Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подготовка на основата

Основата трябва да е стабилна, устойчива и чиста от прашни частици. 

Стари покрития: Грапави основи и основи със стари покрития трябва да се шлайфат. При шлайфане използвайте прахозащитна маска. Дървесният прах на повърхността се отстранява с четка. Влажността на основата на открити дървени повърхности от типа "широколистни" не трябва да е по-висока от 12%, а за "иглолистни" - не повече от 15%. Повърхности от иглолистен материал трябва да бъдат защитени срещу плесени и вредни гъби с Caparol грунд за дърво.

Нови дървени елементи: Гладките дървени повърхности се шлайфат по посока на дървесното влакно, почистват се, а появилите се смолисти частици се отстраняват. Твърдите дървени повърхности, дърво от типа "екзотични" и меки дървени повърхности, съдържащи смоли, трябва основно да се "измият" с нитро-универсален разредител преди нанасянето на импрегнатора. Иначе повърхността само се почиства. Винаги извършвайте пробно нанасяне върху подготвените повърхности. Повърхности от типа "иглолистни" се оцветяват с двукратно нанасяне, а тези от тип "широколистни" - на "три ръце".

Стари необработени дървени повърхности: Компрометирани, излагани дълго време на атмосферни влияния дървени повърхности, се шлайфат до достигане на достатъчна здравина, след което основно се почистват.

Дървени повърхности със старо покритие: Старите слоеве от лакове и дебелослойни покрития се отстраняват до здрава основа. Остатъците от по-тънки слоеве се шлайфат допълнително, повърхността се почиства и тогава се прави тест за съвместимост с Caparol ImpragnierLasur .

Начин на полагане

Преди употреба се разбърква добре. Нанася се до насищане с мека четка по посока на дървесните влакна. Импрегниращият лак за дърво Caparol се нанася неразреден "на две ръце". На челните страни и кантовете се нанася поне още един слой. Върху него могат да се нанасят Caparol импрегниращ лак за дърво и Caparol лакове - на база изкуствени смоли. Необходимо е да се спазва времето за съхнене между отделните слоеве! По време на работа да се осигури достатъчно проветрение! Да не се полага при температура, по-ниска от 5оС (околна темп. и темп. на основата).

Разход

70 - 90 ml/m2 за 1 слой; 1 l покрива около 15 m2

Минимално количество за нанасяне до готовност: 200 ml/m2. Хигроскопичността на основата и влажността на дървото влияят на разхода. Точният разход може да се установи чрез пробно нанасяне.  

Време за съхнене

При 200С и 65% относителна влажност на въздуха повърхността е суха след около 1-2 часа. Окончателно изсъхване - след около 12 часа. При по-ниска температура и по-висока влажност на въздуха, времето за съхнене се удължава!

Почистване на инструментите

С тест-бензин или разредител на основа изкуствени смоли.