Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Финишния слой на фасадата е много важен елемент, на който трябва да обърнем внимание. Мазилките подобряват  топлоизолационните свойства на сградата, като едновременно с това я предпазват от атмосферни влияния. Качествата на едно фасадно покритие, както и неговото дълготрайност се определят от два основни показателя – водопоглъщаемост и паропропускливост.

Коефициента на водопоглъщаемост W /W1, W2 и W3/ показва какво количество вода ще попие финишния продукт при обливане с вода за определено време, например при дъжд. Колкото повече вода попива, толкова по-бързо ще се разруши мазилката и срока на експлоатация намалява. При клас W1 количеството вода е > 0,5 kg/m²h0.5; при клас W2 е между ≤ 0,5 и > 0,1; при клас W3 водата е ≤ 0,1 kg/m²h0.5 . Тоест мазилка с клас W3 е с най-добри показатели.

Другия важен показател епаропропускливостта V, [g/( m²d)]. Той показва свойството на материла да пропуска пари, през определена площ за единица време. Колкото по-висок е този показател, толкова  по-качествен е продукта. Клас V1 /висок/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  >150; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m:  <0,14. Клас V2 /среден/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤150 и >15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥0,14 и <1,4.  Клас V3 /нисък/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥1,4

Като се има предвид тази информация, лесно можем да направим заключението, че мазилките от най-висок клас са онези, които имат V1 и W3 като показатели.  

Мазилки, шпакловъчни смеси

Сфера на приложение

Структурна декоративна мазилка подсилена с карбонови нишки, с R - „драскана” или K - „зърнеста” структура. С ярък ефект на „водни перли“, но същевременно с висока пропускливост на водни пари. Фото-каталитичното действие на Carbon Fassadenputz предоставя на продукта характеристики на самопочистване и защита на мазилката от замърсяване с микроорганизми (плесени и гъби).

Нанася се като краен слой на:

 • Термоизолационни системи Carbon
 • Неизмазан бетон
 • Хоросанови мазилки от групи PII + PIII съгласно DIN V 18550
 • Повърхности покрити с дисперсионни бои, носещи, матови

Характеристики

 • Готова за нанасяне
 • Лесно нанасяне
 • Пропусклива на водни пари
 • Дълготрайна устойчивост на цвета на UV лъчи
 • Защитен филм против плесени, гъби и мухъл
 • Устойчива на атмосферни влияния и фактори на околната среда
 • Безвредна за околната среда, с приятен мирис
 • Здрава
 • Подсилена с карбонови нишки

Опаковка

25 kg

Цвят

Бял.

Carbon Fassadenputz може да се оцветява ръчно с макс. 2% колоранти CaparolColor Vollton- und Abtönfarbe (предходно Alpinacolor) или AVA - Amphibolin Vollton- und Abtönfarbe. При ръчно оцветяване трябва да се смеси цялото количество боя, за да се избегнат цветовите разлики. Carbon Fassadenputz може да се тонира машинно с ColorExpress. За да се избегнат евентуалните грешки при оцветяване, проверете цвета преди нанасяне на продукта.

По заявка, могат да се получат специални цветове с яркост > 20 (цветовете с яркост < 20 не се препоръчват за обичайните термоизолационни системи. Могат да се използват цветове с яркост ≥ 15, ако мазилката се нанася върху армиращите смеси CarboNit, CarbonSpachtel или Carbon Minera. Ако възнамерявате да нанесете продукта върху термоизолационни системи, оцветен в цветове с яркост < 15, можете да го направите само в системата Carbon с минерална вата, върху продукта CarboNit (двойно армиране). При стойности на яркостта под 9 се консултирайте с Техническия отдел.

Степен на гланц

Мат

Съхранение

На прохладни, сухи места, предпазена от замръзване. Да се пази от директни слънчеви лъчи.

Технически данни

 • Пропускливост на водни пари Клас V1
 • Абсорбция на вода Клас W3

Разход

 • Carbon Fassadenputz K15: „Влачена”, грануация 1,5; разход: 2,4 – 2,7
 • Carbon Fassadenputz K20: „Влачена”, грануация 12,0; разход: 2,9 – 3,2
 • Carbon Fassadenputz K30: „Влачена”, грануация 3,0; разход: 3,8
 • Carbon Fassadenputz R20: „Драскана”, грануация 2,0; разход: 2,5 – 2,8
 • Carbon Fassadenputz R30: „Драскана”, грануация 3,0; разход: 3,0 – 3,2