Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчани основи

Стабилни дървени строителни елементи и такива с ограничена стабилност. Повърхността трябва да е чиста, носеща и без разделителни вещества.

Във външна среда влагата не може да надвишава средно 13% при широколистната дървесина и 15% при иглолистната дървесина. Трябва да се спазват мерките за защита на дървото. Те са основата за осигуряване защита на дървото при нанасяне на специални покрития.

Подготовка на основата

Нови дървени строителни елементи: Отстраняват се грапавините, почиства се, рендосва се в посока на дървените влакна. 

Отстраняват се евентуалните следи от смола. Грундира се с Capadur ImprägnierLasur.

Старо, необработено дърво без нанесен финишен слой: Повреденото, неустойчиво дърво се шлайфа или се рендосва до достигане на „здрав” слой, готов за нанасяне, след което се грундира с Capadur Imprägnierlasur.

Боядисано дърво, с положен финишен слой: Отстраняват се старите слоеве боя до достигане на дървен слой. При външно приложение се грундира с Capadur ImprägnierLasur. Рендосват се старите слоеве боя, почиства се и се проверява съвместимостта с Capadur F7-LangzeitLasur.

Указания за нанасяне:

 

Открито

Закрито

 

Стабилно дърво или дърво с ограничена стабилност

 

Слой грунд

Capalac Holz-Imprägniergrund

Capadur F7-LangzeitLasur

Междинен слой

1)

1-2x Capadur F7-LangzeitLasur

Nu este necesar

Краен слой

Capadur F7-LangzeitLasur

Capadur F7-LangzeitLasur

1)       За постигане на оптимална защита срещу ултравиолетовите лъчи се нанасят 2 междинни слоя при светлите цветове. При тъмните цветове е достатъчен един междинен слой.

Прозрачният продукт няма достатъчна защита срещу  UV лъчите, и поради това се препоръчва като основен материал за вътрешно приложение.

Покрития на дървени повърхности на открито

 

 

 

За новите, чисти повърхности и за обновяване на стари повърхности

Грундират се с Holz-Impragniergrund

 

1-2x Capacryl Haftprimer, nuanțat    în

 

1-2x Capadur F7-LangzeitLasur

Разход

Около 80-100 ml/m2. Разходът зависи от попиващата способност на повърхността. 

Условия за обработка

Минимум + 5°C температура на материала и въздуха. 

Време за изсъхване

При температура от 20 ̊ С и 65 % относителна влага на въздуха изсъхва след около 10-16 часа и може да се нанася следващо покритие. Абсорбционната способност на дървената повърхност оказва влияние върху съхненето и блясъка. При дървените материали с плътна структура (напр. дъб), времето за съхнене може да се удължи.

Технически данни

  • Плътност: около 0,95 g/cm3
  • Съдържание на твърди вещества: около 60%