Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Финишния слой на фасадата е много важен елемент, на който трябва да обърнем внимание. Мазилките подобряват  топлоизолационните свойства на сградата, като едновременно с това я предпазват от атмосферни влияния. Качествата на едно фасадно покритие, както и неговото дълготрайност се определят от два основни показателя – водопоглъщаемост и паропропускливост.

Коефициента на водопоглъщаемост W /W1, W2 и W3/ показва какво количество вода ще попие финишния продукт при обливане с вода за определено време, например при дъжд. Колкото повече вода попива, толкова по-бързо ще се разруши мазилката и срока на експлоатация намалява. При клас W1 количеството вода е > 0,5 kg/m²h0.5; при клас W2 е между ≤ 0,5 и > 0,1; при клас W3 водата е ≤ 0,1 kg/m²h0.5 . Тоест мазилка с клас W3 е с най-добри показатели.

Другия важен показател епаропропускливостта V, [g/( m²d)]. Той показва свойството на материла да пропуска пари, през определена площ за единица време. Колкото по-висок е този показател, толкова  по-качествен е продукта. Клас V1 /висок/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  >150; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m:  <0,14. Клас V2 /среден/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤150 и >15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥0,14 и <1,4.  Клас V3 /нисък/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥1,4

Като се има предвид тази информация, лесно можем да направим заключението, че мазилките от най-висок клас са онези, които имат V1 и W3 като показатели.  

Мазилки, шпакловъчни смеси

Suporturi recomandate

Suprafețele trebuie să fie netede, curate, uscate, solide (fixe), portante și fără substanţe de separare. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.
Se îndepărtează suprafeţele fără capacitate portantă de lacuri,  vopsele de dispersie sau tencuieli pe bază de răşini sintetice precum și vopselele minerale fără capacitate portantă.
Straturile portante se curăță uscat sau umed.
Mucegaiul, mușchii sau algele se înlătură cu jet de apă sub presiune, în conformitate cu dispozițiile legale. Suprafața se spală bine cu Capatox şi se lasă să se usuce.
Suprafeţele murdare de fum industrial sau funingine se spală cu jet de apă sub presiune cu adaos de detergenți, în conformitate cu dispozițiile legale.

Pregătirea materialului

Dacă este necesar, se poate dilua cu max. 2 % Sylitol-Konzentrat 111 pentru reglarea consistenței materialului. Materialul din găleată se va amesteca obligatoriu înaintea aplicării, utilizând pentru aceasta un mixer de putere cu turație redusă (max.400 rot/min).

Pe aceeaşi suprafaţă se vor aplica numai materiale cu număr de şarjă/colorate identic, în caz contrar, materialele se vor amesteca bine între ele pentru a se evita obţinerea unor nuanţe diferite.

Datorită utilizării materiilor prime naturale, respectiv a nisipului de marmură, este posibilă prezența uneori și a unor granule colorate în nuanțe de gri sau bej-maro în tencuială. Aceasta este o proprietate a tencuielii și nu reprezintă motiv de reclamație. 

Mod de aplicare

Tencuiala se aplică într-un strat uniform, la grosimea granulelor, cu fierul de glet inoxidabil. Stratul proaspăt aplicat se prelucrează cu o drişcă din plastic sau PU, în vederea obţinerii structurii dorite: tencuiala tip K se structurează circular, iar tencuiala tip R se structurează orizontal, vertical sau circular.

Unealta aleasă pentru structurare influenţează aspectul final al suprafeţei, aşadar se impune folosirea aceleiaşi unelte pe aceeaşi suprafaţă.  În cazul aplicării prin pulverizarea, alegerea duzei se face în conformitate cu granulația tencuielii. Presiunea de lucru trebuie să fie de 0,3 - 0,4 MPa (3- 4 bar).

Se  va  acorda  o  atenție  deosebită  ca  aplicarea  prin  pulverizare  să  se  facă  într-un  strat  uniform, evitându-se suprapunerile de material între etajele schelelor. Pentru a obține o suprafață structurată uniform, suprafețele alăturate se vor structura de același aplicator.

Pentru evitarea de suprapuneri vizibile (îmbinări între straturi), a dungilor inestetice pe suprafaţa finisată,  este  necesară  prezenţa  unui  număr  suficient  de  aplicatori  pe  schelă,  care  să  aplice materialul „ud pe ud”, fără întrerupere, dintr-o singură trecere.

