Disbopox WEP-Antistatik-System

WEP-Антистатична система за анхидридни и магнезитни замазки. За проводими слоеве, отворени на дифузия, полагана върху анхидридни 
и магнезитни замазки. Система от двукомпонентни епоксидни смоли, разредими с вода, оцветени и проводими,   проводимо съпротивление <106 Ω, съгласно. DIN EN 61 340-4-1 и DIN EN 1081 и DIN IEC 340-5-1. Disboxid 471 AS-Grund и Disbopox 477 AS-Siegel за подови настилки с нормално механично натоварване. Disboxid 471 AS-Grund и Disbopox 454 Verlaufschicht AS за повърхности с трафик на колела и с високо механично натоварване от зони с ESD (Електростатично чувствителни устройства), съгласно DIN EN 61 340-4-5 (Walking Test).

 

С помощта на Disbopox WEP-Antistatik-System се реализират покрития на проводими подови покрития. Състои се от 6 системни продукта. Всички съставни вещества от системата епоксидни смоли, разредими с вода, със способност за дифузия на водни пари – поради което са много подходящи за покритие на магнезитни и анхидридни замазки

 

Структура

Продукт

Слой грунд*

Disbopox 443 EP-Imprägnierung

Шпакловка при грапави основи

Disbopox 453 Verlaufschicht

Проводима медна лента

Disbon 973 Kupferband

Междинен проводим слой

Disboxid 471 AS-Grund

Краен слой

Краен слой, нанесен с мече за подови настилки с нормално механично натоварване

Disbopox 477 AS-Siegel

Краен саморазливен слой за подови настилки с високо механично натоварване

Disbopox 454 Verlaufschicht AS

 

 

 

Сфера на приложение

За повърхности на минерални и керамични подови настилки – от закрити помещения, при които стойността на изисканото проводимо съпротивление на заземяване R E е под 106 Ω , като например:

Помещения, в които се произвеждат, респективно се съхраняват взривни вещества; 

Производствени халета за полупроводници; 

Медицински лаборатории и помещения, оборудвани с електрически уреди; 

Халета за поддръжка на самолети;

Помещения с транспортни средства с електрическо задействане

 

 

Системни продукти

Disbopox 443 EP-Imprägnierung:

Двукомпонентна епоксидна смола, разредима с вода, A/F

 

Disbopox 453 Verlaufschicht:

Двукомпонентна епоксидна смола, оцветена, разредима с вода, A/F

 

Disbopox 454 Verlaufschicht AS:

Двукомпонентна епоксидна смола, оцветена, разредима с вода, A/F

 

Disboxid 471 AS-Grund:

Двукомпонентна епоксидна смола, проводима и оцветена, A/F

 

Disbopox 477 AS-Siegel:

Двукомпонентна епоксидна смола, оцветена, разредима с вода, A/F

 

Гланц

Лъскаво-копринен.

 

 

Съхранение

На сухи и прохладни места, предпазена от замръзване. Неотворената, оригинално запечатана кофа може да се съхранява минимум 6 месеца. При ниски температури трябва да се съхранява преди ползване при температури от около 20°C

 

 

Технически данни

 

 

 

Disbopox 443

EP-Imprägnierung

Disbopox 453

Verlaufschicht

 

Плътност

около 1,0 g/cm3

около 2,0 g/cm3

 

Дебелина на сухия слой

от 100 g/m2

около 30 µm

около 40 µm

 

Коефициент на устойчивост на дифузия μ H2O

около 38.000

около 6.000

 

Съотношение на смесване

Основна маса:

Втвърдител:

4 тегловни части

1 тегловна част

9 тегловни части

1 тегловна част

 

Време за обработка*

около 90 мин.

около 30 мин.

 

Разход

около 200 g/m2

ок. 1.040–1200 g/mm/m2

+ ок. 210–240 g/mm/m2

Disboxid 942 Mischquarz

 

Време за съхнене*

Може да се ходи по слоя

Може да се натоварва механично

Напълно втвърден

 

около 1 ден

около 3 дни

около 7 дни

 около1 ден

около 3 дни

около 7 дни

 

Износване Taber

(CS 10/1000 U/1000 g)

Не може да се измери

80 mg/30 cm2

Disbopox 471

AS-Grund

Disbopox 454

Verlaufschicht AS

Disbopox 477

AS-Siegel

 

около 1,1 g/cm3

около  2,0 g/cm3

около 1,4 g/cm3

 

около 25 µm

около 40 µm

около 35 μm

 

-

около 6.000

около 20.000

 

9 тегловни части

1 тегловна част

9 тегловни части

1 тегловна част

84 тегловни части

84 тегловни части

 

около 90 мин.

около 30 мин.

около 90 мин.

