Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Финишния слой на фасадата е много важен елемент, на който трябва да обърнем внимание. Мазилките подобряват  топлоизолационните свойства на сградата, като едновременно с това я предпазват от атмосферни влияния. Качествата на едно фасадно покритие, както и неговото дълготрайност се определят от два основни показателя – водопоглъщаемост и паропропускливост.

Коефициента на водопоглъщаемост W /W1, W2 и W3/ показва какво количество вода ще попие финишния продукт при обливане с вода за определено време, например при дъжд. Колкото повече вода попива, толкова по-бързо ще се разруши мазилката и срока на експлоатация намалява. При клас W1 количеството вода е > 0,5 kg/m²h0.5; при клас W2 е между ≤ 0,5 и > 0,1; при клас W3 водата е ≤ 0,1 kg/m²h0.5 . Тоест мазилка с клас W3 е с най-добри показатели.

Другия важен показател епаропропускливостта V, [g/( m²d)]. Той показва свойството на материла да пропуска пари, през определена площ за единица време. Колкото по-висок е този показател, толкова  по-качествен е продукта. Клас V1 /висок/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  >150; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m:  <0,14. Клас V2 /среден/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤150 и >15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥0,14 и <1,4.  Клас V3 /нисък/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥1,4

Като се има предвид тази информация, лесно можем да направим заключението, че мазилките от най-висок клас са онези, които имат V1 и W3 като показатели.  

Мазилки, шпакловъчни смеси

Препоръки

Повърхностите трябва да бъдат гладки, чисти, сухи, плътни (неподвижни) и здрави. Отстранете неносещите повърхности от лакове, дисперсионни бои или мазилки на основата на синтетични смоли, както и неносещи минерални бои. Свободните слоеве се почистват. Мухълът, ако има такъв, се отстранява с водна струя под налягане. Измийте повърхността внимателно с Capatox и оставете да изсъхне. Мръсните повърхности от промишлен дим или сажди се измиват с водна струя под налягане с добавяне на детергенти в съответствие със законовите разпоредби. .

Подготовка на материала

Работният материал задължително се разбърква преди нанасяне, като за тази се използва мощен миксер с ниски обороти (макс.400 об./мин). Върху дадена повърхност се нанася само материал от една и съща партида/ идентично оцветен. В противен случай, материалите се разбъркват много добре, за да се избегне получаването на цветови разлики. Тъй като се използват естествени суровини, респективно мраморен пясък, е възможно наличието и на цветни сиви или бежово-кафяви гранули в мазилката. Поради тази характеристика на мазилката не се приемат рекламации.

Начин на работа

Мазилката се нанася в равномерен слой с мистрия от неръждаема стомана. Прясно нанесеният слой се обработва с пластмасова или полиуретанова капка, за да се получи желаната структура: K-тип мазилка е кръгло структурирана и R-типът мазилка е хоризонтално, вертикално или циркулярно структуриран.

Избраният за конструкцията инструмент влияе върху окончателния вид на повърхността, така че е необходимо да се използва един и същ инструмент на същата повърхност. В случай на пръскане дюзата се избира съгласно гранулирането на мазилката. Работното налягане трябва да бъде 0.3-0.4 MPa (3-4 бара).

Особено внимание трябва да се обърне на това, че нанасянето с пръскане се извършва в еднакъв слой, като се избягва припокриването на материала. За да се постигне равномерно структурирана повърхност, съседните повърхности ще бъдат структурирани от един и същ апликатор.

За да се избегнат видими припокривания (фуги между слоевете) на неприлични ивици върху готовата повърхност, е необходимо да има достатъчен брой апликатори върху скелето, за да се нанесе "мокър върху мокър" материал, без прекъсване, в един проход.

Инструкции за прилагане

За получаване на еднородна структурирана повърхност, съседните повърхности трябва да се структурират от един и същ човек. За избягване на видими следи от припокриване („снадки” между слоевете), на неестетически ивици, продуктът трябва да се нанася от достатъчен брой работници на скелето, които да нанасят материала равномерно, мокро върху мокро, без прекъсване и с едно нанасяне. Преди нанасяне на декоративната мазилка, повърхността се грундира с Caparol Putzgrund, който се оцветява в цвят подобен на цвета на декоративната мазилка. Грундът, респективно междинният слой трябва да изсъхне добре преди нанасяне на финишния слой.

Термоизолационни системи

Нови армиращи минерални смеси: Грундират се с Caparol Putzgrund.

Нови армиращи смеси без цимент: Грундират се с Caparol Putzgrund

Мазилки от разтвори P II и P III:
Те могат да бъдат завършени след достатъчно време за сушене, обикновено след 2 седмици, при прибл. 20 ° С и 65% относителна влажност на въздуха. В случай на неблагоприятни метеорологични условия, като вятър или дъжд, ще се поддържа значително време за сушене. Допълнителното нанасяне на грунд с Universal CapaGrund намалява риска от разпръскване.

Стари мазилки:
Мазилката трябва да бъде добре втвърдеа и суха. На много порести, абсорбиращи, леко песъчливи мазилки, нанесете грунд на OptiGrund E.L.F. и междинен слой с Caparol Putzgrund. На копринена, песъчлива мазилка, нанесете грунд на Dupagrund и междинен слой Caparol Putzgrund..

Бетон:
Бетонните повърхности с прахообразни отлагания трябва да се почистват механично или с водна струя под налягане. На много пореста, леко пясъчна или абсорбираща мазилка, нанесете грунд на OptiGrund E.L.F. Нанесете грунд Dupa-грунд върху повърхността. Като междинен слой се прилага Caparol Putzgrund.

Силикатни бои:
Боядисва се със Sylitol или AmphiSilan.

Условия за обработка

Да не се работи при температура под +50C или под директни слънчеви лъчи, дъжд или силен вятър. Внимание за опасност от замръзване през нощта! 

Време за съхнене

При +200C и 65% относителна влажност на въздуха изсъхва по повърхността след около 24 часа. Изсъхва напълно  след 2-3 дни. При по-ниски температури и по-голяма влажност на въздуха времето за съхнене се удължава.