Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Финишния слой на фасадата е много важен елемент, на който трябва да обърнем внимание. Мазилките подобряват  топлоизолационните свойства на сградата, като едновременно с това я предпазват от атмосферни влияния. Качествата на едно фасадно покритие, както и неговото дълготрайност се определят от два основни показателя – водопоглъщаемост и паропропускливост.

Коефициента на водопоглъщаемост W /W1, W2 и W3/ показва какво количество вода ще попие финишния продукт при обливане с вода за определено време, например при дъжд. Колкото повече вода попива, толкова по-бързо ще се разруши мазилката и срока на експлоатация намалява. При клас W1 количеството вода е > 0,5 kg/m²h0.5; при клас W2 е между ≤ 0,5 и > 0,1; при клас W3 водата е ≤ 0,1 kg/m²h0.5 . Тоест мазилка с клас W3 е с най-добри показатели.

Другия важен показател епаропропускливостта V, [g/( m²d)]. Той показва свойството на материла да пропуска пари, през определена площ за единица време. Колкото по-висок е този показател, толкова  по-качествен е продукта. Клас V1 /висок/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  >150; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m:  <0,14. Клас V2 /среден/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤150 и >15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥0,14 и <1,4.  Клас V3 /нисък/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥1,4

Като се има предвид тази информация, лесно можем да направим заключението, че мазилките от най-висок клас са онези, които имат V1 и W3 като показатели.  

Мазилки, шпакловъчни смеси

Подходящи основи

Повърхностите трябва да са гладки, чисти, сухи, здрави (фиксирани), носещи, без остатъчни вещества. Спазвайте VOB, глава С,DIN 18363, ал. 3.
Отстраняват се повърхностите без носеща способност, покрити с лакове, дисперсионни бои или мазилки на основата на синтетични смоли, като минерални бои без носеща способност.
Носещите слоеве се почистват на сухо или чрез миене. Плесените, мухъла или мъховете се отстраняват с водна струя под налягане, съгласно законовите разпоредби. Повърхността се измива добре с Capatox и се оставя да изсъхне.

Подготовка на материала

Замърсените повърхности с индустриален пушек или сажди се измиват с водна струя под налягане с добавен препарат, съгласно законовите разпоредби.
Не се препоръчва за повърхности с ефлоресцентни отлагания, както и за повърхности от пластмаса или дърво.
Материалът от баката задължително трябва да се разбърка преди нанасянето му, като за тази цел се използва миксер с ниски обороти (макс. 400 оборота/мин.).
На въпросната повърхност се нанасят само материали с еднакъв номер на партидата еднакво оцветени, а ако не е изпълнено това условие, материалите трябва добре да се смесят помежду си, за да се предотврати получаването на различни нюанси.
Благодарение на използването на естествени суровини, съответно на мраморен пясък, е възможно присъствието понякога и на оцветени гранули на мазилката в сиво или бежово-кафеникаво. Това е нормално свойство на мазилката и не представлява мотив за рекламация.

Нанасяне

Мазилката се нанася на равномерен слой, до дебелината на гранулите, с помощта на неръждаема мистрия. Прясно нанесеният слой се обработва с пластмасова или полиуретанова маламашка, за да се получи исканата структура: мазилката от типа К се структурира с кръгови движения, а мазилката от типа R се структурира с хоризонтални, вертикални или кръгови движения. Избраният инструмент за структуриране влияе върху окончателния вид на повърхността, така че се налага да използвате един и същи инструмент за цялата повърхност.
Ако нанасянето става чрез машина, дюзата се избира съобразно гранулацията на мазилката. Работното налягане трябва да бъде от 0,3 до 0,4 MPa (3-4 бара). Особено много трябва да внимавате при нанасянето с пръскане, така че слоят да бъде равномерен, да се избегне наслагване на материал между различните етажи на скелето.
За да се получи равномерна структура на повърхността, съседните повърхности се структурират от един и същ майстор. За да се предотвратят видимите наслагвания (натрупване между слоевете), неестетичните ивици по готовата повърхност, трябва да разполагате с достатъчно голям брой апликатори на скелето, като материалът се нанася по метода „мокро върху мокро”, без прекъсване, с едно минаване.
Замърсените повърхности с индустриален пушек или сажди се измиват с водна струя под налягане с добавен препарат, съгласно законовите разпоредби.
Не се препоръчва за повърхности с ефлоресцентни отлагания, както и за повърхности от пластмаса или дърво.

*Допълнителни насоки за нанасяне: вижте техническата карта

Условия за обработване

По време на нанасянето и във фазата на съхнене, в т.ч. и през нощта, температурата на основата и на въздуха не трябва да бъде под +5°C или над +30°C. Не трябва да се работи на слънце или на силен вятър, при мъгла или висока влажност. Ако е необходимо, защитете фасадата с платнища за скеле.

Време за изсъхване

При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха, мазилката е изсъхнала на повърхността след 12 часа, а след 24 часа вече е устойчива на дъжд. Изсъхва в дълбочина и може да бъде подложена на натоварвания след около 2-3 дни. По-ниските температури и по-високата влажност на въздуха удължават необходимото време на съхнене. Мазилката от физична гледна точка съхне чрез изпаряване на влагата. При студено време и висока влажност, времето на съхнене се удължава.