Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Обхват на приложени

Продукти за ускоряване на втвърдяването и намаляване на времето за монтаж на Disboxid 460 EP-Ground, Disboxid 461 EP-Filler, Disboxid 462 EP-Siegel Neu, Disboxid 463 EP-Grund Neu и Disboxid 464 EP-Decksiegel.

Характеристики

Спомага втвърдяването, като по този начин намалява времето за изчакване между нанасянето на слоевете.

Основа

Материал на базата на третичен полиамин.

Опаковка

Картон: 6 x 0,5l

Цвят

Прозрачен
В някои случаи, Disboxid 903 EP-Rapid може да увеличи пожълтяване на третирания продукт, но неговата функционалност няма да бъде засегната.

Съхранение

Студено, сухо, без замръзване.

Може да се съхранява 12 месеца в оригиналния запечатан контейнер.

Технически данни

  • Плътност:                                                        cca. 1,0 g/cm3
  • Съдържание на твърдо вещество:                     100%