Disboxid 5022 WHG-Leitschicht

Двукомпонентна епоксидна смола, електропроводима, течна, пигментирана, във водна дисперсия, междинен слой в системата WHG-AS Neu.

Обхват на приложение

Междинен проводим слой в системата за защита на водата WHG-AS Neu.

Характеристики

• Много добра електропроводимост

• Идеална адхезия като проводим междинен слой

  Основна

  Двукомпонентна, течна, вододиспергираща се епоксидна смола, електрически проводима, напълно твърда съгласно Deutscher Bauchemie.

  Опаковка

  10 kg 

  Цвят

  Черно

  Съхранение

  Студено, сухо, без замръзване.

  Може да се съхранява мин. 6 месеца в оригиналния, запечатан контейнер.

  Технически данни

  Плътност:                                                                

  cca. 1,08 g/cm3