Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подходящи основи

Дървени строителни елементи на закрито. Стабилни дървени строителни елементи, такива с ограничена стабилност или нестабилни, разположение на открито.

Основите трябва да са чисти, носещи и без разделителни вещества. Влагата на дървото не трябва да надвишава 13% при стабилните дървени строителни елементи и 15% при нестабилните дървени строителни елементи или с ограничена стабилност. Да се вземат предвид принципите за защита на дървото. Те са в основата на дълготрайната защита на дървото с покривни материали.

Да се вземат предвид указанията от лист БФС нр. 18 Глава. 2.2.3 преди боядисване на

дървените строителни елементи под формата на плочи, като например плочите от масивно дърво, дървени плочи с фурнирен слой, плочи от дървени стърготини или плочи от дървесни влакна. 

Подготовка на основата

Указания за поддръжка на боядисаните дървени строителни елементи: Дълготрайно запазване на боядисаните дървени строителни елементи може да се осъществи само с редовна професионална поддръжка. Указания за поддръжката и необходимите времевите интервали на поддръжка са уточнени в лист БФС нр. 18 Приложение В.

Нови дървени повърхности: Плоските и гладки дървени повърхности се шлайфат в посока на влакното и се почистват добре. Отстраняват се чуждите тела от дървото, като например смолата. При външните повърхности дървото се импрегнира с Capacryl HolzschutzGrund.

Стари дървени повърхности: Дървените повърхности, засегнати от неблагоприятните атмосферни условия, сиво оцветени, се шлайфат и почистват до достигане на носеща дървена повърхност, неоцветена. Замърсяванията с гъби и водорасли се измиват добре и повърхността се дезинфектира с Capatox. Импрегнира се с Capacryl HolzschutzGrund.

Боядисани дървени повърхности: Старите неносещи боядисани слоеве се отстраняват изцяло до достигане на чиста дървена повърхност. Дървената повърхност се импрегнира с Capacryl HolzschutzGrund.

Носещите, стари боядисани носещи слоеве със сцепление се почистват. Замърсяванията с гъби и водорасли се измиват добре и повърхността се дезинфекцира с Capatox. Грундират се с Capacryl Haftprimer в цвета на обновяване. След това се нанасят два до три слоя Capadur SilverStyle в желания цвят.

Подготовка на материала

Capadur SilverStyle е готов за нанасяне. Разбърква се преди употреба. При нанасяне с четка да се използват четки за акрилни лакове, със смесен естествен и полиестърен косъм (напр. Орелмикс). При нанасяне с мече да се използват мечета от полиамид с къс косъм, като материалът се обработва след това с четка.

Начин на нанасяне

Основа

Употреба

Подготовка на основата

Импрегниране

Грундиране

Междинен слой

Краен слой

Небоядисани дървени строителни елементи

открито

Лист БФС нр. 18

Capacryl Holzschutz-

Grund

Capadur SilverStyle

Ако е необходимо

Capadur SilverStyle

Capadur

SilverStyle

Небоядисани дървени строителни елементи

закрито

 

шлайфане,

почистване

---

Capadur SilverStyle

---

Дървени строителни елементи със стари слоеве боя

 

закрито и открито

 

шлайфане,

почистване

---

Capacryl Haftprimer

Цвят на обновяване

(Palazzo 205)

Capadur SilverStyle

Разход

70-100 ml/m2 / слой. Естеството на дървената повърхност (напр. грапавост, абсорбционна способност и др.), се отразяват и върху разхода. Точният разход се определя с проби.

Условия за обработка

Минимум + 8°C температура на основата, материала и въздуха.

Време за съхнене

При температура от 20 ̊ С и 65 % относителна влажност на въздуха изсъхва на повърхността след 2 часа. При нанасяне на следващи слоеве се спазва интервал от минимум 4 часа. При ниски температури и висока влажност на въздуха, или при слаба циркулация на въздуха, напр. плътно складиране на строителните елементи, времето се удължава.

Инструменти

Почистват се с вода веднага след използване.