Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Финишния слой на фасадата е много важен елемент, на който трябва да обърнем внимание. Мазилките подобряват  топлоизолационните свойства на сградата, като едновременно с това я предпазват от атмосферни влияния. Качествата на едно фасадно покритие, както и неговото дълготрайност се определят от два основни показателя – водопоглъщаемост и паропропускливост.

Коефициента на водопоглъщаемост W /W1, W2 и W3/ показва какво количество вода ще попие финишния продукт при обливане с вода за определено време, например при дъжд. Колкото повече вода попива, толкова по-бързо ще се разруши мазилката и срока на експлоатация намалява. При клас W1 количеството вода е > 0,5 kg/m²h0.5; при клас W2 е между ≤ 0,5 и > 0,1; при клас W3 водата е ≤ 0,1 kg/m²h0.5 . Тоест мазилка с клас W3 е с най-добри показатели.

Другия важен показател епаропропускливостта V, [g/( m²d)]. Той показва свойството на материла да пропуска пари, през определена площ за единица време. Колкото по-висок е този показател, толкова  по-качествен е продукта. Клас V1 /висок/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  >150; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m:  <0,14. Клас V2 /среден/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤150 и >15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥0,14 и <1,4.  Клас V3 /нисък/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥1,4

Като се има предвид тази информация, лесно можем да направим заключението, че мазилките от най-висок клас са онези, които имат V1 и W3 като показатели.  

Мазилки, шпакловъчни смеси

Подходящи основи

  • Леки мазилки
  • Мазилки от термоизолационни системи  ( мазилки EPS и мазилки перлит) след шпакловане
  • Capatect Sanierputzsystem WTA (санираща система WTA)
  • Capatect Sanierputzsystem Rapid (санираща система Rapid)

Подготовка на основата

Повърхностите трябва да са равни, чисти, носещи, сухи, без замърсявания и разделителни вещества. Новите основни мазилки се подравняват с подравнява дъска  и се оставят да съхнат 3-4 седмици. Преди нанасяне на Capatect MK-Uniputz, втвърдената повърхност трябва да се намокри добре.  При нанасяне на материала в термоизолационни системи, армиращият слой трябва да бъде сух и твърд

Вароциментови мазилки и мазилки на базата на цимент от групи хоросани PII и PIII: Върху твърди мазилки, с нормална абсорбция, нанася се без предварителна подготовка. Върху абсорбиращи повърхности и песъчливи мазилки се нанася един слой грунд Primalon Tiefgrund LF.

Гипсови мазилки и готови за нанасяне мазилки от групи хоросани PIV и PV: Гипсовите мазилки с минерални наслагвания се шлайфат и се почистват  преди нанасяне. Полага се един слой грунд Primalon Tiefgrund LF или Primalon Emulsiongrund.

Гипсови плочи: Върху абсорбиращите плочи се нанася един слой грунд Primalon Tiefgrund LF и Primalon Filtergrund grob.

Плочи от гипскартон и плочи с гипсови влакна: Фугите се шлайфат. Нанася се един слой грунд Primalon Tiefgrund LF или Primalon Emulsiongrund. След това се нанася един междинен слой Primalon Tiefgrund grob.

Бетон: Отстраняват се ронливите частици и песъчливите и ронливи материали.

Газобетон: Нанася се един слой грунд Primalon PM 200 разреден 1:5 с вода.

Основа със сцепление: Върху матовите и слабо абсорбиращи повърхности се нанася директно, без предварителна обработка.  Гладките повърхности (лъскави) се изчукват и се покриват с един слой Primalon Universal Haftgrund.

Покрития на базата на лепило: Измиват се изцяло и се нанася един слой  Primalon Emulsiongrund.

Повърхности, замърсени от мухъл: Отстранява се мухъла, нанася се един слой разтвор анти-мухъл, разреден с вода 1:3 (за да се предотврати следваща поява на мухъла).

Повърхности с петна от никотин, вода, масло и мазнини: Нанася се един изолиращ слой Primalon Filtergrund grob

Подготовка на материала

Необходимото количество вода е 5-6 литра вода за един чувал от 25 кг. Водата се поставя в кофа и постепенно към нея се добавя целия материал (Capatect MK-Uniputz), разбърквайки с подходящ миксер за дадените работи (макс. 400 об/мин)

Разбърква се поне 3 минути, по получаване на еднородна маса без бучки.

Може да се използва миксер с принудително бъркане или миксер със свободно падане. 8 до 10 чувала с вече хомогенизиран материал се поставят в съд за хоросан и се смесват отново.

Условия за обработка

Да не се нанася при температури под +5°C (на средата, материала, основата), или под преки слънчеви лъчи, при много силен вятър, дъжд, без да се вземат превантивни мерки, при висока влажността на въздуха, мъгла! Тези условия трябва да се спазват поне още 2 дни след нанасяне. Обърнете внимание на замръзването през нощта.

Време за изсъхване

При 20ºC и 65% относителна влажност на въздуха, изсъхва на повърхността след 24 часа. Изсъхва напълно след 2-3 дни. Мазилката се втвърдява в зависимост от  съдържанието на влага и от изпарението на направната вода. При по-ниски температури и висока влажност на въздуха, времето за съхнене се удължава.

Почистване на инструментите

Измиват се с вода веднага след ползване.