Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Финишния слой на фасадата е много важен елемент, на който трябва да обърнем внимание. Мазилките подобряват  топлоизолационните свойства на сградата, като едновременно с това я предпазват от атмосферни влияния. Качествата на едно фасадно покритие, както и неговото дълготрайност се определят от два основни показателя – водопоглъщаемост и паропропускливост.

Коефициента на водопоглъщаемост W /W1, W2 и W3/ показва какво количество вода ще попие финишния продукт при обливане с вода за определено време, например при дъжд. Колкото повече вода попива, толкова по-бързо ще се разруши мазилката и срока на експлоатация намалява. При клас W1 количеството вода е > 0,5 kg/m²h0.5; при клас W2 е между ≤ 0,5 и > 0,1; при клас W3 водата е ≤ 0,1 kg/m²h0.5 . Тоест мазилка с клас W3 е с най-добри показатели.

Другия важен показател епаропропускливостта V, [g/( m²d)]. Той показва свойството на материла да пропуска пари, през определена площ за единица време. Колкото по-висок е този показател, толкова  по-качествен е продукта. Клас V1 /висок/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  >150; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m:  <0,14. Клас V2 /среден/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤150 и >15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥0,14 и <1,4.  Клас V3 /нисък/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥1,4

Като се има предвид тази информация, лесно можем да направим заключението, че мазилките от най-висок клас са онези, които имат V1 и W3 като показатели.  

Мазилки, шпакловъчни смеси

Сфера на приложение

Пастообразна, тънкослойна интериорна шпакловъчна маса за ръчно или машинно полагане. Подходяща за полагане на слоеве с голяма дебелина,както и на слоеве с по-малка дебелина чрез пръскане. Материалът може да се използва за постигане на слоеве с голямо качество на повърхността. Също така подходящ за преработка на тънкослойни мазилки. Високо ефективна и икономична при безвъздушно полагане на стени и тавани, на бетонни блокове, върху минерални грундове и мазилки, върху газобетон и гипскартон. 

Характеристики

 • Висока якост на сцепление
 • Лесен за полагане и заглаждане
 • Изсъхване без напукване, дори и при голяма дебелина на слоя
 • Възможност за шлайфане в сухо състояние и филциране в мокро
 • Водоразредим, екологичен, без миризма
 • Горимост – почти негорим, с добавка за забавяне разрастването на пламъка 
 • С ниски емисии и без разтворители

Основа

Синтетична дисперсия DIN 55945

Опаковка

18 kg кофа; 20 kg PE чувал

Цвят

Натурално бял. Може да бъде оцветяван макс. до 5% с CaparolColor или Amphibolin колоранти. Разфасовки от 2,000 kg или повече в пастелни цветове могат да бъдат поръчани директно в завода производител. 

Степен на блясък

Мат

Съхранение

На хладно, без замръзване

Допълнителни продукти

 • Caparol-Füllspachtel P
 • Histolith® Renovierspachtel
 • Histolith® Feinputz
 • Capatect-Feinspachtel 195
 • Capatect ArmaReno 700