Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Съвети за безопасност (валидни към датата на публикация)

За показанията за опасност и мерките за безопасност, „gis” кодовете и обезвреждане на продуктите, както и маркировката за ЛОС и СЕ, за всеки отделен продукт от системата, се консултирайте със съответния технически лист на продуктите:

  • Disboxid 462 EP-Siegel
  • Disboxid 471 AS-Grund
  • Disbothan 429 PU-Decksiegel AS

Технически консултации

В тази публикация не могат да се разгледат всички основи, срещани на практика, както и техническата им подготовка. При необходимост от подготовка на основи, различни от представените в тази техническа информация, трябва да се консултирате с техническия ни персонал Капарол или с наши търговски  представители. Ще се радваме да Ви предложим подробни съвети, за всеки отделен обект.