Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Финишния слой на фасадата е много важен елемент, на който трябва да обърнем внимание. Мазилките подобряват  топлоизолационните свойства на сградата, като едновременно с това я предпазват от атмосферни влияния. Качествата на едно фасадно покритие, както и неговото дълготрайност се определят от два основни показателя – водопоглъщаемост и паропропускливост.

Коефициента на водопоглъщаемост W /W1, W2 и W3/ показва какво количество вода ще попие финишния продукт при обливане с вода за определено време, например при дъжд. Колкото повече вода попива, толкова по-бързо ще се разруши мазилката и срока на експлоатация намалява. При клас W1 количеството вода е > 0,5 kg/m²h0.5; при клас W2 е между ≤ 0,5 и > 0,1; при клас W3 водата е ≤ 0,1 kg/m²h0.5 . Тоест мазилка с клас W3 е с най-добри показатели.

Другия важен показател епаропропускливостта V, [g/( m²d)]. Той показва свойството на материла да пропуска пари, през определена площ за единица време. Колкото по-висок е този показател, толкова  по-качествен е продукта. Клас V1 /висок/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  >150; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m:  <0,14. Клас V2 /среден/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤150 и >15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥0,14 и <1,4.  Клас V3 /нисък/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥1,4

Като се има предвид тази информация, лесно можем да направим заключението, че мазилките от най-висок клас са онези, които имат V1 и W3 като показатели.  

Мазилки, шпакловъчни смеси

Сфера на приложение

Специална шпакловъчна маса, готова за машинно нанасяне. С висок капацитет на адхезия и устойчивост на висока влажност. Предназначен за изравняване на  стени и тавани, подложени на действието на влага. Материалът е с висок капацитет на покривност, подходящ за повърхности от бетон, минерална мазилка, бетонни блокове и BCA, гипскартон,  също за нанасяне върху тапети от фибростъкло и структурирана мазилка по метода на измазване в тънък слой. Препоръчва се за получаване на повърхности с Q3 или Q4 качество на гипсови плоскости.

Характеристики

  • С висока устойчивост на влага 
  • Висока адхезия
  • Лесно разтягане и изравняване
  • Със сухо напукване
  • Може да се шлайфа в сухо състояние
  • С дифузионен капацитет
  • Разрежда се с вода, екологично чист и с намалена миризма, проверена от AgBB
    Class клас на реакция на пожар: A2-s1, d0 съгласно DIN EN 13501-1
  • С ниски емисии и без разтворители

Основа

Синтетична дисперсия DIN 55945

Опаковка

торба 25 kg

Цвят

Бял. Може да се оцветява с макс. 5% оцветители CaparolColor или Amphicolor Vollton- und Abtönfarben.

Степен на блясък

Мат

Съхранение

На хладно, без замръзване

Допълнителни продукти

Caparol Fullspachtel P