 

около 100 g/m2

 

около 1,7-max. 2,0 kg/m2

около 100–200 g/m2/1 слой

около 200 g/m2/2слоя

 

около 1 ден

-

-

около 1 ден

около 3 дни

около 7 дни

около 1 ден

около 3 дни

около 7 дни

 

Не може да се измери

75 mg/30 cm2

66 mg/30 cm2

 

       

 

 

 

Таблица със стойности на усточивост на химични вещества

 

Таблица за химичната устойчивост, съгласно DIN EN ISO 2812-3:2007 при +20°C и над 7 дни

Среда

Среда

Di bopox

454

477

Група 1*

Супер и обикновени бензини, съгласно DIN 51600 и DIN EN 228

Група 4a*

Всички въглеводороди, вкл. 2 и 3, без 4a и 4, както и

използвани масла за двигатели и трансмисия

Група 5*

Моно- и поливалентни алкохоли (с макс. 48% метанол), етилен-гликол (включително 5B)

Група 7*

Всички видове органични естери и цетони (вкл. 7a)

Група 8*

Водни разтвори на алифатни алдехиди, макс. 40%

Група 9*

Водни разтвори на органични киселини (карбоксилни киселини), макс. 10%, както и солите им (във водни разтвори)

Група 10*

Минерални киселини, макс. 20%, както и слабо хидролизирани неорганични соли във водни разтвори 

 (pH<6), с изключение на флуороводородната киселина

и на киселините с окисляващ ефекти и солите им

+

+

+ (E)

+ (E)

+ (E)

+/-

+ (V)

 

Оцетна киселина, 5% концентрация

Млечна киселина, 5% концентрация

Азотна киселина, 10% концентрация

Солна киселина, 30% концентрация

Сярна киселина, 20% концентрация

Амоняк, 25% концентрация (Амониев хлорид)

Натриев хидроксид, 50% концентрация

Разтвор на железен хлорид III, наситен

Разтвор на магнезиев хлорид, 35% концентрация

Дестилирана вода

Разтвор на натриев хлорид, наситен

Супер бензин

Гориво за отопление, дизел

Кока Кола

Кафе

Червено вино

Разтвор Лизоформ, 2% концентрация

Skydrol (хидравлична течност)

Течност за охлаждане на трансформатори

+/-

+ (V)

+ (V)

+ (V)

+ (V)

+

+

+ (V)

+

+

+

+

+

+ (V)

+ (V)

+ (V)

+

+

+

+ (V)

+ (V)

+ (V)

+ (V)

+ (V)

+

+

+ (V)

+

+

+

+

+

+ (V)

+ (V)

+ (V)

+ (V)

+

+

Обяснение на символите:

+ = устойчив, (V) = оцветяване

* Отговаря на строителните и тестови принципи за опазване на водите DIBt.

При течностите от клас на опасност A I, A II и B a VbF (Verordnung über brennbare

Flüssigkeiten –Наредба за запалимите течности) се налага нанасянето на проводим слой.

 

 

 

Опаковка/цветове

 

Продукт

Размери на опаковките

Цветове

Disbopox 443 EP-Imprägnierung

Пластмасова кофа от 5 и 10 кг

Прозрачен

Disbopox 453 Verlaufschicht

Кофа от 40 кг:

Пластмасова кофа от 36 кг (маса)

Ламаринена кофа, 4кг (втвърдител)

Пластмасова кофа, 10 кг

Kieselgrau*

Steingrau*

Disbopox 454 Verlaufschicht AS

Кофа, 40 кг:

Пластмасова кофа, 36 кг (маса)

Ламаринена кофа, 4 кг (втвърдител)

Kieselgrau*

Steingrau*

Disbopox 471 AS-Grund

Пластмасова кофа, 10 кг

Черен

Disbopox 477 AS-Siegel

Пластмасова кофа, 10 кг

Кофа, 40 кг:

Пластмасова кофа, 33,6 кг (маса)

Ламаринена кофа, 6,4 кг (втвърдител)

Kieselgrau*

Steingrau*

Disbon 973 Kupferband

3 ролки по 16,5 м

-

Disboxid 975 Set conductori

15 точки на заземяване

-

Специални сиви цветове по заявка или в цветове от колекцията FloorColor за подови покрития

Указание: В зависимост от добавката на проводими карбонови нишки, може да се изменят цветовете, особено при специалните цветове. При светлите цветове трябва да се изпълняват пробни повърхности,  тъй като пълнителят влияе върху оцветяването и покривната способност.

Възможна е появата на кредиращи участъци или изменение на цвета поради действието на UV  лъчите и неблагоприятните условия. Органичните оцветители (напр. кафе, червено вино или листа) или различни химикали (напр. дезинфектиращи разтвори, киселини и др.) могат да променят цвета на боята. Натоварване от типа на шлайфане може да остави следи по повърхността. Това не повлиява върху функционалността на продукта.

 

 

Съхранение

 

Продукт

Съхранение

Срок

Disbopox 443

EP-Imprägnierung

На сухи прохладни места, предпазен от замръзване

1 година,фабрично запечатан

Disbopox 453 Verlaufschicht

На сухи прохладни места, предпазен от замръзване

6 м., фабрично

запечатан

Disbopox 454 Verlaufschicht AS

На сухи прохладни места, предпазен от замръзване

6 м., фабрично

запечатан

Disbopox 471 AS-Grund

На сухи прохладни места, предпазен от замръзване

1 г., фабрично

запечатан

Disbopox 477 AS-Siegel

На сухи прохладни места, предпазен от замръзване

1 г., фабрично

 запечатан

Disbon 973 Kupferband

На сухо

Неограничен

Disboxid 975 Set conductori

На сухо

Неограничен