Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

Внимателно подбраните сиви цветове пораждат впечатление за естествено остаряване на дървото, което се постига едва след много години и при определени условия.

Като сфера на приложение, за предпочитане са външните дървени повърхности, запазващи естествения вид. Capadur GreyWood освен това е предназначен за огради, балюстради на балкони, капаци, врати и други нестабилни дървени елементи или за такива с ограничена стабилност, както и за  много стабилните дървени строителни елементи, като прозорци или външни врати.

Материалът се използва само за външно приложение! (В закрити помещения, външните прозорци и врати се считат за външни повърхности).

Capadur GreyWood съдържа активни биоцидни вещества – защитен филм срещу гъби и водорасли. Този филм от съхраняващи вещества забавят заразяването. В зависимост от излагането на влага, респективно замърсяването с водорасли/гъби на дървените повърхности  изложени на силно замърсяване (замазки под плоски покриви, плоски дървени елементи), трябва да се оцени момента, в който се налага нова обработка на дървото с допълнителен слой Capadur Greywoood. Не е предназначен за дърво, което е в дълготраен контакт с почвата или водата.

Характеристики

  • Подходящи сиви цветове, благодарение на специалните пигменти с перлен блясък
  • Изключителна устойчивост на UV лъчи поради отразяващите пигменти.
  • Защитен филм срещу замърсяване с гъби
  • Разредим във вода
  • Съответства на директиви ЛОС (2007 и 2010)
  • Консистенция, възпрепятстваща пръскането

Опаковка

1l, 5l

Цвят

Оцветява се в системата за компютъризирано оцветяване ColorExpress в следните цветове: Tyrol, Toskana, Nordic, Forest, Outback, Island. Цветът и  гланца зависят от условията, в които се намира дървената повърхност,  както и от броя на слоевете и нанесеното количество.

Гланц

Матово-копринен/ Лъскаво-копринен (кадифен вид и черупка от яйце)

Съхранение

Минимум 2 години в добре затворена оригинална опаковка, съхраняван на прохладни и сухи места, предпазен от замръзване.

Технически данни

Плътност: около 1,0 g/cm3