Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Финишния слой на фасадата е много важен елемент, на който трябва да обърнем внимание. Мазилките подобряват  топлоизолационните свойства на сградата, като едновременно с това я предпазват от атмосферни влияния. Качествата на едно фасадно покритие, както и неговото дълготрайност се определят от два основни показателя – водопоглъщаемост и паропропускливост.

Коефициента на водопоглъщаемост W /W1, W2 и W3/ показва какво количество вода ще попие финишния продукт при обливане с вода за определено време, например при дъжд. Колкото повече вода попива, толкова по-бързо ще се разруши мазилката и срока на експлоатация намалява. При клас W1 количеството вода е > 0,5 kg/m²h0.5; при клас W2 е между ≤ 0,5 и > 0,1; при клас W3 водата е ≤ 0,1 kg/m²h0.5 . Тоест мазилка с клас W3 е с най-добри показатели.

Другия важен показател епаропропускливостта V, [g/( m²d)]. Той показва свойството на материла да пропуска пари, през определена площ за единица време. Колкото по-висок е този показател, толкова  по-качествен е продукта. Клас V1 /висок/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  >150; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m:  <0,14. Клас V2 /среден/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤150 и >15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥0,14 и <1,4.  Клас V3 /нисък/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥1,4

Като се има предвид тази информация, лесно можем да направим заключението, че мазилките от най-висок клас са онези, които имат V1 и W3 като показатели.  

Мазилки, шпакловъчни смеси

Подходящи основи

Замазките върху зидария и бетон трябва да бъдат чисти, сухи и устойчиви. Стари лющещи се замазки, които биха увредили новата мазилка трябва да се отстраняват. При наличие на кухини в мазилката да се запълнят и изравняват. Силно абсорбиращи и зърнисти  повърхности трябва да бъдат почистени до твърдо вещество и грундирани със Sylitol® RapidGrund 111. Битумните основи трябва да бъдат много добре обезвъздушени.
 

Подготовка на материала

Непосредствено преди обработката смесете Capatect SockelFlex в съотношение 1:1 с цимент CEM II 42,5 R и разбъркайте старателно с електрическа бъркалка, докато се получи хомогенна консистенция без бучки. Като алтернатива може да се добави и цимент CEM I 32.5 N. Вече втвърден материал не може да се използва повторно, дори и след добавяне на вода. Когато сместа е предназначена за замазка, материалът не се смесва с повече от 5% вода. Не смесвайте повече материал, отколкото може да бъде обработен в рамките на 1-2 часа при 20 - 25 °C.

Нанасяне

Обработване като лепило: Capatect SockelFlex се лепи по метода на нанасяне по периметъра плюс точково във вътрешната част, с най-малко 40% обща контактна площ. За плоски основи, лепилото може да се нанесе и върху цялата повърхност с помощта на назъбена мистрия 10x10 mm или 15x15 mm върху основата или върху изолационния материал. За да се избегне образуването на ципа, може да се нанася само толкова лепило, колкото да бъде директно покрито с изолационни плочи. Изолационните плоскости са залепват в редици отдолу нагоре и се притискат здраво към повърхността с нежни тласкащи движения.

Обработване като армировка: Нанесете с дебелина на слоя приблизително 2-3 mm и изгладете с 10x10 mm назъбена мистрия. Поставете с припокриване 10 сm армиращата мрежа Capatect Gewebe 650 върху открито мазачно легло и изравнете. В ъгловите зони положете допълнително диагоналната стъклофибърна армировъчна лента за допълнително подсилване на вътрешни ъгли Capatect 651/00 или мрежови ленти (25 x 25 cm). Преди окончателното покритие с мазилка трябва да се грундира с шпакловъчен грунд Putzgrund. Възможни са следните завършващи покрития: фасадна мазилка Capatect ThermoSan NQG, Фасадна мазилка Capatetct AmphiSilan NQG и Fein, Capatect цветна каменна мазилка за цокли 691, фасадна мазилка Capatect, фасадна мазилка Capatect Fein. Capatect SockelFlex може да се измаже отгоре напр. с ThermoSan и AmphiSilan.

