Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Финишния слой на фасадата е много важен елемент, на който трябва да обърнем внимание. Мазилките подобряват  топлоизолационните свойства на сградата, като едновременно с това я предпазват от атмосферни влияния. Качествата на едно фасадно покритие, както и неговото дълготрайност се определят от два основни показателя – водопоглъщаемост и паропропускливост.

Коефициента на водопоглъщаемост W /W1, W2 и W3/ показва какво количество вода ще попие финишния продукт при обливане с вода за определено време, например при дъжд. Колкото повече вода попива, толкова по-бързо ще се разруши мазилката и срока на експлоатация намалява. При клас W1 количеството вода е > 0,5 kg/m²h0.5; при клас W2 е между ≤ 0,5 и > 0,1; при клас W3 водата е ≤ 0,1 kg/m²h0.5 . Тоест мазилка с клас W3 е с най-добри показатели.

Другия важен показател епаропропускливостта V, [g/( m²d)]. Той показва свойството на материла да пропуска пари, през определена площ за единица време. Колкото по-висок е този показател, толкова  по-качествен е продукта. Клас V1 /висок/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  >150; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m:  <0,14. Клас V2 /среден/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤150 и >15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥0,14 и <1,4.  Клас V3 /нисък/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥1,4

Като се има предвид тази информация, лесно можем да направим заключението, че мазилките от най-висок клас са онези, които имат V1 и W3 като показатели.  

Мазилки, шпакловъчни смеси

Подходящи основи

Основите трябва да са гладки, чисти, сухи, твърди (фиксирани), носещи и без разделителни вещества. Спазвайте VOB, глава. C, DIN 18363, алинея 3. Отстраняват се неносещите повърхности, покрити с лакове, дисперсионни бои или мазилки на базата на синтетични смоли, както и неносещите повърхности покрити с минерални бои. Носещите основи се почистват на сухо или се измиват. Мухълът и плесените се отстраняват с водна струя под налягане, в съответствие със законните разпоредби. Повърхността се измива добре с Capatox и се оставя да изсъхне. Замърсените повърхности с промишлен дим или сажди се измиват с водна струя под налягане с добавени измиващи препарати, в съответствие със законните разпоредби.

Начин на полагане

Мазилката се нанася в равномерен слой, до дебелината на гранулите с помощта на неръждаема маламашка. Прясно нанесеният слой се обработва с пластмасова или PU пердашка, за получаване на желаната структура: мазилката от вида „K” се структурира кръгообразно,”R” мазилката се структурира хоризонтално, вертикално или кръгообразно. Избраният инструмент за структуриране влияе на крайния вид на повърхността, поради което се налага използването на същите инструменти за съответната повърхност. При нанасяне с пръскане, дюзата се избира според големината на гранулите на мазилката. Работното налягане трябва да е 0,3 - 0,4 MPa (3 - 4 бара).

Обърнете специално внимание на това пръскането да се извърши в равномерен слой, като се избягва припокриване на материал между етажите на скелетата. За получаване на еднородно структурирана повърхност, съседните повърхности трябва да се структурират от едно и също лице. За предотвратяване на видими припокривания на материал (снадки между слоевете), на неестетически ивици по завършената повърхност, е необходим достатъчен брой работници на скелето, нанасящи материала „мокро върху мокро”, без прекъсване, с една ръка.

Подготовка на материала

Работният материал задължително се разбърква преди нанасяне, с помощта на мощен миксер на ниски обороти (макс.400 об./мин.). Върху една основа се нанасят само материали с еднакъв партиден номер/ идентично оцветени, в противен случай материалите се разбъркват добре, за да се предотврати получаването на различни цветове. Поради използването на естествени суровини, респективно на мраморен пясък, е възможно наличието и на сиви или бежово-сиви гранули в мазилката. Тази характеристика на мазилката не е причини за рекламация.

Инструкции за нанасяне

Carbon-Fassadenputz не се препоръчва за хоризонтални повърхности, акумулиращи вода. Преди нанасяне на декоративната мазилка, основата се грундира с Caparol Putzgrund, който се оцветява в цвят подобен на цвета на декоративната мазилка. Грундът, респективно междинният слой, трябва да изсъхне преди нанасяне на крайния слой.

Термоизолационни системи Нови минерални армиращи смеси: Грундират се с Caparol Putzgrund. Нови армиращи смеси без цимент: Грундират се с Caparol Putzgrund.

Хоросанови мазилки от групи P II и P III: Завършват след спазване на достатъчно време за съхнене, обикновено 2 седмици, при температура от около 20°C и относителна влажност на въздуха от 65%. При неблагоприятни метеорологични условия, като дъжд или вятър, се спазва значително по-продължително време. Нанасянето на допълнителен слой грунд CapaGrund Universal намалява риска от появата на варови ефлоресценции, което позволява покритието (завършването) им само след 7 дни.

Стари мазилки: Ремонтираните участъци трябва да се втвърдят и изсъхнат добре. Върху силно абсорбиращите, порьозни, леко песъчливи мазилки се нанася един слой грунд OptiGrund E.L.F. и един междинен слой Caparol Putzgrund. Върху силно песъчливите, ронливи мазилки се нанася един слой грунд Dupagrund и един междинен слой Caparol Putzgrund.

Бетон: Бетонните повърхности с натрупани замърсявания или с ронлив слой се почистват механично или с водна струя под налягане, според законните разпоредби. Върху силно порьозните, леко песъчливи мазилки се нанася един слой грунд OptiGrund E.L.F. Върху ронливите основи се нанася един слой грунд Dupa-grund. Като междинен слой се нанася Caparol Putzgrund.

Носещи матови основи, покрити с дисперсионни бои: Матовите, леко абсорбиращи повърхности се покриват (завършват) без предварителна подготовка. Замърсените, кредиращи стари слоеве се почистват с водна струя под налягане, съгласно законните разпоредби. При друг вид почистване (измиване, почистване с четка, пръскане), се нанася един слой грунд Dupagrund. Като междинен слой се нанася Caparol Putzgrund.

Носещи основи боядисани със силикатни бои: Боядисват се със Sylitol или AmphiSilan.

Напукани повърхности мазилка или бетон: Върху тях се нанася Cap-elast.

Време за изсъхване

При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха, мазилката изсъхва на повърхността след 12 часа, като след 24 часа е устойчива на дъжд. Изсъхва в дълбочина и може да се подложи на натоварване след около 2-3 дни. По-ниските температури и висока влажност на въздуха удължават времето за съхнене. Мазилката изсъхва физически чрез изпарение на влагата. През студения сезон и при висока влага трябва да се спазва по-продължително време на съхнене.

Условия за обработка

При нанасяне и по време на съхнене, включително през нощта, температурата на основата и на въздуха не може да е по-ниска от + 5°C или да надвишава + 30°C. Да не се работи на слънце или при силен вятър, мъгла, или при висока влага. Ако се налага, защитете фасадата с брезенти за скеле.