Disboxid EP-Antistatik System

Система от епоксидни слоеве за бетон и циментови замазки. Система от електропроводими слоеве. Система от епоксидни, двукомпонентни смоли, с висока механична устойчивост, оцветени, електропроводими, с проводимо съпротивление <106 Ω, съгласно DIN EN 61 340-4-1, DIN EN 1081 и DIN IEC 340-5-1. Disboxid 472 AS-Deckschicht за подови покрития с високо механично натоварване и Disboxid 467 E.MI Hartkornschicht както за реализиране на противохлъзгащи повърхности в един работен етап, така и за зони с ESD (Електростатично чувствителни устройства), съгласно DIN IEC 61 340-5-1 и DIN EN 61 340-4-5, без допълнително посипване, за подови настилки с нормално механично натоварване.

Системата Disboxid EP-Antistatik-System се използва за реализиране на проводими покрития на подови настилки. Системата е съставена от 5 продукта, с които се изпълняват различните покрития, в зависимост от устойчивостта на механичното натоварване и желаното сцепление.

 

Всички съставни вещества на системата отговарят на изискванията на Професионалния синдикат на химическата промишленост за проводими покрития на подови настилки

Структура

Продукт

Слой грунд*

Disbopox 462 EP-Siegel

Проводима медна лента

Disbon 973 Kupferband

Проводим междинен слой

Disboxid 471 AS-Grund

Краен слой за подови настилки с високо механично натоварване

Disboxid 472 AS-Deckschicht

Краен противохлъзгащ слой за подови настилки със средно механично натоварване

Disboxid 467 Hartkornschicht

 

 

 

Сфера на приложение

За повърхности на минерални подови покрития – в закрити помещения – при които стойността на стойността на изисканото проводимо съпротивление на заземяване R E е под 106 Ω , като например:

Помещения, в които се произвеждат, респективно се съхраняват взривни вещества; 

Производствени халета за полупроводници; 

Медицински лаборатории и помещения, оборудвани с електрически уреди; 

Халета за поддръжка на самолети;

Помещения с транспортни средства с електрическо задействане;

Помещения с ESD (Електростатично чувствителни устройства)

 

 

Свързващо вещество

Disbopox 462 EP-Siegel:

Двукомпонентна епоксидна смола, с нисък вискозитет, A/F, напълно твърда, съгласно  Deutscher Bauchemie.

Disbopox 467 E.MI Hartkornschicht:

Двукомпонентна епоксидна смола, оцветена, с добавки на фини материали, A/F, напълно твърда, съгласно Deutscher Bauchemie.

Disbopox 471 AS-Grund:

Двукомпонентна епоксидна смола, разредима с вода, проводима, оцветена, A/F, напълно твърда, съгласно Deutscher Bauchemie.

Disbopox 472 AS-Deckschicht:

Двукомпонентна епоксидна смола, оцветена, A/F, напълно твърда, съгласно Deutscher Bauchemie.

 

 

Гланц

Лъскав (краен покривен слой)

 

 

Технически данни

 

 

Disbopox 462

EP-Siegel

Disbopox 467

Hartkornschicht

Плътност

около 1,1 g/cm3

около 1,7 g/cm3

Дебелина на сухия слой

от 100 g/m2

около 95 µm

средно около 250 µm

при разход от 600 g/m2

Съотношение на смесване

Основна маса:

Втвърдител:

3 тегловни части

1 тегловна част

2 тегловни части

1 тегловна част

Време за обработка*

около 40 мин.

около 40 мин..

Разход

около 200-400 g/m2

около 600 g/m2

Време за съхнене*

Може да се ходи по слоя

Механично натоварване

Изцяло се втвърдява

около 1 ден

-

-

около 1 ден

около 3 дни

около 7 дни

 

Износване по Taber

(CS 10/1000 U/1000 g)

-

Не може да се измери

 

Disbopox 471

AS-Grund

Disbopox 472

AS-Deckschicht

около 1,1 g/cm3

около 1,5 g/cm3

около 25 µm

около 60 µm

9 тегловни части

1 тегловна част

4 тегловни части

1 тегловна част

около 90 мин..

