Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчани основи

Основите трябва да са чисти, носещи и без разделителни вещества. Влагата на дървото не трябва да надвишава 13% при стабилните дървени строителни елементи  и 15% при нестабилните дървени строителни елементи или при тези с ограничена стабилност. Да се имат предвид принципите за защита на дървото. Те са в основата на дълготрайната защита на дървото с покривни материали.

Да се имат предвид указанията от лист БФС нр. 18 Глава. 2.2.3 преди боядисване на строителните елементи  под формата на плочи, като например плочите от масивно дърво, дървени плочи с фурнирен слой, плочи от дървени стърготини или плочи от дървесни влакна.

Подготовка на основата

Указания за поддръжка на боядисаните дървени строителни елементи: Дълготрайно запазване на боядисаните дървени строителни елементи може да се осъществи само с редовна професионална поддръжка. Указания за поддръжката и необходимите времевите интервали на поддръжка са уточнени в лист БФС нр. 18 Приложение В.

Нови дървени повърхности: Плоските и гладки дървени повърхности се шлайфат в посока на влакното и се почистват добре. Отстраняват се чуждите тела от дървото, като например смолата. При външните повърхности дървото се импрегнира с Capacryl HolzschutzGrund.

Стари дървени повърхности: Дървените повърхности, засегнати от неблагоприятните атмосферни условия, сиво оцветени, се шлайфат и почистват до достигане на носеща дървена повърхност, неоцветена. Замърсяванията с гъби и водорасли се измиват добре и повърхността се дезинфектира с Capatox. Импрегнира се с Capacryl HolzschutzGrund.

Боядисани дървени повърхности: Старите неносещи боядисани слоеве се отстраняват изцяло до достигане на чиста дървена повърхност. Замърсяванията с гъби и водорасли се измиват добре и повърхността се дезинфектира с Capatox. Дървената повърхност се импрегнира с Capacryl HolzschutzGrund.

Носещите, стари боядисани носещи слоеве със сцепление се почистват и се грундират с  Capacryl Haftprimer в обновения цвят. Нанася се междинен и краен слой Capadur GreyWood в желания цвят.

Подготовка на материала

Capadur GreyWood е готов на нанасяне. Разбърква се преди употреба. При нанасяне с четка да се използват четки за акрилни лакове, със смесен естествен и полиестърен косъм (напр. Орелмикс). При нанасяне с мече да се използват мечета от полиамид с къс косъм, като материалът се обработва след това с четка.

Capadur GreyWood съдържа активни биоцидни вещества – защитен филм срещу гъби и водорасли и поради това се нанася с пръскане само в закрити помещения, предназначени за това приложение.

Начин на нанасяне

Основа

Употреба

Подготовка на основата

Импрегниране

Грундиране

Междинен слой

Краен слой

Небоядисани дървени строителни елементи

 

 

само

 

на открито 1)

Указанията по-горе или лист БФС нр.

 18

Capacryl

Holzschutz-Grund

Capadur

GreyWood

Ако е необхдимо

Capadur GreyWood

Capadur

GreyWood

Дървени строителни елементи със стари слоеве боя

---

Capacryl Haftprimer

обновен цвят

или Palazzo 205

Capadur GreyWood

В закритите помещения, външните прозорци и врати се считат за външни повърхности.

Разход

70-100 ml/m2 за слой. Естеството на дървената повърхност (напр. грапавост, абсорбционна способност и др.), се отразяват и върху разхода. Точният разход се определя с проби.

Условия за обработка

Минимум + 8°C температура на основата, материала и въздуха.

Време за изсъхване

При температура от 20 ̊ С и 65 % относителна влажност на въздуха може да се положи следващ слой след минимум1,5 часа. При нанасяне на следващи слоеве се спазва интервал от минимум 4 часа. При ниски температури и висока влажност на въздуха, или при слаба циркулация на въздуха, напр. плътно складиране на строителните елементи, времето се удължава.

Инструменти

Почистват се с вода веднага след ползване.