Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Дървените строителни елементи на външни повърхности на сгради, стабилни, с ограничена стабилност или нестабилни елементи. Хоризонталните повърхности трябва да бъдат защитени, като се покрият например с ламаринени листове. Спазвайте конструктивните принципи за защита на дървото. Трябва да се осигури бързото изхвърляне на водата от дървената повърхност и да се избягва навлизането й в конструкцията (предотвратете застоя на влага). Осигурете достатъчна защита против водни пръски.

Повърхността трябва да е чиста, носеща и без разделителни вещества. Тества се носещата способност и съвместимостта на старите слоеве. Проверява се влажността на дървото преди полагане на продукта. Влажността на дървото  не трябва да надвишава 15%. Проверете дали дървените строителни материали под формата на плоскости могат да се използват на открито като строителни материали за фасада и дали могат да бъдат боядисвани (спазвайте указанията на производителя ).Спазвайте указанията от лист BFS № 18. Да не се използва върху плоскости/строителни материали, съдържащи цимент. Съвместимостта на продукта с дървени строителни материали не може да бъде гарантирана за всички основи, поради което трябва да се тества внимателно. Да не се използва за подови покрития или за покриви. Спазвайте интервалите за поддръжка, съгласно лист BFS 18, приложение В.

Подготовка на основата

Нови дървени повърхности: Гладките дървени повърхности се шлифоват в посока на влакното, почистват се основно и се отстраняват чуждите тела, например смолата. 

Стари дървени повърхности: Дървените повърхности, засегнати от неблагоприятните атмосферни условия, които са посивели, се шлайфат до достигане на здрава, носеща дървесина и се почистват основно. 

Боядисани дървени повърхности: Старите неносещи бои се отстраняват напълно, до дървен слой. Старите носещи бои се шлайфат, почистват се и се проверява съвместимостта. 

Дървените повърхности, засегнати от външната страна от гъбички и водолюбиви растения: Повърхностите, засегнати от гъбички и водолюбиви растения се измиват добре и се обработват с Capatox. Подготовката на носещия слой се извършва, съгласно указанията, посочени по-горе. Прочетете техническата информация на продукта Capatox.

Начин на полагане

Capadur Aqua-Lasur Universal е готов за нанасяне. Може да се нанесе с мече или с четка. Върху големите повърхности се нанася с мече и веднага се разнася с четка. При високи температури повърхността се навлажнява, с помощта на гъба, напоена с чиста вода и се боядисва веднага. 

Нанася се малко количество от материала, така че да не се получат повърхности с видимо припокриване. Ако е необходимо осигурете достатъчен брой нанасящи работници. Продуктът не може да се нанася чрез пръскане поради веществата, предотвратяващи гъбичните атаки. 

Разреждане

Capadur Aqua-Lasur Universal е готов за нанасяне. Разрежда се макс. 5% вода, когато се нанася върху силно абсорбиращи повърхности или при високи температури.

Инструкции за нанасяне

Носеща основа

Подготовка на носещата основа

Импрегниране

Грундиране

Междинен слой

Краен слой

Небоядисано дърво (естествено)

лист BFS 18

Capacryl Holzschutz-Grund

Capadur Aqua-Lasur Universal

Capadur Aqua-Lasur Universal

Capdur Aqua-Lasur Universal

Стари носещи бои

Шлайфат се, Почистват се

-

Capadur Aqua-Lasur Universal

-

Capdur Aqua-Lasur Universal

Техника "външен вид дървесни влакна" (изсветлява нюанса на повърхностите в тъмни цветове)

Подготовката на повърхността и импрегнирането се извършват по начина посочен по - горе, в зависимост от вида на повърхността

Подготовката на повърхността и импрегнирането се извършват по начина посочен по - горе, в зависимост от вида на повърхността

Capacryl Halfprimer във възтановяващ цвят

Capdur Aqua-Lasur Universal

Capdur Aqua-Lasur Universal


1) За оптимална защита от УВ лъчите, светлите нюанси се нанасят в три слоя – един основен слой, един междинен слой и един краен  слой, (не се нанасят с техниката „външен вид дървени влакна”). При тъмните нюанси (цвят орех или по-тъмни) е достатъчно нанасянето на два слоя – един слой грунд и един краен слой. Безцветният продукт няма достатъчна защита към УВ лъчите и служи най-вече като основен материал за боядисване.

2) Повредените участъци от старите слоеве боя се поправят в съответствие с вида на носещия слой.

Разход

  • Върху гладки дървени повърхности, около 80 ml/m² за слой.
  • Върху груби повърхности,около 150- 200 ml/m² за слой.

Разходните стойности са ориентировъчни и варират според вида дърво и финишния слой на повърхността. Точният разход се определя чрез извършване на проби.  

Условия за обработване


Температура на материала, въздуха и носещия слой: Минимум 8°C.

Време за съхнене

При 20 ° C и 65% относителна влажност, след около 30 мин основата е суха на допир. След 8 часа може да се пребоядиса. След 24 часа повърхността е напълно суха. 
При по-ниски температури и висока влажност на въздуха се удължава времето за съхнене.

Почистване на инструментите


Измиват се с вода веднага след ползване или при по-продължително прекъсване на работата.