Capadur GreyExpress

Двукомпонентен материал – катализатор на импрегнирането за ускоряване ефекта на остаряване на дървото (сиво оцветено) от външната среда

Сфера на приложение

Реакцията на Capadur GreyExpress с влага и кислород води до ускоряване на ефекта на стареене (сиво оцветяване) на дървени фасади, огради и други нестабилни по размерите дървени конструкционни елементи. Този естествен вид на стареене на дървесината (сиво оцветяване) се получава с помощта на Capadur GreyExpress. 

Търсения ефект се получава след 12 седмици, но този период може да бъде по-дълъг в определени случаи. Ако в случай на много сухи метеорологични условия след две седмици не се наблюдава достатъчен ефект, повърхността на дървесината  се пръска равномерно с вода. Пространството около дървената зона, която ще се третира, ще бъде защитено с покритие. Материалът се използва за екстериор и за професионално полагане! Не е предназначен за дърво, което влиза в продължителен контакт със земя или вода. 

Характеристики

  •  Естествена сребристо-сива визия
  • Двукомпонентен материал
  • Катализатор за импрегниране
  • Хидроизолация
  • Съдържание на разтворители
  • Съответства на директивите за ЛОС (2007 и 2010)

Опаковка

1l, 3l

Съхранение

Съхранява се на сухо и хладно място, защитено от замръзване. Най-малко 2 години в оригиналния контейнер плътно затворен.

Технически данни

Плътност:       cca. 0,95 g/cm3

Използвайте съгласно Техническа информация № 606 / Определение на областите на приложение

Интериор 1

Интериор 2

Интериор 3

Екстериор 1

Екстериор 2

-

-

-

+

+

(-) не е подходящ / (O) подходящ условен / (+) подходящ