Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Финишния слой на фасадата е много важен елемент, на който трябва да обърнем внимание. Мазилките подобряват  топлоизолационните свойства на сградата, като едновременно с това я предпазват от атмосферни влияния. Качествата на едно фасадно покритие, както и неговото дълготрайност се определят от два основни показателя – водопоглъщаемост и паропропускливост.

Коефициента на водопоглъщаемост W /W1, W2 и W3/ показва какво количество вода ще попие финишния продукт при обливане с вода за определено време, например при дъжд. Колкото повече вода попива, толкова по-бързо ще се разруши мазилката и срока на експлоатация намалява. При клас W1 количеството вода е > 0,5 kg/m²h0.5; при клас W2 е между ≤ 0,5 и > 0,1; при клас W3 водата е ≤ 0,1 kg/m²h0.5 . Тоест мазилка с клас W3 е с най-добри показатели.

Другия важен показател епаропропускливостта V, [g/( m²d)]. Той показва свойството на материла да пропуска пари, през определена площ за единица време. Колкото по-висок е този показател, толкова  по-качествен е продукта. Клас V1 /висок/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  >150; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m:  <0,14. Клас V2 /среден/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤150 и >15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥0,14 и <1,4.  Клас V3 /нисък/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥1,4

Като се има предвид тази информация, лесно можем да направим заключението, че мазилките от най-висок клас са онези, които имат V1 и W3 като показатели.  

Мазилки, шпакловъчни смеси

Сфера на приложение

Висок клас хоросан, приложим като:

 • Лепило за свързване на топлоизолационни плоскости.
 • Укрепване на материал (основна мазилка)
 • Увеличаване на здравината на вече съществуваща мазилка
 • Тънък залепващ слой, дори за бетонни повърхности без съдържание на метал, XPS/R и олекотени плочи от дървесна вата
 • Довършителна мазилка; може да бъде филц (с изключение на области от стената, подложени на водни пръски).

Характеристики

Хоросан Група/Клас PII съгласно DIN V 18550, варо-циментова суха смес

 • Горимост:  негорима или трудногорима   
 • ETICS/EWI системи
 • Устойчива на атмосферни влияния
 • Водонепроницаема
 • С висока паропропускливост
 • Изключително ниско повърхностно напрежение поради добавените фибри
 • Лесна за ръчно нанасяне или с машина
 • Отлични работни характеристика при прилагане с машини
 • Висока стабилност на сместа дори и по време на прилагането й
 • Удължено отворено време за работа
 • Екологична
 • Висока адхезия и хидрофобност

Опаковка

25 kg торба, 800 kg контейнер, 1.0 t контейнер, 1.0 t в големи чували

Цвят

Бял

Съхранение

Съхранявайте на сухо и проветриво, без опасност от замръзване място. Да не се излага на пряка слънчева светлина. Да се извади от контейнерите през зимните периоди, поради опасност от спукване на контейнера.

Срок на годност при добре затворена оригинална опаковка: прибл. 12 месеца.

Технически данни

 • Разход: Прибл. 1.5 kg/ m²/mm
 • Якостни характеристики: 5.3 N/mm²
 • Коефициент на поглъщане: 0.1 kg/(m² • h0.5)
 • Якост на опън: 0.08 N/mm²