Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Финишния слой на фасадата е много важен елемент, на който трябва да обърнем внимание. Мазилките подобряват  топлоизолационните свойства на сградата, като едновременно с това я предпазват от атмосферни влияния. Качествата на едно фасадно покритие, както и неговото дълготрайност се определят от два основни показателя – водопоглъщаемост и паропропускливост.

Коефициента на водопоглъщаемост W /W1, W2 и W3/ показва какво количество вода ще попие финишния продукт при обливане с вода за определено време, например при дъжд. Колкото повече вода попива, толкова по-бързо ще се разруши мазилката и срока на експлоатация намалява. При клас W1 количеството вода е > 0,5 kg/m²h0.5; при клас W2 е между ≤ 0,5 и > 0,1; при клас W3 водата е ≤ 0,1 kg/m²h0.5 . Тоест мазилка с клас W3 е с най-добри показатели.

Другия важен показател епаропропускливостта V, [g/( m²d)]. Той показва свойството на материла да пропуска пари, през определена площ за единица време. Колкото по-висок е този показател, толкова  по-качествен е продукта. Клас V1 /висок/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  >150; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m:  <0,14. Клас V2 /среден/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤150 и >15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥0,14 и <1,4.  Клас V3 /нисък/: Преминаване на водни пари V, [g/( m²d)]:  ≤15; Дифузионен еквивалент дебелина въздушен слой Sd, m: ≥1,4

Като се има предвид тази информация, лесно можем да направим заключението, че мазилките от най-висок клас са онези, които имат V1 и W3 като показатели.  

Мазилки, шпакловъчни смеси

Препоръчани основи

Основите трябва да са чисти, сухи и без разделителни вещества. В зависимост от съществуващата основа и от структурата и, преди нанасяне на шпакловката повърхността трябва да се грундира по подходящ начин. Моля да имате предвид листа  с техническа информация № 650 „Основи и обработката им”. Старите, лъскави и носещи крайни слоеве се шлайфат предварително.

Нанасяне

В зависимост от съществуващата основа и от структурата и, преди нанасяне на шпакловката повърхността трябва да се грундира по подходящ начин. Моля да имате предвид листа с техническа информация № 650 „Основи и обработката им”. Старите, лъскави и носещи крайни слоеве се шлайфат предварително.

Обработка:

Повърхностите, шпакловани с Ratio-Spachtel могат да бъдат завършени без грундиране, след като изсъхнат напълно, с всички дисперсионни бои Капарол, латексови бои или акрилни лакове Capacryl. Преди полагане на стъклофибърни тапети, както и на текстилни тапети, трябва да се нанесе един слой грунд Caparol-Haftgrund, а преди полагане на мазилки на базата на синтетични смоли – един слой грунд Caparol-Putzgrund. Преди нанасяне на Sylitol Bio-Innenfarbe, повърхността трябва да се грундира с Caparol-Haftgrund.

Начин на нанасяне:

Нанасяне с пръскане: Материалът се нанася с пръскане върху повърхности на тавани и стени, като например готови бетонни строителни елементи, лят и гладък бетон и порьозен бетон, както и гипскартонени плоскости, посредством метода на нанасяне в тънък слой.

Материалът се нанася върху цялата повърхност, с неразреден Caparol Ratio-Spachtel, и веднага се нивелира със стоманена маламашка. След изсъхване, Caparol Ratio-Spachtel може да се изглади на мокро или да се шлайфа на сухо. След изсъхване в дълбочина на шпаклованата повърхност, може да се премине към пръскане с Caparol Ratio-Spachtel с фина до едра структура. Видът на структурата варира в зависимост от степента на разреждане на материала и от големината на дюзата. Нанасянето чрез пръскане се препоръчва особено при повърхности на тавани, които трябва да останат необработени.

Специални указания за равно шпакловане и пръскане: При големите помещения, първо се шпаклова тавана и след това се нанася материала с пръскане върху повърхностите на стените. В този случай, горната част на стените трябва да се пръска и шпаклова до ниво, което може да се достига от земята. Накрая, долната част на стената също се пръска и шпаклова. Ако трябва да се обработи само повърхността на тавана се препоръчва първо да се пръскат краищата му и след това цялата му повърхност. След шпакловане и леко изсъхване, ъглите се заглаждат с мокра четка. Евентуалните въздушни мехурчета, появили се след изкуствено съхнене се отстраняват с шпакловане, многократно ако се налага. Съществуващите кухини се шпакловат ръчно. Появилата се ръжда се обработва след изсъхване в дълбочина на шпакловката, със специален антикорозионен грунд като например Capalac AllGrund, При много гладките повърхности, без бразди и кухини, директно може да се нанесе материала без предварително шпакловане.

Работен екип и ефективност:

При нанасяне с пръскане, екипът нанасящ материала се състои от 2-3 лица. Един нанася материала с апарата за пръскане в структури с еднаква дебелина, 2-ма разпростират и нивелират равномерно материала и накрая заглаждат повърхността.

Указания за покриване:

За покриване отворите на прозорци и врати се препоръчват специално разкроени дървени рамки, покрити с пластмасово фолио. Подовите повърхности се покриват с тежки материали за покриване.

Препоръчани апарати за пръскане и компресори:

Caparol Ratio-Spachtel може да се нанася с мощни смесителни помпи и апарати Airless. При нанасяне с апарати Airless с пистолет се отстранява филтъра. Големина на дюзата: 0,036” - 0,043”

Налягане: около 180-200 бара. При пистолети Airless, за шпакловките трябва да се използват пистолети за пръскане с поширок отвор, препоръчани от всеки производител. В зависимост от експлоатационните качества на апарата Airless, при температури под +10°C може да се наблюдават трудности при пръскане, поради леките изменения във вискозитета на материала. При тези апарати трябва да се осигури температура на материала от +10°C.

Разход

  • Нанасяне с пръскане: Около 1500 g/m2 дебелина на слоя
  • Пръскана структура: Около 400-700 g/m2, в зависимост от желаната структура

Условия за обработка

+5°C температура на основата и средата. Оптималната температура за нанасяне на материала е >+10°C.

Време за изсъхване

В зависимост от влагата на обекта, температурата и дебелината на слоя, за около 12-48 часа

Внимание!

Caparol Ration-Spachtel не се препоръчва за мокри помещения. При употребата на естествени материали пълнители може да настъпят леки изменения в цвета. Когато се нанася с пръскане материал, който ще остане небоядисан, препоръчваме използването на продукти с еднакъв фабричен партиден номер при шпакловането и при нанасянето с пръскане.

При нанасяне като пръскан слой върху повърхности на стени, материалът трябва да се покрие с дисперсионни бои Капарол. Така се получава по-добра устойчивост, необходима за повърхностите на стените.

При плътните, слабо абсорбиращи основи, е възможно образуването на малки въздушни мехурчета. След кратко време те могат да се отстранят чрез нанасяне на нов слой шпакловка. Нанасянето на следващия слой зависи от температурата и влажността на въздуха. Ако и след втория положен слой се образуват въздушни мехурчета, означава, че е бил нанесен прекалено рано. В подобни случаи трябва да се положи нов слой след подходящо време на изчакване. При грубите, структурирани повърхности може да се наложи последваща шпакловка с оглед получаване на гладки, равномерни повърхности.