Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчани основи

Абсорбиращите дървени строителни елементи, които са стабилни, с ограничена стабилност или са нестабилни. Повърхностите трябва да са чисти, носещи, сухи и без разделителни вещества. Влажността на стабилното дърво не трябва да надвишава 13% , влажността на нестабилното дърво и на това с ограничена стабилност 15%.

Спазвайте конструктивните принципи за защита на дървото.те са основа за получаване на  дълготрайна защита на дървото с помощта на довършителните материали.  

Подготовка на основата

Нови дървени строителни елементи: Гладките и рендосани дървени повърхности се шлайфат в посока на влакното, почистват се основно и се отстраняват чуждите тела, напр. смолата. 

Старо необработено дърво: Дървените повърхности, засегнати от неблагоприятни условия,които са посивели, се шлайфат до достигане на здраво, носещо дърво и се почистват основно. 

Боядисано дърво: Повърхностите с носещи алкидни лакови покрития се шлайфат и се почистват. Неносещите боядисани повърхности се отстраняват.

Начин на приложние

Да се разбърква преди употреба. Capadur UniversalLasur се нанася с четка.

 

Стабилни дървени елементи

Дървени елементи с ограничена стабилност

Нестабилни дървени елементи

Импрегниране

1х Capalac Holz-Impragniergrund

1х Capalac Holz-Impragniergrund

1х Capalac Holz-Impragniergrund

Междинен и краен слой

3x Capadur UniversalLasur

3x Capadur UniversalLasur

3x Capadur UniversalLasur

Боядисване на непокрито дърво на открито:Необходимо е нанасянето на поне 3 слоя цветен лак за постигане на оптимална защита от УВ лъчите. Прозрачният материал ще се използва само за изравняване на абсорбционната способност. Реновирането на боядисани повърхности с лак на базата на алкидна смола: 1-2x Capadur UniversalLasur.

Разход


При нанасяне с четка върху гладки дървени повърхности: около 80-120 ml/m2 за слой.

Условия за обработване


Температура на материала, въздуха и носещия слой: Минимум + 5°C.

Време за съхнене


При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха може да се боядиса отново след 12-16 часа. А след 24 часа изсъхва в дълбочина.  При по-ниски температури и висока влажност на въздуха се удължава времето за съхнене.  При дърво с различни компоненти (например дъб), времето за съхнене може да бъде по-дълго.  Системата за покритие Capadur UniversalLasur е предназначена за дърво на открито.