Instrucțiuni de aplicare

Silikat-Fassadenputz nu este recomandat pentru suprafeţe orizontale cu acumulare de apă. Înainte de aplicarea tencuielii decorative suprafața se amorsează cu Caparol Putzgrund, care se nuanțează într-o nuanță similară tencuielii decorative. Amorsa, respectiv stratul intermediar trebuie să fie bine uscat înaintea aplicării stratului de finisaj.

Sisteme de termoizolație
Mase de armare minerale noi:
Se amorsează cu Caparol Putzgrund.

Mase de armare noi fără ciment:
Se amorsează cu Caparol Putzgrund.

Tencuieli din grupele de mortare P II şi P III:
Pot fi finisate după păstrarea unui timp suficient de uscare, de regulă după 2 săptămâni, la cca. 20°C şi 65% umiditate relativă a aerului. În cazul unor condiţii meteorologice nefavorabile, cum e vântul sau ploaia, se va păstra un timp de uscare considerabil mai mare. Prin aplicarea suplimentară a unui strat de grund cu CapaGrund Universal scade riscul apariţiei eflorescenţelor de var, astfel că aceste tencuieli pot fi acoperite (finisate) după doar 7 zile de așteptare.

Tencuieli vechi:
Reparaţiile tencuielilor trebuie să fie bine întărite şi uscate. Pe tencuielile foarte poroase, absorbante, ușor nisipoase, se aplică un strat de grund cu OptiGrund E.L.F. și un strat intermediar cu Caparol Putzgrund. Pe tencuielile puternic nisipoase, făinoase, se aplică un strat de grund cu Dupagrund și un strat intermediar cu Caparol Putzgrund.

Beton:
Suprafețele de beton cu depozite de murdărie sau cu strat făinos se curăţa mecanic sau cu jet de apă sub presiune, în conformitate cu dispozițiile legale. Pe tencuielile foarte poroase, ușor nisipoase sau absorbante se aplică un strat de grund cu OptiGrund E.L.F. Pe suprafețele făinoase se aplică un strat de grund cu Dupa-grund. Ca strat intermediar se aplică Caparol Putzgrund.

Suprafețe cu vopsea pe bază de dispersie, portante, mate

Suprafețele mate, ușor absorbante, se acoperă (finisează) fără o pregătire prealabilă. Straturile vechi murdare, cretoase, se curăță cu jet de apă sub presiune, în conformitate cu dispozițiile legale. În cazul altor tipuri de curățare (spălare, periere, pulverizare) se aplică un strat de grund cu Dupagrund. Ca strat intermediar se aplică Caparol Putzgrund.

Vopsele silicatice portante:
Se vopsesc cu produse Sylitol sau AmphiSilan.

Suprafețe crăpate de tencuială sau beton:
Se vopsesc cu Cap-elast.

Condiții de prelucrare

În timpul aplicării și în faza de uscare, inclusiv pe timpul nopții, temperatura stratului suport și a aerului nu poate scădea sub + 5°C sau depăși + 30°C. Nu se va lucra sub soare sau vânt puternic, ceață sau în condiţii de umiditate ridicată. Dacă este cazul, protejaţi faţada cu ajutorul prelatelor pentru schele.

Uscarea/Timp de uscare

La +20°C şi 65% umiditatea relativă a aerului, tencuiala este uscată la suprafaţă după 12 de ore iar după 24 de ore este rezistentă la ploaie. Este uscată în profunzime şi poate fi supusă unor solicitări după cca. 2-3 zile. Temperaturile mai scăzute şi umiditatea crescută a aerului prelungesc timpul de uscare. Tencuiala se usucă fizic prin evaporarea umidităţii. În sezonul rece sau în condiţii de umiditate ridicată, se va păstra un timp de uscare mai îndelungat.  

Curățarea echipamentului

Se face imediat după utilizare, cu apă.

 

Препоръки

Повърхностите трябва да бъдат гладки, чисти, сухи, плътни (неподвижни) и здрави. Отстранете неносещите повърхности от лакове, дисперсионни бои или мазилки на основата на синтетични смоли, както и неносещи минерални бои. Свободните слоеве се почистват. Мухълът, ако има такъв, се отстранява с водна струя под налягане. Измийте повърхността внимателно с Capatox и оставете да изсъхне. Мръсните повърхности от промишлен дим или сажди се измиват с водна струя под налягане с добавяне на детергенти в съответствие със законовите разпоредби.

