Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Финишния слой на фасадата е много важен елемент, на който трябва да обърнем внимание. Мазилките подобряват  топлоизолационните свойства на сградата, като едновременно с това я предпазват от атмосферни влияния. Качествата на едно фасадно покритие, както и неговото дълготрайност се определят от два основни показателя – водопоглъщаемост и паропропускливост.

Коефициента на водопоглъщаемост W /W1, W2 и W3/ показва какво количество вода ще попие финишния продукт при обливане с вода за определено време, например при дъжд. Колкото повече вода попива, толкова по-бързо ще се разруши мазилката и срока на експлоатация намалява. При клас W1 количеството вода е > 0,5 kg/m²h0.5; при клас W2 е между ≤ 0,5 и > 0,1; при клас W3 водата е ≤ 0,1 kg/m²h0.5 . Тоест мазилка с клас W3 е с най-добри показатели.

Другия важен показател епаропропускливостта V, [g/( m²d)]. Той показва свойството на материла да пропуска пари, през определена площ за единица време. Колкото по-висок е този показател, толкова  по-качествен е продукта. Клас V1 /висок/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  >150; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m:  <0,14. Клас V2 /среден/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤150 и >15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥0,14 и <1,4.  Клас V3 /нисък/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥1,4

Като се има предвид тази информация, лесно можем да направим заключението, че мазилките от най-висок клас са онези, които имат V1 и W3 като показатели.  

Мазилки, шпакловъчни смеси

Подготовка на повърхността

Основата трябва да е суха, чиста, стабилна, освободени от всички вещества, които могат да попречат на доброто сцепление. Преди нанасяне на продукта, покрийте прозорците и рамките, както и всички мебели.

Лепене на топлоизолационни плоскости: Основата трябва да бъде здрава и подходяща за прилагане на лепило с описаната якост на опън. Проверете дали съществуващото покритие от боя е подходящо за прилагане на лепилота и при необходимст използвайте дюбели.

Укрепване на повърхността: Полирайте за постигане на гладка повърхност и премахнете абразивния прах.

Репарации на повърхности: За чисти минерални субстрати (мазилки/грундове от хоросан група/клас PII или PIII), за да се получи стабилност и задравина на слоя. За чисти минерални субстрати (мазилки/грундове от хоросан група/клас PII или PIII) с пукнтини и неравности за изглаждане на повърхността. За чисти бояджийски покрития за намаляване на роненето на повърхността. За гипсови повърхности със съществуващи пукнатини за предотвратяване на по-нататъчно напукване.

Прилагане като тънкослойно лепило: Почистете бетонната повърхност, ако е необходимо. XPS панели: Шлайфайте нездравите и пожълтели повърхности и отстранете образувалия се прах.

Метод на приложение

Залепване на топлоизолационни дъски:

EPS и платна  от минерална вата: Нанесете от вътрешната страна на паното чрез рамково нанасяне на продукта. 40 % от повърхността на платното трябва да е покрита с лепилото. Предварителна обработка на платна от минерална вата: За да гарантирате правилното нанасяне, необходимо е да положите тънък слой от продукта, след което да го разнесете с помощта на мистрия.

Ламели от минерална вата – по желание: Прилагане на цялата повърхност: Нанесете лепилото с помощта на квадратна назъбена мистрия от задната страна на панела. (Дълбочината и ширината на вдлъбнатините зависят от условията на субстрата)

Машинно нанасяне: Нанесете  с помощта на подходяща машина в S-образна форма като имат широчина около 5 cm, дебелина 10 mm и осово разстояние 10cm (50% от повърхността трябва да е покрита с материала). Положете изолацията върху прясно нанесения продукт и притиснете отгоре. И при рамково нанасяне на ивиците е необходимо да се използва продукта само върху повърхности, които ще бъдат незабавно залепени върху основата. Регулирането на дебелината на слоя от продукта зависи от допустимите отклонения на субстрата. Неравности от ± 1 cm могат да бъдат напълно отстранени с помощта на продукта. Плоскостите се притискат добре към основата след нанасяне на лепилото. Избягвайте попадане на лепилото отстрани на панела, в този случай излишното количество трябва да бъде отстранено. За да е готов продукта се оставя за минута преди залепване на панела, за всяка следващата обработка на панела е необходимо да се изчакат 48 часа за здравотото му залепване към основата.

