Disboxid 957 Multicolor-Chips

Многоцветна смес от изкуствена мозайка в 10 класически, 6 естествени и 4 модерни Цвята за създаване на цветни повърхности по системата Disboxid MultiColor.