Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Финишния слой на фасадата е много важен елемент, на който трябва да обърнем внимание. Мазилките подобряват  топлоизолационните свойства на сградата, като едновременно с това я предпазват от атмосферни влияния. Качествата на едно фасадно покритие, както и неговото дълготрайност се определят от два основни показателя – водопоглъщаемост и паропропускливост.

Коефициента на водопоглъщаемост W /W1, W2 и W3/ показва какво количество вода ще попие финишния продукт при обливане с вода за определено време, например при дъжд. Колкото повече вода попива, толкова по-бързо ще се разруши мазилката и срока на експлоатация намалява. При клас W1 количеството вода е > 0,5 kg/m²h0.5; при клас W2 е между ≤ 0,5 и > 0,1; при клас W3 водата е ≤ 0,1 kg/m²h0.5 . Тоест мазилка с клас W3 е с най-добри показатели.

Другия важен показател епаропропускливостта V, [g/( m²d)]. Той показва свойството на материла да пропуска пари, през определена площ за единица време. Колкото по-висок е този показател, толкова  по-качествен е продукта. Клас V1 /висок/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  >150; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m:  <0,14. Клас V2 /среден/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤150 и >15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥0,14 и <1,4.  Клас V3 /нисък/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥1,4

Като се има предвид тази информация, лесно можем да направим заключението, че мазилките от най-висок клас са онези, които имат V1 и W3 като показатели.  

Мазилки, шпакловъчни смеси

Подходящи основи

 •   Топлоизолационни системи
 •   Механично нанесени мазилки
 •   Леки мазилки
 •   Циментови мазилки
 •   Стари, носещи и абсорбиращи поддържащи слоеве
 •   Система за обновяване на WTA
 •   Система за обновяване на мазилката Sanierputz Rapid

Подготовка на повърхността

Повърхността трябва да е равна, чиста, суха, без примеси и вещества, които да попречат на добрата адхезия. Новите основи да се изправят и оставят да изсъхнат за 3-4 седмици. Ако материалът се полага върху топлоизолациона система, армиращия слой трябва да бъде сух и да е втвърдил.

Разреждане

При необходимост се разрежда с макс. 3% чиста вода, за да се постигне подходяща консистенция на материала.

Подготовка на материала

Поставете 5-6 литра вода в кофа и добавете съдържанието на опаковка Capatect MK-Reibputz, бъркайки непрекъснато до получаване на хомогенна смес.

Приложение

Веднага след полагането, мазилката се изравнява равномерно със стоманена или пластмасова маламашка. Изборът на инструменти влияе върху грапавостта на повърхността, затова е важно да се използват същите инструменти за структуриране. За да се получи еднаква повърхност с непрекъснатост на структурата, материалът трябва да се приготвя следвайки указанията.

Важно е да не се прекъсва процеса до покриване на цялата повърхност.  Чрез използването на естествени добавки са възможни леки изменения в цвета, затова всички повърхности трябва да бъдат покрити само с материал, принадлежащ към една и съща партида на производство, или ако това не е възможно, ги измазвайте на цели стени. Не смесвайте материали от различни производствени партиди!

Специални бележки:

Трябва да се има предвид, че са възможни леки промени в нюансите, дължащи се на абсорбция, вида и структурата на основата, влиянието на околната среда и светлината, както и промените в суровината. Оплаквания поради цветови вариации не могат да бъдат разглеждани. За да се избегнат неблагоприятните ефекти на времето / валежите, се препоръчва да се покрие с брезент. Под влияние на силни ветрове или слънчева светлина препоръчваме фасадите да бъдат покрити.

Разход

 • Capatect MK-Reibputz 10:  2,2 kg/m²
 • Capatect MK-Reibputz 15:  2,5 kg/m²
 • Capatect MK-Reibputz 20:  3,0 kg/m²
 • Capatect MK-Reibputz 30:  4,0 kg/m²

Работна температура

Да не се полага при температури под +5 ° C или при пряка слънчева светлина, при много силен вятър, при дъжд без предпазни мерки, висока влажност на въздуха, мъгла! Намаляването до точката на оросяване е недопустимо. Тези условия трябва да продължават поне 2 дни след полагането. Внимавайте за късните слани!

Време за съхнене

При 20°C и 65% относителна влажност, повърхността е суха след 24 часа. Изцяло изсъхване се достига след 2-3 дни. Мазилката се подсилва според влагата и изпаряването на водата, с която е приготвена. При по-ниски температури и в условия на висока влажност, тези времена на сушене се удължават.

Почистете инструментите веднага след употреба с обилно количество вода.