Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Основата трябва да е стабилна, устойчива и чиста от прашни частици. Грапави основи и основи със стари покрития трябва да се шлайфат. При шлайфане използвайте прахозащитна маска. Дървесният прах на повърхността се отстранява с четка. Влажността на основата на открити дървени повърхности от типа "широколистни" не трябва да е по-висока от 12%, а за "иглолистни" - не повече от 15%. Повърхности от иглолистен материал трябва да бъдат защитени срещу плесени и вредни гъби с Caparol грунд за дърво.

Подготовка на основата

Нови дървени елементи:
Гладките дървени повърхности се шлайфат по посока на дървесното влакно, почистват се, а появилите се смолисти частици се отстраняват.

Стари необработени дървени повърхности:
Компрометирани, излагани дълго време на атмосферни влияния дървени повърхности, се шлайфат до достигане на достатъчна здравина, след което основно се почистват.

Готови дървени елементи:
Старите слоеве от лакове и дебелослойни покрития се отстраняват до здрава основа. Остатъците от по-тънки слоеве се шлайфат допълнително, повърхността се почиства и тогава се прави тест за сцепление с LasadGel Capadur, след което се обработва с Capadur LasurGel. Нанася само с четката.

Разход


Ca. 80-100 ml / m² / слой, в зависимост от хигроскопичността на основата и влажността на дървото влияят на разхода. Точният разход може да се установи чрез пробно нанасяне. Ca. 200-250 ml / m² за покритие, в зависимост от хигроскопичността на основата и влажността на дървото влияят на разхода. Точният разход може да се установи чрез пробно нанасяне.

Време за съхнене

Температура на материала, околната среда и подкрепата: Мин. 5°С. При 200С и 65% относителна влажност на въздуха повърхността е суха след около 1-2 часа. Окончателно изсъхване - след около 12 часа. При по-ниска температура и по-висока влажност на въздуха, времето за съхнене се удължава!