Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Стабилно и нестабилно дърво и дървени продукти.

Повърхността трябва да е чиста, носеща, суха и без вещества, намаляващи сцеплението. Влагата не трябва да надвишава 15% при дървото с частична стабилност или при нестабилното дърво. Трябва да се спазват мерките за защита на дървото. Те са основата за осигуряване защита на дървото при нанасяне на специални покрития (вижте техническа информация нр.18).

Подготовка на основата

Нови дървени строителни елементи: Гладките и рендосани дървени повърхности се шлайфат в посока на влакното, почистват се добре и се отстраняват чуждите тела, напр. смолата.  

Старо, необработено дърво: Посивелите и засегнати от неблагоприятните условия дървени повърхности се шлайфат до достигане на здраво , носещо дърво и се почистват добре.

Боядисано дърво: Старите, носещи боядисани слоеве се шлайфат и се почистват. Неносещите боядисани слоеве се отстраняват..

Цинк, твърдо PVC: Повърхностите се измиват с амонячен разтвор с помощта на синтетична абразивна гъба, съгласно указанията от техническа информация нр. 5 и нр. 22.

Нанасяне

Capadur Color е готов за употреба. Capadur Color може да се нанася с четка или с мече. Разбърква се добре преди употреба и ако се налага може да се разреди с макс. 5% вода. Поради съдържанието на консерванти, Capadur Color не може да се нанася с пръскане.

Разход

Около 150 ml/m2/ 1 слой. Стойностите на разходните норми са ориентировъчни и могат да варират в   зависимост от вида и свойствата на основата. Точният разход се определя с проби.

Условия за обработка

Минимум + 5°C температура на материала, основата и въздуха.

Структура на слоевете

Основа

Употреба

Подготовка на основата

Импрегниране

Грундиране

Междинен слой

Краен слой

Дърво, дървени материали

открито

Техн.инф. нр 18

Capacryl

Holzschutz-Grund

За нюанси
отворен 1)

Capacryl Holz-IsoGrund

Capadur Color

Capadur Color

Цинк

открито

Техн.инф. нр. 5

-

Capacryl Haftprimer

  Ако се налага

Capadur Color

Твърдо PVC

открито

Техн.инф. нр. 22

-

Capacryl Haftprimer

 

Ако се налага Capadur Color

Носещи слоеве стара боя 1)

открито

шлайфане/ почистване

- 2)

Capacryl Haftprimer 2)

Ако се налага,

Capadur Color

При нанасяне върху дървени повърхности, винаги се грундира предварително с Capacryl Holz-IsoGrund. Нанесете два слоя Capacryl Holz-IsoGrund.

2)       Повредените участъци със стара боя се отстраняват и основата се грундира.

Време за изсъхване

При 20°C и 65% относителна влажност на въздуха

Сух на повърхността

Може да се нанася следващ слой

Устойчив на влага

След брой часове

1

12

24

* При по-ниски температури и по-висока влажност ма въздуха времето за съхнене се удължава.

Инструменти

Почистват се с вода, веднага след употреба.