За укрепване на хоросанов слой

Използвайте продуктът в следните случай:

- За отстраняване на малки дефектиЗа изглаждане и изравняване на цялостната повърхностЗа преработка на цялата повърхност, като е препоръчително вграждането на армировка. Нанасянето може да бъде извършено ръчно или машинно. Като довършителна мазилка:Започнете със Sylitol Concentrate 111 (разреден с вода  2:1), ако е необходимо в зависимост от консистенцията на субстрата и метереологичните условия. Нанесете Capatect ArmaReno 700 върху здравата повърхност (основната мазилка от група PII или минералния укрепващ слой) с дебелина прибл. 2-3 mm. По време на втвърдяването на продукта може да бъде обработен с мокра гъба.

Забележка - за повърхности, които се обработват с гъба: Като довършетелно покритие на мазилка приложете Capatect ArmaReno 700 (2–3 mm дебелина) . Оставете да се втвърди, след което нанесете втори слой от Capatect ArmaReno 700 със същата дебелина и обработете с гъба докато се втвърдява.Новонаправени мазилки могат да бъдат покрити с продукта след определено време, обикновено 2 седмици на 20 °C и 65 % относителна влажност. При неблагоприятни метереологични условия (дъжд, вятър и др.), това време може да бъде удължено. Нанасянето на допълнителен слой от CapaGrund Universal намалява риска от избиването на соли и мазилката може да бъде покрита след 7 дни. Приложете 2 довършителни слоя от ThermoSan и AmphiSilan.

Като тънкослойно лепило: Основи: Бетон без метални слоеве, XPS/R- и органични олекотени дъски от дървени стърготини и т.н.Нанесете Capatect ArmaReno 700 на слой с дебелина мин.  5 mm, след което обработете с назъбена маламашка вградете мрежата и загладете.Време за втвърдяване = прибл. 1 ден на mm дебелина от слоя.

Подготовка на материала

Capatect ArmaReno 700 е приложим за всички видове машини и спирални помпи за полагане на мазилки. При ръчно привеждане на продукта в употреба се добавя указаното количество вода, след което бавно се разбърква, за да се предотврати появата на буци. Оставете за около 5 мин. и разбъркайте отново. При необходимост можете да добавите допълнително количество вода.На 25 kg се добавят 5-6 l вода.Не смесвайте повече количество, ако не можете да го положите в рамките на 2 часа. След втвърдяване на продукта, той не може да бъде използван, независимо колко вода добавяте.

Разход

При лепене:

  • Изолационни плочи от полистирен: около 3,5 – 4,5 kg/m2
  • Изолационни плочи от фасадна вата: около 4,0-5,0 kg/m2

За образуване на армиращ слой:

Около 1,3 – 1,5 kg/m2 за 1 mm дебелина на слоя

Обновяване на мазилки и замазки:

Около 1,3 – 1,5 kg/m2 за 1mm дебелина на слоя

Финишен слой с мистрия:

Около 4,0 – 4,5 kg/m2 / 3mm дебелина на слоя.

Посочените данни са стойности получени на практика и не са задължителни. Реалният разход зависи от много фактори, като точните стойности на разходните норми могат да се определят само с проби.

Условия за обработване

Температурата по време на полагане не трябва да е по-ниска от +5 °C и не трябва да надвишава 30 °C за материала, основата и атмосферния въздух.

Не полагайте на предварително загрети повърхности, при силен вятър, мъгла или дъжд,висока относителна влажност на въздуха и опасност от замръзване.

Време за изсъхване

При температура от  20 °C и 65% относителна влажност на въздуха продуктът изсъхва за  прибл. 24 часа.

Почистване на инструментите

Незабавно след употреба с вода.