Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Финишния слой на фасадата е много важен елемент, на който трябва да обърнем внимание. Мазилките подобряват  топлоизолационните свойства на сградата, като едновременно с това я предпазват от атмосферни влияния. Качествата на едно фасадно покритие, както и неговото дълготрайност се определят от два основни показателя – водопоглъщаемост и паропропускливост.

Коефициента на водопоглъщаемост W /W1, W2 и W3/ показва какво количество вода ще попие финишния продукт при обливане с вода за определено време, например при дъжд. Колкото повече вода попива, толкова по-бързо ще се разруши мазилката и срока на експлоатация намалява. При клас W1 количеството вода е > 0,5 kg/m²h0.5; при клас W2 е между ≤ 0,5 и > 0,1; при клас W3 водата е ≤ 0,1 kg/m²h0.5 . Тоест мазилка с клас W3 е с най-добри показатели.

Другия важен показател епаропропускливостта V, [g/( m²d)]. Той показва свойството на материла да пропуска пари, през определена площ за единица време. Колкото по-висок е този показател, толкова  по-качествен е продукта. Клас V1 /висок/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  >150; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m:  <0,14. Клас V2 /среден/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤150 и >15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥0,14 и <1,4.  Клас V3 /нисък/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥1,4

Като се има предвид тази информация, лесно можем да направим заключението, че мазилките от най-висок клас са онези, които имат V1 и W3 като показатели.  

Мазилки, шпакловъчни смеси

Сфера на приложение

Caparol FassadenPutz K е структурна мазилка на база акрилна дисперсия, разредима с вода. Мазилка със зърнеста структура „камъчета” ” за вътрешно и външно приложение. Идеална като финишен слой  на термоизолационна система. Capatect. Caparol-FassadenPutz е много лесна за нанасяне и структуриране. 

Налични видове

Caparol-FassadenPutz K10; Гранулация: около 1 mm

Caparol-FassadenPutz K15; Гранулация: около 1,5 mm

Caparol-FassadenPutz K20; Гранулация: около 2 mm

Caparol-FassadenPutz K30; Гранулация: около 3 mm

Характеристики

 • Не съдържа разтворители 
 • Разредима с вода; миеща се
 • Екологична, със слаба миризма 
 • Добра дифузия 
 • Устойчива на неблагоприятни атмосферни условия 
 • Здрава, устойчива на механични действия като удари 
 • Устойчива на алкални вещества 
 • Трудно запалима + клас B1, съгласно DIN4102

Опаковка

25 kg

Цвят

Бял. 

Оцветява се с макс. 5% оцветители AVA- Amphibolin  Vollton-und Abtonfarbe или Alpinacolor (преди оцветяване не се разрежда с вода). Материалите се смесват добре, за да се избегне получаването на разнотоние. Caparol-FassadenPutz K може да се оцвети чрез системата ColorExpress във всички цветови колекции Caparol.

Степен на гланц

Мат 

Технически данни

 • Максимална гранулация:  1,2 mm
 • Коефициент на водна абсорбция: W < 0,1 kg/m2 24 h    (ETAG 004)
 • Плътност в сухо състояние: около1,35 kg/dm³
 • Плътност прясно подготвен хоросан: около 1,55 kg/dm³
 • Поведение при пожар: A1 (EN1350-1)

Плътност

 • Caparol-FassadenPutz K10: 1,79 g/cm³
 • Caparol-FassadenPutz K15: 1,81 g/cm³
 • Caparol-FassadenPutz K20: 1,81 g/cm³
 • Caparol-FassadenPutz K30: 1,81 g/cm³