Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Финишния слой на фасадата е много важен елемент, на който трябва да обърнем внимание. Мазилките подобряват  топлоизолационните свойства на сградата, като едновременно с това я предпазват от атмосферни влияния. Качествата на едно фасадно покритие, както и неговото дълготрайност се определят от два основни показателя – водопоглъщаемост и паропропускливост.

Коефициента на водопоглъщаемост W /W1, W2 и W3/ показва какво количество вода ще попие финишния продукт при обливане с вода за определено време, например при дъжд. Колкото повече вода попива, толкова по-бързо ще се разруши мазилката и срока на експлоатация намалява. При клас W1 количеството вода е > 0,5 kg/m²h0.5; при клас W2 е между ≤ 0,5 и > 0,1; при клас W3 водата е ≤ 0,1 kg/m²h0.5 . Тоест мазилка с клас W3 е с най-добри показатели.

Другия важен показател епаропропускливостта V, [g/( m²d)]. Той показва свойството на материла да пропуска пари, през определена площ за единица време. Колкото по-висок е този показател, толкова  по-качествен е продукта. Клас V1 /висок/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  >150; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m:  <0,14. Клас V2 /среден/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤150 и >15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥0,14 и <1,4.  Клас V3 /нисък/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥1,4

Като се има предвид тази информация, лесно можем да направим заключението, че мазилките от най-висок клас са онези, които имат V1 и W3 като показатели.  

Мазилки, шпакловъчни смеси

Препоръчани основи

Основите трябва да са чисти, сухи и без разделителни вещества. Да се спазва ВОБ, глава В, DIN 18 363, алинея 3. В зависимост от съществуващата основа и от характеристиките и, преди шпакловане трябва да се нанесе един слой подходящ грунд. Моля, спазвайте технически лист за безопасност № 650 „Основи и подготовката им”. Старите, лъскави, носещи слоеве се шлайфат предварително.

Подготовка на материала

Добавя се един чувал Caparol-Füllspachtel P (25 кг) към около 18 литра вода и се разбърква добре с електрически миксер.

Начин на нанасяне

Евентуалните останали линии материал се отстраняват чрез шлайфане и се почистват. Фугите, откъснати части от плочите, пукнатините, местата с дефекти или въздушните джобове по повърхността се шпакловат с Caparol-Füllspachtel P. Caparol-Füllspachtel P може да се нанася в слоеве с дебелина до 20mm в един работен етап.  Шпакловането на фугите и на местата, изискващи по-сериозни поправки би било добре да се извърши с две нанасяния.

Разход

  • Фуги: около 400 g/m дълбочина и ширина от 10 mm.
  • Шпакловане на повърхностите и поправки: около 1500 g/m2/mm дебелина на слоя

Условия за обработка

Подготвеният материал трябва да се нанесе за 20-30 минути.+5°C температура на основата и на въздуха. Температурата на материала при нанасянето му трябва да се > +10°C

Време за изсъхване

В зависимост от съдържанието на влага на обекта, от температурата и дебелината на слоя,  съхне минимум 12 часа, съответно по-дълго при по-дебелите слоеве.

Важно

Caparol-Füllspachtel P не се препоръчва за влажни помещения.