Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчани основи

Стабилно дърво (части от мебели, играчки, врати, прозорци), метал и твърдо PVC. Повърхностите трябва да са чисти, стабилни, сухи и да не съдържат вещества намаляващи сцеплението  (без ръжда, масло, мазнини). Максималната влага на стабилното дърво не трябва да надвишава 13%.

Подготовка на основата

Дървени елементи: Дървените повърхности се шлайфат в посока на влакната, почистват се от вещества намаляващи сцеплението (смоли) (вижте лист БФС нр. 18)

Елементи от желязо, стомана: Повърхностите се почистват от ръжда съгласно стандарт SA 2 ½( пясъкоструене) или ST3 (механично), съгласно DIN EN ISO 12944-4.

Поцинковани/галванизирани повърхности, PVC: Измиват се с амонячен разтвор с помощта на абразивна гъба, съгласно лист БФС нр. 5 и нр..20, след което се почистват добре.

Алуминий (неанодизиран): Почиства се с нитро- разредители или с разтвор на фосфорна киселина с помощта на абразивна гъба, съгласно лист БФС нр. 6

Стари боядисани слоеве, със сцепление: Отстранява се стария слой боя механично и/или с алкални вещества. Отстраняват се неносещите слоеве

Смесване

Добавят се 10% Capalac PU-Härter (втвърдител) и се разбърква добре. Прочетете технически лист нр.093 Capalac PU-Härter.

Нанасяне

Оптимален резултат се постига при нанасяне с пръскане под високо или ниско налягане, но е възможно и нанасяне с мече върху малки повърхности. Повърхността трябва да е чиста, без разделителни вещества, мазнини, масла, следи от потни длани (да се носят защитни ръкавици, ако се налага). Повърхността се грундира с Capalac Vorlack оцветен в подобен на крайни слой цвят.

Нанасяне с пръскане: Продуктът се разрежда с Caparol AF-Verdunner (съгласно таблицата по-горе). Нанася се един тънък слой, за да се образува филм, предотвратявайки по този начин протичането. Оставете повърхността да изсъхне за 7-10 минути (при 20 ̊ С и 65 % влага), след това нанесете нов слой. Върху големите повърхности може да се появят петна с различен блясък – петна на блясък).

Нанасяне с мече: Материалът се разрежда с 5-10% Caparol AF-Verdunner. Нанася се равномерно, с мече с къс косъм (например: мече Storch Velour, чл.156115). Оставете повърхността да изсъхне за 5-7 минути (при 20 ̊ С и 65 % влага), след това се изглажда цялата повърхност като се нанася в само в една посока. Налице е риска от появата на петна (на повърхности с различен блясък – петна на блясък

 

 

Дюза

Налягане      

Разреждане     

Високо налягане     

Перлен блясък    

1,3 – 1,5 mm      

3-4 бара

около 25%

 

Метален

1,3 – 1,5 mm

3-4 бара

Около 25%

Ниско налягане

Перлен блясък

1,3 mm

0,5 бара

около 25%

 

Метален

1,3 mm

0,5 бара

около 25%

Структура на слоевете

Основа   Среда  Подготовка на основата           Импрегниране Грундиране Междинен слой  Краен слой 
Дърво, дървени елементи                закрито   

Почистване/Шлайфане 

 Capalac Vorlack

Capalac Vorlack

Оцветен  в подобен на крайния слой цвят

Capalac Effektlack

Метален или прелен блясък

Стабилно дърво открито

Почистване

Лист БФС нр.18

Capalac Holz-

Impraegniergrund

Capalac Vorlack
Стомана, желязо закритоПочистване ръжда 

Capalac Allgrund/

Capalac

Rostschutzgrund

  открито

 

Почистване ръжда
 

2x Capalac

Allgrund/Capalac

Rostschutzgrund

Capalac Vorlack

Оцветенв  подобен на крайния слой цвят

Capalac Effektlack

Метален или прелен блясък

Цинк/ галванизирани повърхности 

закрито /открито

БФС нр.5

 

Disbon 481 EP-

Uniprimer

Capalac Vorlack

Оцветен  в подобен на крайния слой цвят

Capalac Effektlack

Метален или прелен блясък

Алуминий 

закрито/ открито

БФС нр.6 Capalac Allgrund
Твърдо PVC 

закрито /

открито

БФС нр.22 Capalac Allgrund
Стара абсорбираща боя 

закрито /

открито

Шлайфане/

Почистване с алкални вещества

Повърхността се подготвя, съгл. основата

 
Радиатори закрито

Почистване/

Шлайфане

 Capalac Allgrund

Разход

  • Нанасяне с пръскане: около 150-180 ml/m2 / слой
  • Нанасяне с мече: около 120 ml/m2 / слой

Точният разход не може да се определи. Той се изчислява след извършване на проби.

Условия за обработка

Минимум + 5°C температура на основата, материала и въздуха.

Време за изсъхване

При температура от 20 ̊ С и 65 % относителна влага на въздуха изсъхва на повърхността след около 4 часа. Сух при допир след 8-10 часа. Може да се нанася следващ слой (с мече) след 24 часа. Може да се нанася следващ слой  с пръскане след 8-16 часа. При ниски температури и висока влажност ма въздуха времето за съхнене се удължава.

Инструменти

Почистват се с лек бензин или терпентин веднага след ползване.