Подготовка на материала

Ако е необходимо, може да се разреди с макс. 2% концентрат на силитол 111 за регулиране на консистенцията на материала. Материалът в кофата трябва да се смеси преди употреба, като се използва електрически миксер с ниска скорост (макс. 400 об / мин)..

На една и съща повърхност ще се прилагат само партидни / идентични оцветени материали, в противен случай материалите ще се смесват добре заедно, за да се избегне получаването на различни нюанси. Поради използването на естествени суровини и мраморен пясък, понякога е възможно в мазилката да има гранули от сив цвят или бежов цвят. Това е собственост на мазилката и не е оплакване.

Начин на работа

Мазилката се нанася в равномерен слой с мистрия от неръждаема стомана. Прясно нанесеният слой се обработва с пластмасова или полиуретанова капка, за да се получи желаната структура: K-тип мазилка е кръгло структурирана и R-типът мазилка е хоризонтално, вертикално или циркулярно структуриран.

Избраният за конструкцията инструмент влияе върху окончателния вид на повърхността, така че е необходимо да се използва един и същ инструмент на същата повърхност. В случай на пръскане дюзата се избира съгласно гранулирането на мазилката. Работното налягане трябва да бъде 0.3-0.4 MPa (3-4 бара).

Особено внимание трябва да се обърне на това, че нанасянето с пръскане се извършва в еднакъв слой, като се избягва припокриването на материала. За да се постигне равномерно структурирана повърхност, съседните повърхности ще бъдат структурирани от един и същ апликатор.

За да се избегнат видими припокривания (фуги между слоевете) на неприлични ивици върху готовата повърхност, е необходимо да има достатъчен брой апликатори върху скелето, за да се нанесе "мокър върху мокър" материал, без прекъсване, в един проход.

Инструкции за прилагане

Silikat-Fassadenputz не се препоръчва за хоризонтални повърхности, при които се натрупва вода. Преди да нанесете декоративната мазилка, повърхността се грундира с Caparol Putzgrund, който е оцветен с подобен цвят като декоративната мазилка. Грундът или междинният слой трябва да бъдат напълно сух преди нанасянето на финишното покритие.

Топлоизолационни системи Маси за укрепване на нови оръжия: Тя е грундирана с Caparol Putzgrund. Нови армировъчни маси без цимент: Тя е грундирана с Caparol Putzgrund.

Мазилки от разтвори P II и P III:
Те могат да бъдат завършени след достатъчно време за сушене, обикновено след 2 седмици, при прибл. 20 ° С и 65% относителна влажност на въздуха. В случай на неблагоприятни метеорологични условия, като вятър или дъжд, ще се поддържа значително време за сушене. Допълнителното нанасяне на грунд с Universal CapaGrund намалява риска от разпръскване.

Стари мазилки:
Мазилката трябва да бъде добре втвърдеа и суха. На много порести, абсорбиращи, леко песъчливи мазилки, нанесете грунд на OptiGrund E.L.F. и междинен слой с Caparol Putzgrund. На копринена, песъчлива мазилка, нанесете грунд на Dupagrund и междинен слой Caparol Putzgrund.

Бетон:
Бетонните повърхности с прахообразни отлагания трябва да се почистват механично или с водна струя под налягане. На много пореста, леко пясъчна или абсорбираща мазилка, нанесете грунд на OptiGrund E.L.F. Нанесете грунд Dupa-грунд върху повърхността. Като междинен слой се прилага Caparol Putzgrund.

Силикатни бои:
Боядисва се със Sylitol или AmphiSilan.

Условия на обработка

По време на полагането и сушенето, включително през нощта, температурата на субстрата и въздуха не трябва да пада под + 5 ° C или да надвишава + 30 ° C. Не работете при силно слънце или вятър, мъгла или висока влажност. Ако е необходимо, защитете фасадата с наклон на скелето.

Време за изсъхване

При + 20 ° C и 65% относителна влажност на въздуха, мазилката е суха след 12 часа и е устойчива на дъжд след 24 часа. По-ниските температури и повишената влажност на въздуха удължават времето за сушене. Мазилката се изсушава физически чрез изпаряване на влага. В студения сезон или в условия на висока влажност ще се поддържа по-дълго време за сушене.

Почистване на оборудването

Веднага след употреба използвайте вода.