Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

Благодарение на формулата с ниски емисии, проверена за вредни вещества, е особено подходяща за „чувствителни” зони, като например: стаи, болници, и др. Краен слой в Disbopox WEP-Antistatik-System.

Характеристики

 • Може да се използва върху матово-мокри основи, със съдържание на цимент
 • Добра устойчивост на химични вещества
 • Със способност за дифузия на водни пари – подходяща за плоскости от подови настилки, които са в контакт с почвата, без изолация, както и за магнезитни и анхидридни замазки.

Проверена според критериите AgBB за емисии на ЛОС на продуктите, използвани за вътрешни помещения. Схемата за оценка на AgBB (Ausschuß zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten – Комитет за оценка от здравословна гледна точка на строителните продукти) е изготвена от органите по околна среда и здраве, за използване на строителните материали в чувствителни зони, напр. в  стаи.

Свързващо вещество

Двукомпонентна епоксидна смола водниста и флуидна, A/F

Опаковка

Кофа от 40 kg (Основна маса: пластмасова кофа от 36 kg; Втвърдител: ламаринена кофа 4 kg)

Цвят

Kieselgrau, Steingrau.

Специални цветове по заявка. Специално оцветяване може да се получи с цветовете от колекция.

Указание: В зависимост от добавката на проводими карбонови нишки, при специалните цветове те могат да окажат влияние върху цвета на повърхността.

Възможна е появата на кредиращи участъци или изменение на цвета поради действието на UV лъчите и неблагоприятните условия. Органичните оцветители (напр. кафе, червено вино или листа) или различни химикали (напр. дезинфектиращи разтвори, киселини и др.) могат да променят цвета на боята. Това не повлиява върху функционалността на продукта.

Гланц

Матово-копринен

Съхранение

На сухи и прохладни места, предпазена от замръзване. Неотворената, оригинално запечатана кофа може да се съхранява минимум 6 месеца. При ниски температури, продуктът се съхранява преди ползване при температури от около 20°C.

Технически данни

 • Плътност: около 2,0 g/cm3
 • Дебелина на сухия слой: около 40 µm/100 g/m2
 • Коеф. на устойчивост на дифузия µH2O: около 6.000 (слой с дебелина 2 mm)
 • Shore твърдост (A/D): около D 80
 • Якост на натиск: около 45 N/mm2

Устойчивост на химични вещества

Таблица за химичната устойчивост, съгласно DIN 53 168 при +20°C/ 7 дни:

 • Група 1*+
 • Група 4a*+
 • Група 5*+ (E)
 • Група 7*+ (E)
 • Група 8*+ (E)
 • Група 9*+/-
 • Група 10*+ (V)
 • Оцетна киселина, 5% концентрация+/-
 • Млечна киселина, 10% концентрация+/-
 • Сярна киселина, 50% концентрация+ (V)
 • Сярна киселина, 10% концентрация+ (V)
 • Хлороводородна киселина, 30% концентрация+ (V)
 • Амоняк, 25% концентрация (Амониев хлорид)+
 • Натриев хидроксид, 50% концентрация+
 • Разтвор на железен хлорид III, наситен+ (V)
 • Разтвор на магнезиев хлорид, 35% концентрация+
 • Дестилирана вода+
 • Разтвор на натриев хлорид, наситен+
 • Бензин супер+
 • Гориво за отопление  и  дизел+
 • Кока-Кола+ (V)
 • Кафе+ (V)
 • Червено вино+ (V)
 • Разтвор Лизоформ, 2% концентрация+
 • Масло Shell Diala+
 • Skydrol (хидравлична течност )+
 • Течност за охлаждане на трансформатори+

Обяснение на символите: + = устойчив; +/- = условно устойчив; (V) = оцветяване; E = леко омекване