Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Финишния слой на фасадата е много важен елемент, на който трябва да обърнем внимание. Мазилките подобряват  топлоизолационните свойства на сградата, като едновременно с това я предпазват от атмосферни влияния. Качествата на едно фасадно покритие, както и неговото дълготрайност се определят от два основни показателя – водопоглъщаемост и паропропускливост.

Коефициента на водопоглъщаемост W /W1, W2 и W3/ показва какво количество вода ще попие финишния продукт при обливане с вода за определено време, например при дъжд. Колкото повече вода попива, толкова по-бързо ще се разруши мазилката и срока на експлоатация намалява. При клас W1 количеството вода е > 0,5 kg/m²h0.5; при клас W2 е между ≤ 0,5 и > 0,1; при клас W3 водата е ≤ 0,1 kg/m²h0.5 . Тоест мазилка с клас W3 е с най-добри показатели.

Другия важен показател епаропропускливостта V, [g/( m²d)]. Той показва свойството на материла да пропуска пари, през определена площ за единица време. Колкото по-висок е този показател, толкова  по-качествен е продукта. Клас V1 /висок/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  >150; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m:  <0,14. Клас V2 /среден/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤150 и >15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥0,14 и <1,4.  Клас V3 /нисък/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥1,4

Като се има предвид тази информация, лесно можем да направим заключението, че мазилките от най-висок клас са онези, които имат V1 и W3 като показатели.  

Мазилки, шпакловъчни смеси

Приложение

Silikat-Fassadenputz е готова за нанасяне декоративна мазилка с добра устойчивост на атмосферни влияния, висока издържливост на цвета, изключителни свойства, които препоръчва като оптимален краен слой в изолационни системи от полистирол и минерална вата, мазилки от групите PIc, PII + PIII съгласно DIN V 18550 / DIN EN 998-1 и други носещи минерални слоеве.

Не се препоръчват повърхности със солено ефлоресценция, както и пластмасови или дървени повърхности.

Характеристики

  • Готова за полагане
  • Лесен за нанасяне
  • Пропускливи за водни пари
  • UV устойчивост
  • Естествена защита срещу гъбички и плесен
  • Устойчиви на атмосферни влияния
  • Екологично чист, с приятна миризма
  • Здрава

Опаковка

25 kg

Цвят

Бял

Silikat-Fassadenputz може да се оцветява в системата ColorExpress. За да избегнете грешки при тониране, проверете точността на цвета преди да поставите продукта. Малки количества материал могат да бъдат оцветени ръчно с макс. 2% оцветители CaparolColor или AmphiColor. В случай на ръчно оцветяване е необходимо да се смеси цялото количество боя, за да се избегнат цветовите разлики.

Специални цветове с яркост> 20 (цветовете с яркост <20 не се препоръчват за топлоизолационни системи) могат да се направят по поръчка. Цветове с яркост по-малка от 15 (не на топлоизолационни системи) могат да се получат чрез прилагане на допълнителен слой Силитол-Финиш.

За да се избегне появата на цветни неравности, декоративната мазилка трябва да се боядисва с допълнителен слой боя Силитол-Финиш.

Степен на блясък

Мат

Съхранение

Студено, сухо и без замръзване. Предпазва от пряка слънчева светлина.

Валиден 24 месеца от датата на производство в оригинални опаковки, запечатани.

Технически данни 

Паропропускливост клас   

клас  V1

Водопоглъщане:

клас W2

 

 

Разход

Продукт

Структура  

Зърнометрия 

(mm)

Разход

(kg/m2)

Silikat Fassadenputz   

K15

1,5

2,4 – 2,6

Silikat Fassadenputz

K20

2,0

3,0 – 3,2

Silikat Fassadenputz

K30

3,0

4,0 – 4,2

Silikat Fassadenputz

R20

2,0

2,8 – 3,0

Тези стойности са ориентировъчни, без да се отчитат материалните загуби. Точната консумация се определя чрез вземане на проби. Вариантите на това потребление също трябва да се вземат предвид поради характеристиките на поддържащия слой и условията на нанасяне