Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Domeniu de utilizare

Pentru pardoseli minerale la interior pentru care se cere o rezistență la împământare de RE < 106 Ohm. Pentru spații cu risc de explozie conform GUV-R132 ”Evitarea pericolelor de incendii datorate descărcărilor electrostatice” ca de ex.: spații de producție sau depozitare pentru substanțe explozive.
Sistem de protecție a echipamentelor electronice împotriva fenomenelor electrostatice conform EN 61340-5-1, ca de ex.: hale de producție din industria semiconductorilor, laboratoare și spații medicale cu echipamente electronice, spații cu vehicule ghidate prin pardosea, hale de întreținere pentru avioane. Verificat pentru utilizarea în zone ESD (Electorstatic Sensistiv Device – Dispozitive Sensibile la Descărcări Electrostatice) conform DIN EN 61 340-4-1, DIN EN 61 340-4-5 (Walking Test) şi DIN IEC 61 340-5-1.
Datorită reţetei cu emisii reduse și a rețetei verificate și monitorizate de către TÜV la substanţe dăunătoare, este adecvată în special pentru zonele „sensibile” cum ar fi: săli de aşteptare, spitale, etc.

Proprietăți

 • poate fi utilizată pe suporturi mat-umede, cu conţinut de ciment
 • cu rezistenţă bună la substanţe chimice
 • cu capacitate de difuzie a vaporilor de apă – adecvat pentru utilizarea pe plăci de pardoseli aflate în contact direct cu solul, fără strat de hidroizolare, de asemenea poate fi aplicat pe șape magnezite și anhidride

Verificată conform criteriilor AgBB la emisiile de COV a produselor utilizate la interior. Schema de evaluare a AgBB (Ausschuß zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten – Comitetul pentru evaluarea dpdv. al sănătății a produselor destinate construcţiilor) a fost efectuată conform autorităţilor de mediu şi de sănătate pentru utilizarea materialelor de construcţie în zone sensibile, de ex. în încăperi.

Liant

Rășină epoxidică bicomponentă în dispersie apoasă, pigmentată, A/F.

Ambalaje/Capacitate recipient

Ambalaj la 40 kg (Masa de bază: ambalaj din plastic la 36 kg, Întăritor: găleată metalică la 4 kg).

Culoare

Kieselgrau (gri pietriș), Steingrau (gri piatră).
Nuanțe speciale (din domeniul culorilor gri și din paletarul FloorColor) la cerere.

Rețineți: Mai ales în cazul utilizării nuanțelor speciale, este posibilă influențarea culorii din cauza conținutului de fibre de carbon conductive.

Este posibilă apariţia zonelor cretoase sau schimbarea nuanţei, datorită efectului radiaţiilor UV şi a intemperiilor. Coloranţii organici (ex. cafea, vin roşu sau frunze) sau diferitele substanțe chimice (ex. soluţii de dezinfecţie, acizi, etc.) pot schimba nuanţa vopselei. Solicitările mecanice prin șlefuire pot zgâria suprafața acesteia. Prin acestea, nu este influenţată funcţionalitatea produsului.

Grad de luciu

Mat-mătăsos

Depozitare

La rece, în mediu uscat, ferit de îngheţ. Poate fi depozitat min. 6 luni în recipientul original, etanș. În cazul depozitării la temperaturi mai reduse materialul se va depozita la cca. 20°C înainte de utilizare.

Date tehnice

 • Rezistența la împământare ≤ 106 Ohm conform DIN EN 61 340-4-1 respectiv DIN EN 1081
 • Walking Test conform EN 61 340-4-5 încărcare < 100 V
 • Valoare sd la grosime de 2 mm < 6 m
 • Valoare sd la grosime de 4 mm < 7 m
 • Densitate:                                                            cca. 2,0 g/cm3
 • Grosimea statului uscat:                                      cca. 40 µm/100g/m2
 • Uzura conform Taber (CS 10/1000 U/1000 g):   cca. 80 mg/30 cm2
 • Duritate Shore (A/D):                                           cca. D 80 
 • Rezistența la compresiune:                                 cca. 45 N/mm2 (MPa)

Rezistență la substanțe chimice

Tabel de rezistenţă chimică cu referire la DIN EN ISO 2812-3:2007 la +20°C peste 7 zile

Lichid de verificare grupa 1*

Benzine Super și Normal conform DIN 51 600 și DIN EN 228

+

Lichid de verificare grupa 4a*

toate hidrocarburile inclusiv 2 și 3, cu excepția 4 și 4b

de asemenea uleiuri de motor și transmisii uzate

+

Lichid de verificare grupa 5*

alcooli mono- și polivalenți (metanol cu concentrație de

max. 48 %), eter glicol

+ (E)

Lichid de verificare grupa 7*

toți esterii și toate cetonele organici (inclusiv 7a)

+ (E)

Lichid de verificare grupa 8*

aldehide alifatice în soluție apoasă, concentrație până la 40 %

+ (E)

Lichid de verificare grupa 9*

acizi organici (acizi carbonici) în soluție apoasă, concentrație până la 10 % și sărurile acestora (în soluție apoasă)

