Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Финишния слой на фасадата е много важен елемент, на който трябва да обърнем внимание. Мазилките подобряват  топлоизолационните свойства на сградата, като едновременно с това я предпазват от атмосферни влияния. Качествата на едно фасадно покритие, както и неговото дълготрайност се определят от два основни показателя – водопоглъщаемост и паропропускливост.

Коефициента на водопоглъщаемост W /W1, W2 и W3/ показва какво количество вода ще попие финишния продукт при обливане с вода за определено време, например при дъжд. Колкото повече вода попива, толкова по-бързо ще се разруши мазилката и срока на експлоатация намалява. При клас W1 количеството вода е > 0,5 kg/m²h0.5; при клас W2 е между ≤ 0,5 и > 0,1; при клас W3 водата е ≤ 0,1 kg/m²h0.5 . Тоест мазилка с клас W3 е с най-добри показатели.

Другия важен показател епаропропускливостта V, [g/( m²d)]. Той показва свойството на материла да пропуска пари, през определена площ за единица време. Колкото по-висок е този показател, толкова  по-качествен е продукта. Клас V1 /висок/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  >150; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m:  <0,14. Клас V2 /среден/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤150 и >15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥0,14 и <1,4.  Клас V3 /нисък/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥1,4

Като се има предвид тази информация, лесно можем да направим заключението, че мазилките от най-висок клас са онези, които имат V1 и W3 като показатели.  

Мазилки, шпакловъчни смеси

Подходящи основи

ArmaReno Deko Fein може да се прилага в екстериора както минерален слой в топлоизолационните системи Caparol; така и в интериора върху  минерални повърхности за декоративни техники.

Основата трябва да е здрава, суха, без прах, примеси или други вещества, които да попречат на адхезията. Примесите и отломките се отстраняват. Старите слоеве трябва да се почистват. Силните абсорбиращите повърхности се почистват и грундират със Sylitol-Konzentrat 111.

Начин на полагане

ArmaReno Deko Fein е предназначен за използване в декоративни техники за фасади, например: Autentico, Travertin, Filigrano, Rustico. Мазилки могат да бъдат покрити след напълно изсъхване (обикновено след 2 седмици при температура от 20°С и 65% относителна влажност). При неблагоприятни метеорологични условия (напр. ветрове или дъждове) трябва да се има предвид продължителното време на съхнене.

Чрез прилагане на допълнителен грундиращ слой /с CapaGrund Universal/, рискът от оцветяване с варовик се намалява. По този начин довършителните слоеве могат да бъдат нанесени след време на сушене само 7 дни.

Подготовка на материала

Разтворът се смесва с 5-6 литра чешмяна вода. Подготвеното количество трябва да се използва в рамките на 2 часа.

Времето за обработка на материала варира в зависимост от атмосферните условия, с максимални стойности от 2 часа за ръчно приготвен материал и 60 минути за машинно нанасяне. В никакъв случай не добавяйте вода във вече втвърден материал за повторна употреба.  

ArmaReno Deko Fein може да се обработва механично с миксери, машини за мазилки, но и ръчно, с мощен миксер с ниска скорост чрез добавяне на чиста вода до хомогенна маса. След 5 минути сместа се обърква повторно.  Ако е необходимо след този период на почивка, може да се добави вода за регулиране на консистенцията.

Разход

 3,5 - 4,0 kg/m2 / 3 mm. Точен разход може да установите след тест.

Минимални температури за работа

По време на фазата на нанасяне и сушене температурата на материала и основата не трябва да пада под +5°C и не трябва да надвишава 30°C. Не работете на пряка слънчева светлина, силен вятър, мъгла или висока влажност. Препоръчително е скелето да се покрива със защитна мрежа

Време за съхнене

При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха, съхненето е прибл. 1 ден/mm

Почистване на инструменти 

След употреба почистете обилно с вода