на слоя

Основа

Среда

Подготовка на основата

Грундиране

Междинен слой

Финишен слой

Нови повърхности без предишни бои

интериор

Почистване от ръжда

Capalac Allgrund

 

Capacryl Heizkorper-Lack1)

 

 

Capacryl Heizkorper-Lack1)

 

Фабрично боядисани повърхности

интериорПолиране/ почистване

Disbon 481

EP-Uniprimer

 

-

Повърхности със стари бои

интериор

Полиране/ почистване

Capacryl Heizkorper-Lack

 

-

1) За цветове в интензивни нюанси да се използва Capacryl Haus-Lack 2000.
2) Дефектните повърхности се подготвят и грундират в съответствие с условията за покриване на основата

Capacryl Heizkörper-Lack може да се нанася с валяк с четка или чрез пръскане. Преди употреба разбъркайте много добре и разредете с максимум 5% вода, колкото е необходимо.

Разход

100-130 ml/m2/ слой

Стойностите на потреблението са ориентировъчни, те се различават в зависимост от субстрата и неговите характеристики. Точната консумация може да се определи само чрез извършване на тестове.

Условия за обработка

+ 8 ° C за материал, опора и въздух.

Температура за съхнене

При 20oC и 65% влажност на въздуха:

  • 1-2 часа сух на допир
  • 10-12 часа - може да се нанеся следващият слой
  • 48 часа - напълно сух

При по-ниски температури и по-висока влажност времето за изсъхване се увеличава.

Инструменти

Почистете обилно с вода, веднага след употреба.