+/-

Lichid de verificare grupa 10*

acizi minerali cu concentrație de până la 20 %, de asemenea săruri anorganice cu hidrolizare acidă în soluție apoasă (pH<6), excepție acid fluorhidric și acizi cu efect de oxidare și sărurile acestora

+ (V)

Acid acetic, 5% concentraţie

+/-

Acid lactic, 10% concentraţie

+/-

Acid sulfuric, 20% concentraţie

+ (V)

Acid azotic, 10% concentraţie

+ (V)

Acid clorhidric, 30% concentraţie

+ (V)

Amoniac, 25% concentraţie (Clorură de amoniu)

+

Hidroxid de sodiu, 50% concentraţie

+

Soluție de clorură ferică, saturată

+ (V)

Soluție de clorură de magneziu, 35% concentraţie

+

Apă distilată

+

Soluție salină saturată

+

Benzină Super

+

Combustibil de încălzire și motorină

+

Soluție de Lysoform, 2% concentrație

+

Ulei Shell Diala (lichid de răcire pentru transformatoare)

+

Skydrol (lichid hidraulic)

+

Explicarea semnelor: + = rezistent, +/- =  parțial rezistent, (V) = colorare, E = înmuiere ușoară

* Conform directivelor de construcție și verificare pentru protecția apelor a DIBt. În cazul lichidelor din clasele de pericol A I, A II și B a VbF (Verordnung über brennbare Flüssigkeiten – Ordonanța cu privire la lichide inflamabile) este necesară aplicarea unui sistem conductiv.

Сфера на приложение

Благодарение на формулата с ниски емисии, проверена за вредни вещества, е особено подходяща за „чувствителни” зони, като например: стаи, болници, и др. Краен слой в Disbopox WEP-Antistatik-System.

Характеристики

 • Може да се използва върху матово-мокри основи, със съдържание на цимент
 • Добра устойчивост на химични вещества
 • Със способност за дифузия на водни пари – подходяща за плоскости от подови настилки, които са в контакт с почвата, без изолация, както и за магнезитни и анхидридни замазки.

Проверена според критериите AgBB за емисии на ЛОС на продуктите, използвани за вътрешни помещения. Схемата за оценка на AgBB (Ausschuß zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten – Комитет за оценка от здравословна гледна точка на строителните продукти) е изготвена от органите по околна среда и здраве, за използване на строителните материали в чувствителни зони, напр. в  стаи.

Свързващо вещество

Двукомпонентна епоксидна смола водниста и флуидна, A/F

Опаковка

Кофа от 40 kg (Основна маса: пластмасова кофа от 36 kg; Втвърдител: ламаринена кофа 4 kg)

Цвят

Kieselgrau, Steingrau.

Специални цветове по заявка. Специално оцветяване може да се получи с цветовете от колекция.

Указание: В зависимост от добавката на проводими карбонови нишки, при специалните цветове те могат да окажат влияние върху цвета на повърхността.

Възможна е появата на кредиращи участъци или изменение на цвета поради действието на UV лъчите и неблагоприятните условия. Органичните оцветители (напр. кафе, червено вино или листа) или различни химикали (напр. дезинфектиращи разтвори, киселини и др.) могат да променят цвета на боята. Това не повлиява върху функционалността на продукта.

Гланц

Матово-копринен

Съхранение

На сухи и прохладни места, предпазена от замръзване. Неотворената, оригинално запечатана кофа може да се съхранява минимум 6 месеца. При ниски температури, продуктът се съхранява преди ползване при температури от около 20°C.

Технически данни

 • Плътност: около 2,0 g/cm3
 • Дебелина на сухия слой: около 40 µm/100 g/m2
 • Коеф. на устойчивост на дифузия µH2O: около 6.000 (слой с дебелина 2 mm)
 • Shore твърдост (A/D): около D 80
 • Якост на натиск: около 45 N/mm2

Устойчивост на химични вещества

Таблица за химичната устойчивост, съгласно DIN 53 168 при +20°C/ 7 дни:

 • Група 1*+
 • Група 4a*+
 • Група 5*+ (E)
 • Група 7*+ (E)
 • Група 8*+ (E)
 • Група 9*+/-
 • Група 10*+ (V)
 • Оцетна киселина, 5% концентрация+/-
 • Млечна киселина, 10% концентрация+/-
 • Сярна киселина, 50% концентрация+ (V)
 • Сярна киселина, 10% концентрация+ (V)
 • Хлороводородна киселина, 30% концентрация+ (V)
 • Амоняк, 25% концентрация (Амониев хлорид)+
 • Натриев хидроксид, 50% концентрация+
 • Разтвор на железен хлорид III, наситен+ (V)
 • Разтвор на магнезиев хлорид, 35% концентрация+
 • Дестилирана вода+
 • Разтвор на натриев хлорид, наситен+
 • Бензин супер+
 • Гориво за отопление  и  дизел+
 • Кока-Кола+ (V)
 • Кафе+ (V)
 • Червено вино+ (V)
 • Разтвор Лизоформ, 2% концентрация+
 • Масло Shell Diala+
 • Skydrol (хидравлична течност )+
 • Течност за охлаждане на трансформатори+

Обяснение на символите: + = устойчив; +/- = условно устойчив; (V) = оцветяване; E = леко омекване