Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчани основи

Всички минерални основи (напр. бетон, циментови покрития, анхидридни и магнезитни замазки). Основата трябва да е носеща, фиксирана, със стабилна форма, да няма участъци с намалено сцепление, прах, мазнини, следи от гума и други разделителни вещества.

Проверява се дали повърхностите съдържащи цимент, респективно изравняващи смеси подобрени с пластични материали могат да бъдат покрити или се полагат опитни слоеве. Ако се използва Disbopox 443 EP-Imprägnierung като слой грунд за полагане на следващи слоеве бои, допълнително са валидни следните изисквания:

  • Якостта при опън на повърхността, която следва да бъде покрита трябва да е ≥ 1,5 1,0 N/mm2.
  • Минималната измерена стойност не трябва да е под 1,0 N/mm2

Бетонът и циментовите замазки трябва да са матово сухи по повърхността, не трябва да има видим лъскав воден филм по повърхността. Останалите повърхности трябва да достигнат равновесна влажност преди нанасяне на продукта:

  • Анхидридни замазки: макс. 1 % от масата
  • Магнезитни замазки: 2-4 % от масата
  • Замазки от ксилолит: 4-8 % от масата

Подготовка на основата

Основата трябва да е подготвена с подходящи методи, напр. чрез сачмоструене или шлайфане, спазвайки се упоменатите по-горе изисквания. В повърхностите дупки или дефекти се нанася Disbocret®-PCC-Mortel, след което получената повърхност се нивелира.

Подготовка на материала

Добавя се втвърдителя към основната маса. Разбърква се добре с миксер на ниска скорост

(макс. 400 об./мин.), до получаване на хомогенна маса, без ивици. Излива се в друг съд и ако се налага се добавя необходимото количество вода (макс. 5 % от масата) и се разбърква отново. 

Основна маса : втвърдител = 4:1 тегловни части

Нанасяне

Продуктът може да се нанася с четка, с мече с къс косъм или с апарат Airless. Разбърква се многократно по време на нанасяне. Продуктът се разрежда с макс. 5% от масата вода, ако се използва за импрегниране/запечатване на минерални основи, в зависимост от абсорбцията на основата и желаната дебелина на покритието. Подходящ апарат за пръскане: апарата Airless (големина на дюзата 0,08 инча).

Структура на слоевете

Слой грунд върху абсорбиращи минерални основи, под водоразтворими бои: Материалът се нанася интензивно в равномерен слой с четка в един работен етап.

Импрегниране/запечатване на абсорбиращи минерални основи: Материалът се нанася в 1-2 работни етапа. Първият слой се нанася с четка, следващият слой се нанася с мече с къс на косъма или с пръскане.

Разход

Около 200 g/m2 разреден или неразреден материал при нанасяне върху абсорбиращи основи. Точните стойности на разходните норми се определят с извършване на мостри на място.

Време за обработка

Около 60 мин. при температура от 20°C и относителна влажност на въздуха от 60%. По-високите температури скъсяват, а по-ниските удължават времето за обработка.

Време за изчакване

Времето на изчакване между работните етапи трябва да е мин.16 и макс. 24 часа, при температура от +20°C. Това време е валидно и при нанасяне на следващи слоеве оцветени, отворени за дифузия бои. При по-продължително време на изчакване, предварително нанесения слой трябва да се шлайфа преди нанасяне на следващия слой. Този времеви интервал се скъсява при високи и се удължава при ниски температури.

Време за съхнене

При температура от +20°C и относителна влажност на въздуха 60%: може да се ходи по нанесения материал след около 1 ден, може да се подложи на механично натоварване след около 3 дни и се втвърдява напълно след около 7 дни. При по-ниски температури, времето за съхнене се удължава.

По време на втвърдяване (около 24 часа при температура от +20°C), повърхността трябва да се предпази от влага. В противен случай е възможна появата на дефекти по повърхността и на проблеми със сцеплението.

Почистване на инструменти

Работните инструменти се почистват веднага след ползване, при по-продължителните работни паузи се измиват с вода или с вода и почистващ препарат.