Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Финишния слой на фасадата е много важен елемент, на който трябва да обърнем внимание. Мазилките подобряват  топлоизолационните свойства на сградата, като едновременно с това я предпазват от атмосферни влияния. Качествата на едно фасадно покритие, както и неговото дълготрайност се определят от два основни показателя – водопоглъщаемост и паропропускливост.

Коефициента на водопоглъщаемост W /W1, W2 и W3/ показва какво количество вода ще попие финишния продукт при обливане с вода за определено време, например при дъжд. Колкото повече вода попива, толкова по-бързо ще се разруши мазилката и срока на експлоатация намалява. При клас W1 количеството вода е > 0,5 kg/m²h0.5; при клас W2 е между ≤ 0,5 и > 0,1; при клас W3 водата е ≤ 0,1 kg/m²h0.5 . Тоест мазилка с клас W3 е с най-добри показатели.

Другия важен показател епаропропускливостта V, [g/( m²d)]. Той показва свойството на материла да пропуска пари, през определена площ за единица време. Колкото по-висок е този показател, толкова  по-качествен е продукта. Клас V1 /висок/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  >150; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m:  <0,14. Клас V2 /среден/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤150 и >15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥0,14 и <1,4.  Клас V3 /нисък/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥1,4

Като се има предвид тази информация, лесно можем да направим заключението, че мазилките от най-висок клас са онези, които имат V1 и W3 като показатели.  

Мазилки, шпакловъчни смеси

Сфера на приложение

Готова за употреба лека мазилка с хибридни свързващи вещества и технология нанокварцова решетка за чисти фасади по европейски стандарт EN 15824  Може да се използват като завършващо покритие за:

 • многослойни системи за топлоизолация Capatect
 • многослойна система за топлоизолация Capatect Natur+
 • многослойна система за топлоизолация Capatect OrCa
 • бетон без покритие
 • груби мазилки от групите разтвори PII и PIII по германски индустриален стандарт DIN 18550-1
 • матови покрития от дисперсионни бои, поемащи и задържащи нанесения материал
 • силикатни покрития, поемащи и задържащи нанесения материал
 • Неподходящи са основи със солни изцветявания, както и основи от пластмаса или дърво.

Характеристики

 • нисък разход
 • висока пропускливост на водна пара
 • висока устойчивост на цвета
 • висока устойчивост на атмосферните условия, водонепропускливи
 • пластично обработване
 • екологични, със слаба миризма
 • комбинация от свързващи вещества от органична силикатна хибридна дисперсия и емулсия от силиконова смола
 • разреждат се с вода
 • фасадната мазилка Capatect ThermoSan с технология нано-кварцова решетка разполага с консервиране срещу поражения и увреждания от гъбички и водорасли
 • различни възможности за оформление чрез различната едрина на частиците

Опаковка

20 kg

Цвят

Бял

Възможно е оцветяване в съответствие с картата CaparolColor за цветовите тонове, триизмерната система Caparol и цветовите палитри А1. Други специални тонове с относителна стойност на светлия тон > 20 при запитване (относителната стойност на светлия тон < 20 не е подходяща за многослойни системи за топлоизолация). С армиращото вещество Capatect CarboNit или Capatect CarbonSpachtel е възможно изпълнение до относителна стойност на светлия тон ≥ 10. В системата Capatect Carbon Extra изпълнението е възможно до относителна стойност на светлия тон ≥ 5. При тъмни цветови тонове в системата Capatect Carbon Extra може въз основа на контрастното съотношение между армировъчния слой и горната мазилка евентуално да бъде необходимо допълнително уеднаквяващо покритие с фасадна боя ThermoSan с технология нано-кварцова решетка3. Тонирането на малки количества е възможно чрез добяване на пълноцветни и тониращи оцветяващи бои CaparolColor (по-рано Alpinacolor) или пълноцветни и тониращи оцветяващи бои Amphibolin. При това в никакъв случай не се добавя повече от 2% боя, тъй като иначе консистенцията ще стане твърде рядка

Степен на гланц

Мат

Съхранение

В хладни, сухи и незамръзващи помещения. Да се предпазва от пряко слънчево осветяване

Технически данни

 • Коефициент на хигроскопичност < 0,1 kg/(m2/ h0,5)
 • Дифузионно еквивалентна дебелина на въздушния слой SdH2O: < 0,07 m
 • Плътност: прибл. 1,3g/cm3
 • Консистенция: пастообразна

Сфера на приложение

Готова за употреба лека мазилка с хибридни свързващи вещества и технология нанокварцова решетка за чисти фасади по европейски стандарт EN 15824  Може да се използват като завършващо покритие за:

 • многослойни системи за топлоизолация Capatect
 • многослойна система за топлоизолация Capatect Natur+
 • многослойна система за топлоизолация Capatect OrCa
 • бетон без покритие
 • груби мазилки от групите разтвори PII и PIII по германски индустриален стандарт DIN 18550-1
 • матови покрития от дисперсионни бои, поемащи и задържащи нанесения материал
 • силикатни покрития, поемащи и задържащи нанесения материал
 • Неподходящи са основи със солни изцветявания, както и основи от пластмаса или дърво.

Характеристики

 • нисък разход
 • висока пропускливост на водна пара
 • висока устойчивост на цвета
 • висока устойчивост на атмосферните условия, водонепропускливи
 • пластично обработване
 • екологични, със слаба миризма
 • комбинация от свързващи вещества от органична силикатна хибридна дисперсия и емулсия от силиконова смола
 • разреждат се с вода
 • фасадната мазилка Capatect ThermoSan с технология нано-кварцова решетка разполага с консервиране срещу поражения и увреждания от гъбички и водорасли
 • различни възможности за оформление чрез различната едрина на частиците

Опаковка

20 kg

Цвят

Бял.

Възможно е оцветяване в съответствие с картата CaparolColor за цветовите тонове, триизмерната система Caparol и цветовите палитри А1. Други специални тонове с относителна стойност на светлия тон > 20 при запитване (относителната стойност на светлия тон < 20 не е подходяща за многослойни системи за топлоизолация). С армиращото вещество Capatect CarboNit или Capatect CarbonSpachtel е възможно изпълнение до относителна стойност на светлия тон ≥ 10. В системата Capatect Carbon Extra изпълнението е възможно до относителна стойност на светлия тон ≥ 5. При тъмни цветови тонове в системата Capatect Carbon Extra може въз основа на контрастното съотношение между армировъчния слой и горната мазилка евентуално да бъде необходимо допълнително уеднаквяващо покритие с фасадна боя ThermoSan с технология нано-кварцова решетка3. Тонирането на малки количества е възможно чрез добяване на пълноцветни и тониращи оцветяващи бои CaparolColor (по-рано Alpinacolor) или пълноцветни и тониращи оцветяващи бои Amphibolin. При това в никакъв случай не се добавя повече от 2% боя, тъй като иначе консистенцията ще стане твърде рядка

Степен на гланц

Мат

Съхранение

В хладни, сухи и незамръзващи помещения. Да се предпазва от пряко слънчево осветяване

Технически данни

 • Коефициент на хигроскопичност < 0,1 kg/(m2/ h0,5)
 • Дифузионно еквивалентна дебелина на въздушния слой SdH2O: < 0,07 m
 • Плътност: прибл. 1,3g/cm3
 • Консистенция: пастообразна