Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Сфера на приложение

За минерални подови повърхности, към които има изискване да са неплъзгащи се и да са с висока износоустойчивост. 
Благодарение на формулата с ниски емисии, проверена за вредни вещества, е особено подходяща за „чувствителни” зони, като например: стаи, болници, и др. Краен слой в Disbopox WEP-Antistatik-System.

Характеристики

 • Минимизирани емисии
 • Устойчива на износване и плъзгане повърхност
 • Нисък разход
 • Висока устойчивост на механични натоварвания
 • Добра химическа устойчивост съгл. DIN EN 61340-5-1; DIN EN 61340-4-1 и DIN EN 61340-4-5 (изпитване за устойчивост на системата от човешки обувки на пода и ходене)

Проверена според критериите AgBB за емисии на ЛОС на продуктите, използвани за вътрешни помещения. Схемата за оценка на AgBB (Ausschuß zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten – Комитет за оценка от здравословна гледна точка на строителните продукти) е изготвена от органите по околна среда и здраве, за използване на строителните материали в чувствителни зони, напр. в  стаи.

Свързващо вещество

Двукомпонентна епоксидна смола с фини инертни материали, напълно твърда според немската строителна химия.

Опаковка

Опаковка 15kg (комби опаковка)

Бака от 25 kg (Основна маса: пластмасова кофа от 16,7 kg; Втвърдител: ламаринена кофа 8,3 kg)

Цвят

Steingrau (ca. RAL 7030), Kieselgrau (ca. RAL 7032), Lichtgrau (ca. RAL 7035). Специални цветове по заявка. Специално оцветяване може да се получи с цветовете от колекция.

Възможна е появата на кредиращи участъци или изменение на цвета поради действието на UV лъчите и неблагоприятните условия. Органичните оцветители (напр. кафе, червено вино или листа) или различни химикали (напр. дезинфектиращи разтвори, киселини и др.) могат да променят цвета на боята. Това не повлиява върху функционалността на продукта.

Степен на гланц

Гланц

Съхранение

На сухи и прохладни места, предпазена от замръзване. Неотворената, оригинално запечатана кофа може да се съхранява минимум 6 месеца. При ниски температури, продуктът се съхранява преди ползване при температури от около 20°C.

Технически данни

 • Устойчивост на изтичане на земя ≤ 106 Ohm съгласно DIN EN 61340-4-1 или DIN EN 1081
  Тест за ходене съгласно EN 61340-4-5, зареждане <100 V
 • Плътност: около 1,7g/cm3
 • Поради грубата структура: средно около 250 µm
  поради най-голямото зърно около 600 µm
 • Изтриване по Taber (CS 10/1000 U / 1000 g) не е измеримо

Устойчивост на химични вещества

Таблица за химичната устойчивост, съгласно DIN EN ISO 2812-3:2007 при +20°C/ 7 дни:

 • Оцетна киселина, 5% концентрация + (V)
 • Млечна киселина, 10% концентрация +/-
 • Сярна киселина, 50% концентрация + (V)
 • Азотна киселина 5% концентрация + (V)
 • Солна киселина 30-32% концентрация + (V)
 • Сярна киселина 35% концентрация + (V)
 • Лимонена киселина 10% концентрация+
 • Амоняк 25% (Salmiakg.) + (V)
 • 30% водороден прекис концентрация +/-
 • Дестилирана вода+
 • 50% разтвор на калиев хидроксид +
 • 50% разтвор на натриев хидроксид +
 • Ethanol +
 • Ксилол + (V)
 • Медийна група 1 (бензин, супер и нормално) + (V)
 • Медийна група 7а (биодизел) + 
 • Машинно масло +
 • Skydrol (хидравлична течност ) +/-
 • Течност за охлаждане на трансформатори+

Обяснение на символите: + = 7 дни устойчиви, +/- = 1 ден устойчиви, (V) = обезцветяване