Обработване като хидроизолация: За нанасянето разредете с максимум 5 % вода и нанесете обилно с четка. Ако финишния сой ще навлиза в земята, тази зона трябва да бъде измазана два пъти до 5 cm над нивото на терена. В областта на приземния периметър на място, от страна на възложителя трябва да бъде осигурен защитен слой (напр. дренажна защитна профилирана влакнеста мембрана), който да предпазва от увреждане. Нанася се като шпакловъчен слой с дебелина най-малко 2 mm (да не се слиза под препоръчаните разходни количества).

Обработване като уплътнение под алуминиеви первази на прозорци: Монтирайте изолационна дъска или клин, в зависимост от наклона на перваза на прозореца, но най-малко 5°. Нанесете спадащата към системата армировка, включително армировъчна мрежа в областта на перваза на прозореца и изведете нагоре в страничните откоси на прозоречния отвор. Направете вана от материал на нивото на уплътняване, като използвате двуслойно покритие с разтвора Capatect SockelFlex (най-малко 1 kg/m2 на слой). Нанесете Capatect SockelFlex по стените на прозоречния отвор най-малко 2 cm или до височината на повдигнатия ръб профил. Перваза на прозореца е прикрепен към сухото уплътнение с перваза на перваза на прозореца Capatect лепило SP 350. Лепилото се нанизва на топчета на разстояние макс.

Прилага се 30 cm по посока на перваза на прозореца. Направете вана от материал на нивото на уплътняване, като използвате двуслойно покритие с разтвора Capatect SockelFlex (най-малко 1 kg/m2 на слой). Нанесете Capatect SockelFlex в страничната рамка най-малко 2 cm или до височината на повдигнатия ръб на обкантването. Прикрепването на перваза на прозореца се извършва върху сухото уплътнение, като се използва смес за залепване на первази на прозорци Capatect Kleber SP 350. Лепилото нанася на ивици на разстояние макс. 30 cm по протежение на перваза на прозореца.

 

Разход

  • Лепене на изолационни плочи: прибл. 2,0 kg/m2 (Материал без добавен цимент); прибл. 4,0 kg/m2 (Материал с добавен цимент)
  • Армировъчен слой:  прибл. 0,7 kg/m2 /mm (Материал без добавен цимент); прибл. 2,8 kg/m2 /mm (Материал с добавен цимент)
  • Хидроизолиране като замазка:  прибл. 0,5 kg/m2 (Материал без добавен цимент); прибл. 1,0 kg/m2 (Материал с добавен цимент)
  • Хидроизолиране като шпакловка:  прибл. 0,7 kg/m2 /mm (Материал без добавен цимент); прибл. 1,4 kg/m2 /mm (Материал с добавен цимент)

Условия на обработка

По време на фазата на нанасяне и сушене температурата на околната среда и основата не трябва да падат под + 5 ° C и не трябва да бъдат над 30 ° C. Не работете при пряка слънчева светлина, силен вятър, мъгла или висока влажност.

Време за съхнене

Около 24-48 часа в зависимост от температурата, дебелината на слоя и относителната влажност на въздуха. Всяко евентуално необходимо фиксиране с дюбели трябва да се извършва само след като лепилното легло се втвърди достатъчно, т.е. ч. след около 1 ден. Лепящата смес е напълно суха и годна да носи натоварвания след около 48 часа. При 20°С и 65 % относителна влажност, армировъчният слой е сух на повърхността след около 24 часа. Capatect SockelFlex изсъхва чрез хидратация, т.е. чрез изпаряване на смесващата вода. Следователно особено в хладните сезони и когато се наблюдава висока влажност, времето за съхнене се удължава. За предпазване от въздействието на дъжд по време на фазата на сушене, по скелето или зоната на цокъла се окачат брезенти за защита на обработената повърхност. Спазвайте DIN 18550-1 и DIN 18350, VOB, част C при прилагане и изпълнение.

Работни инструменти за почистване

Почистете с вода веднага след употреба.