Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчани основи

Стабилни дървени строителни елементи или такива с ограничена стабилност.

Основата трябва да е чиста с носеща способност и без разделителни вещества. Влажността на дървото средно не може да надвишава във външна среда 13% при широколистната дървесина и 15% при иглолистната. Трябва да се спазват защитните мерки за дървото. Те представляват основата за защита на дървото чрез специални покрития. 

Подготовка на основата

Нови дървени строителни елементи: Отстраняват се грапавините, почиства се, рендосва се в посока на дървените влакна, Отстраняват се евентуалните следи от смола. Нанася се един слой Capacryl Holzschutz-Grund върху повърхностите на открито.

Старо необработени и незавършени дървени покрития: Повредените, неустойчиви дървени повърхности се шлайфат или се рендосват до достигане на „здрав” слой”, готов за нанасяне, след което се грундират с Capacryl Holzschutz-Grund повърхностите, намиращи се на открито. 

Боядисани, завършени дървени покрития: Отстраняват се старите слоеве боя до достигане на дървения слой. Разположените на открито се грундират с Capacryl Holzschutz-Grund. Рендосват се старите слоеве боя и се проверява съвместимостта с Capadur Decorlasur.

Повърхности на открито, предотвратяване на атаки от гъбички, мухъл и водолюбиви организми: Основите се подготвят предварително (по начина описан по-горе). Добавя се 6% Caparol-Fungizid в Capadur DecorLasur, след което се разбърква до хомогенизиране. Прочетете техническия лист на продукта Caparol Fungizid.

Повърхности на открито, атакувани от гъбички, мухъл и водолюбиви организми: Основите, атакувани от гъбички, мухъл или водолюбиви организми се измиват и се почистват добре с Capatox. Добавя се 6% Caparol-Fungizid в Capadur DecorLasur, след което се разбърква до хомогенизиране. Прочетете техническия лист на продуктите Caparol Fungizid и Capatox.

Начин на нанасяне

 

Налягане при пръскане/нанасяне

Налягане на въздуха

Разреждане

Дюза

Airless

160-180 бара

  

 

0,23-0,28mm=

0,009 - 0,011 инча

 

Airmix/Aircoat

60-90 бара

1 - 2,5 бара

макс 5%

 

0,23-0,28mm=

0,009 - 0,011 инча

 

Finecoat

  

10-25%

1,3-1,8mm (3-4)

Максимално налягане/пистолет с поток

 

2-4 бара

10-25%

1,5 mm

 

Открито

Закрито

 

Стабилни дървени строителни елемнти и такива с ограничена стабилност

 

Слой грунд

Capacryl Holzschutz-Grund

Capadur DecorLasur

Междинен слой

2хCapadur DecorLasur

Обикновено не се използва

Краен слой

Capadur DecorLasur

Capadur DecorLasur

*За оптимална защита против ултравиолетови лъчи трябва да се нансат 3х слоя оцветен лакю

Разход


При нанасяне с четка върху гладки повърхности: 80-100 ml/m²

При нанасяне чрез пръскане върху абсорбиращи дървени повърхности:  200 – 250 ml/m²

Минимална работна температура


+8° С за материала, основата и въздуха

Време за съхнене


При температура +20°C и 65% относителна влажност на въздуха изсъхва на повърхността след около 20-30 минути, сух при допир след 2-3 часа и напълно сух, готов за ново нанасяне след 6-8 часа.