Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчани основи

Строителни елементи на фасади от ламарина с покритие по технологията Coil Coating, плоскости от поцинкована ламарина, цинкови плочи, алуминиеви плочи (Внимание! Да не се нанася върху повърхности от анодизиран алуминий), медна ламарина и твърдо PVC.

Capalac Disbocolor не е подходящ за нанасяне върху покриви. Основата трябва да бъде суха, фиксирана, носеща и без вещества намаляващи сцеплението.

Подготовка на основата

Бетон, мазилки на базата на цимент: Почистват се например с водна струя под налягане.

Цинк, поцинкована стомана: Повърхността се измива добре с амонячен разтвор, съгласно лист БФС нр. 5.

Алуминий: Почиства се нитро- разредители или с фосфорна киселина, съгласно лист БФС нр. 6.

Твърдо PVC: Измива се с амонячен разтвор, съгласно лист БФС нр. 22.

Стари боядисани основи (напр. Coil Coating): При старите основи се проверява носещата им способност и съвместимостта с Capalac Disbocolor 493. Носещите основи се почистват с водна струя под налягане и се отстраняват  кредиращите участъци. Неносещите основи се отстраняват по подходящ начин.

Нанасяне

Capalac Disbocolor 493 може да се нанася с четка, мече или с пръскане. Материалът е готов зa нанасяне. Преди употреба се разбърква добре.

Структира на слоевете

Основа

Среда

Подготовка на основата

Грундиране

Междинен слой

Горен слой

 

 

 

 

Плоскости с покритие по технологията Coil Coating

външна

      почиства се

Capalac 2K-EP-Haftgrund1) или

Capacryl Haftprimer1 )

Capalac

Disbocolor 4932 )

Capalac

Disbocolor

493

 

 

 

 

 

Плочи от поцинкована стомана или цинкови плочи

външна

Лист БФС нр. 5

Capacryl Haftprimer

Capalac

Disbocolor 4932 )

 

 

 

 

 

Алуминиеви или медни плочи

външна

Лист БФС нр.. 6

Capacryl Haftprimer

Capalac

Disbocolor 4932 )

 

 

 

 

 

Твърдо PVC

външна

Лист БФС нр.. 22

Capacryl Haftprimer

Capalac

Disbocolor 4932 )

 

 

 

 

 

Бетон, мазилки на базата на цимент

външна

почиства се

Dupa-grund

Capalac

Disbocolor 4932 )

1) Съществуващите повредени повърхности се обработват по подходящ начин според вида на основата.

2) Може да се наложи нанасяне на междинен слой при различно оцветените основи, или при цветовете с ниска покривна способност  (напр. жълто, червено или оранжево).

* Внимание!  При нанасяне на продукта оцветен в сребристо-метални цветове (прибл. RAL 9006) е необходимо, независимо от основата, предварително грундиране с Capacryl-Haftprimer или Capalac 2k-EP-Haftgrund.

Разход

Около 135 – 180 ml/m2 / слой. Стойностите на разходните норми са ориентировъчни и варират в зависимост от основата и свойствата и. Точният разход се определя с проби.

Условия за обработка

Температурата на материала, въздуха и основата трябва да бъде мин. + 5°C. Да се спазва глава В от VOB (DIN 18363, алинея 3.1.10). Продуктът не трябва да се нанася под действието на преки слънчеви лъчи, силен вятър, дъждове, или върху нагрети повърхности. Да се обърне внимание на температурата на точката на роса.

Време за изсъхване

  • Сух при допир: след около 1 час
  • Устойчивост на дъждове: след около 2 часа
  • Може да се нанесе следващ слой: след около 12 часа

* Ориентировъчни стойности при температура 20°C и 60% относителна влажност на въздуха.

Инструменти

Почистват се с Disbocolor 499 веднага след ползване.