Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Финишния слой на фасадата е много важен елемент, на който трябва да обърнем внимание. Мазилките подобряват  топлоизолационните свойства на сградата, като едновременно с това я предпазват от атмосферни влияния. Качествата на едно фасадно покритие, както и неговото дълготрайност се определят от два основни показателя – водопоглъщаемост и паропропускливост.

Коефициента на водопоглъщаемост W /W1, W2 и W3/ показва какво количество вода ще попие финишния продукт при обливане с вода за определено време, например при дъжд. Колкото повече вода попива, толкова по-бързо ще се разруши мазилката и срока на експлоатация намалява. При клас W1 количеството вода е > 0,5 kg/m²h0.5; при клас W2 е между ≤ 0,5 и > 0,1; при клас W3 водата е ≤ 0,1 kg/m²h0.5 . Тоест мазилка с клас W3 е с най-добри показатели.

Другия важен показател епаропропускливостта V, [g/( m²d)]. Той показва свойството на материла да пропуска пари, през определена площ за единица време. Колкото по-висок е този показател, толкова  по-качествен е продукта. Клас V1 /висок/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  >150; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m:  <0,14. Клас V2 /среден/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤150 и >15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥0,14 и <1,4.  Клас V3 /нисък/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥1,4

Като се има предвид тази информация, лесно можем да направим заключението, че мазилките от най-висок клас са онези, които имат V1 и W3 като показатели.  

Мазилки, шпакловъчни смеси

Приложение

Минерална структурирана мазилка, специално за топлоизолационни системи Caparol Capatect. Прилага се също и върху варо-циментови мазилки и механизирано нанасяни мазилки. Подходяща за закрито и открито. Полага се върху леки мазилки, върху стари носещи и абсорбиращи мазилки, както и върху лоши и неабсорбиращи мазилки.

Характеристики

 •   Позволява дифузия на водни пари
 •   Липса на вътрешени напрежения
 •   Устойчива на атмосферни влияния
 •   Водоотблъскваща
 •   Устойчива на механични натоварвания
 •   Ръчно или механизирани полагане

Опаковка

25 kg 

Цвят

Бял. Може да бъде фабрично оцветена според цветовата палитра Capatect Strukturputze.
 

Съхранение

На сухо и защитено от влага място.

Технически данни

 •   Плътност на пресния разтвор: 1,4 kg/dm2
 •   Устойчивост на натоварване: 1,7 N/mm2
 •   Якост на натиск:  > 3 N/mm2
 •   Коефициент на абсорбиране на вода:  < 0,5 kg /m2 24h (conform ETAG 004)
 •   Съдържание на пори: 15 – 20 Vol.%
 •   Дифузия на водни пари (µ): cca. 17