Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Финишния слой на фасадата е много важен елемент, на който трябва да обърнем внимание. Мазилките подобряват  топлоизолационните свойства на сградата, като едновременно с това я предпазват от атмосферни влияния. Качествата на едно фасадно покритие, както и неговото дълготрайност се определят от два основни показателя – водопоглъщаемост и паропропускливост.

Коефициента на водопоглъщаемост W /W1, W2 и W3/ показва какво количество вода ще попие финишния продукт при обливане с вода за определено време, например при дъжд. Колкото повече вода попива, толкова по-бързо ще се разруши мазилката и срока на експлоатация намалява. При клас W1 количеството вода е > 0,5 kg/m²h0.5; при клас W2 е между ≤ 0,5 и > 0,1; при клас W3 водата е ≤ 0,1 kg/m²h0.5 . Тоест мазилка с клас W3 е с най-добри показатели.

Другия важен показател епаропропускливостта V, [g/( m²d)]. Той показва свойството на материла да пропуска пари, през определена площ за единица време. Колкото по-висок е този показател, толкова  по-качествен е продукта. Клас V1 /висок/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  >150; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m:  <0,14. Клас V2 /среден/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤150 и >15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥0,14 и <1,4.  Клас V3 /нисък/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥1,4

Като се има предвид тази информация, лесно можем да направим заключението, че мазилките от най-висок клас са онези, които имат V1 и W3 като показатели.  

Мазилки, шпакловъчни смеси

Подходящи основи

Повърхностите трябва да не са компрометирани, чисти и сухи, съгласно DIN 18363, параграф 3. В зависимост от съществуващия носещ слой и неговите характеристики, трябва да се нанасе подходящ грунд. Вижте технически карта № 650 „Поддържащи слоеве и подготовката им ”. Старите лъскави и лъскави слоеве трябва предварително да се шлайфат.

Подготовка на основата

Мазилки от групи P II и P III / якост на натиск съгл. DIN EN 998-1 от мин. 2 N/mm²: Твърда мазилка, с нормална абсорбация, се обработва без предварителна подготовка. за силно абсорбиращите и песъчливи мазилки, се нанеся слой TiefGrund или Grundier Konzentrat.

Гипсова мазилка от група PIV / якост на натиск съгл. DIN EN 13279 мин. 2 N/mm²: Нанася се слой от грунд с RollGrund Rapid или Caparol WeissGrund. Гипсовата мазилка се шлайфа, почиства се и се нанася слой TiefGrund TB.

Нанасяне

Може да се полага ръчно или с машина.

При ръчно полагане:  Разбъркайте добре продукта и нанесете с маламашка от неръждаема стомана. Оставете да засъхне и шлайфайте с подходящ инструмент. 

Машинно нанасяне: Нанесете обилно, без да разреждате материала и загладете повърхността. След изсъхване, Caparol-Akkordspachtel KF може да бъде шлифован. Поради повишената устойчивост на влажност Akkordspachtel KF ще бъде полиран в рамките на 7 дни. Максимална ефективност на шлифоване от материала се получава в рамките на първите 2 дни след нанасянето.

Подходящо оборудване за пръскане: Caparol-Akkordspachtel KF може да се прилага с Airless уреди.  Когато използвате Airless уреди, извадете всички филтри от пистолета.

  • Размер на дюзата: 0,035 - 0,043 ′ ′
  • Дебит> 6 l / мин
  • Налягане: около 150 - 180 бара

Слоеве

След цялостно изсъхване повърхностите, покрити с Akkordspachtel KF, могат да бъдат боядисани с дисперсионни или латексови бои или акрилни лакове от гамата Capacryl, без да е необходимо допълнително нанасяне на грунд. Преди боядисване със Sylitol Bio-Innenfarbe е необходимо да нанесете слой  HaftGrund EG. Преди декоративни мазилки или използване на тапети от фибростъкло нанесете слой от грунд с HaftGrund EG или Caparol WeissGrund. Преди мазилки на основата от синтетична смола се нанася слой от грунд с Putzgrund.

Разход

1,5 kg/m²/mm 

Условия за нанасяне

Минимална температура при нанасяне и изсъхване : +5 °C за основата и атмосферния въздух.

Време за съхнене

Прибл. 12- 48 часа в зависимост от температурата, влагата и дебелината на нанесения слой.