Disbothan 429 PU-Decksiegel AS

Двукомпонентна, вискозно-еластична проводима полиуретанова смола.

Предназначена за минерални основи и твърди асфалтови замазки. За вътрешно приложение

Обхват на приложение

Продукт, предназначен за подови настилки от твърда дървесина и минерална поддръжка с високи механични натоварвания, изискващи съпротивление на заземяване по-малко от 106 Ohm съгласно DIN EN 61 340-4-1 и DIN EN 1081 и DIN IEC 61 340-5- 1.

Характеристики

  • С добра химическа устойчивост
  • Еластична
  • С устойчивост на механични напрежения
  • С възможност за статично напукване при + 20 ° C (до 0.3 mm при консумация от 1.5 kg / m2)

Опаковка

30 kg

Цвят

Сив
Специални нюанси по заявка

Степен на блясък

Гланц

Съхранение

Студено, сухо, без замръзване.
Може да се съхранява мин. 6 месеца в оригиналния запечатан контейнер.

Технически данни 

  • Съпротивление на заземяване ≤ 106 Ohm съгласно DIN EN 61340-4-1 респективно DIN EN 1081
  • Плътност:       cca. 1,5 g/cm3
  • Дебелина на сухото състояние:    cca. 62 µm/100g/m2
  • Износване на Табер (CS 10/1000 U/1000 h):  65 mg/30 cm2
  • Твърдост по  Shore (A/D):        cca. D 63
  • Еластичност:        cca. 30 %