около 45 мин..

около 100 g/m2

около 1,5-max. 2 kg/m2

около 1 ден

-

-

около 1 ден

около 3 дни

около 7 дни

 

-

 

50 mg/30 cm2

 

 

 

Таблица със стойности на устойчивост на химични вещества

 

Стойности на устойчивост на химични вещества, според DIN EN ISO 2812-3:2007 при 20 C

Среда

Disboxid

 

472

467

Оцетна киселина, 5% концентрация

Млечна киселина, 10% концентрация

Фосфорна киселина, 50% концентрация

Азотна киселина, 5% концентрация

Солна киселина, 30-32% концентрация

Сярна киселина, 35% концентрация

Лимонена киселина, 10% концентрация

Амоняк, 25% концентрация (Амониев хлорид)

Водороден пероксид, 30% концентрация

Етанол

Кселен (диметилбензен)

Бензин, супер и обикновен

Биодизел

Масло за двигател

Skydrol (хидравлична течност)

Течности за охлаждане на трансформатори

+ (V)

+/-

+/-

+ (V)

+ (V)

+ (V)

+

+

+/-

+

+

+ (V)

+ (V)

+

+

+

+ (V)

+/-

+/-

+ (V)

+ (V)

+ (V)

+

+

+/-

+

+

+ (V)

+

+

+ (V)

+

Обяснение на символите:

+ = устойчивост за 7 дни, +/- = устойчивост за 1 ден, (V) = оцветяване

 

 

 

Опаковка

 

Продукт

Размери опаковка

Цветове

Disbopox 462 EP-Siegel

Кофа 25 кг:

Кофа 18,75 кг (маса)

Кофа 6,25 кг (втвърдител)

Ламаринена кофа 10 кг

Ламаринена кофа 5 кг

Прозрачен

Disbopox 467 E.MI Hartkornschicht

Кофа 40 кг**

Кофа 26,7 кг (маса)

Кофа 13,3 кг (втвърдител)

Ламаринена кофа 15 кг

Kieselgrau*

Steingrau*

Disbopox 471 AS-Grund

Пластмасова кофа 10 кг

Черен

Disbopox 472 AS-Deckschicht

Кофа 30 кг:**

Кофа 24 кг (маса)

Кофа 6 кг (втвърдител)

Kieselgrau*

Steingrau*

Disbon 973 Kupferband

3 ролки по 16,5 м

-

Set conexiune Disboxid 975

За 15 точки на контакт 

 

Указание: В зависимост от добавката на проводими карбонови нишки, е възможно изменение на цветовете, особено при специалните цветове. При светлите цветове трябва да се изпълняват пробни повърхности,  тъй като пълнителят влияе върху оцветяването и покривната способност.

Възможна е появата на кредиращи участъци или изменение на цвета поради действието на UV лъчите и неблагоприятните условия. Органичните оцветители (напр. кафе, червено вино или листа) или различни химикали (напр. дезинфектиращи разтвори, киселини и др.) могат да променят цвета на боята. Натоварване под формата на шлайфане могат да оставят следи от одраскване върху повърхността. Това не повлиява върху функционалността на продукта

 

 

Съхранение

 

Продукт

Тип съхранение

Срок

Disbopox 462 EP-Siegel

На сухи прохладни места, предпазен от замръзване

2 години, фабрично запечатана опаковка 

Disbopox 467 Hartkornschicht

На сухи прохладни места, предпазен от замръзване

1 година, фабрично запечатана опаковка 

Disbopox 471 AS-Grund

На сухи прохладни места, предпазен от замръзване

1 година, фабрично запечатана опаковка  

Disbopox 472 AS-Deckschicht

На сухи прохладни места, предпазен от замръзване

2 години, фабрично запечатана опаковка  

Disbon 973 Kupferband

На сухи места

Неограничен

Set conexiune Disboxid 975

На сухи места

Неограничен