Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Подготовка на материала

Основната маса се разбърква, към нея се добавя втвърдителя, смесват се интензивно с бъркачен механизъм на ниска скорост (максимално 400 оборота/минута), докато се получи хомогенен цветови тон без неравномерности. Материалът се пресипва в друг съд и се размесва основно още един път (да не се обработва от съда, в който е доставен).

Смесване

Компонент А (основна маса) : Компонент В (втвърдител) = 9 : 1 тегловни части

Нанасяне

Нанася се равномерно с валяк с къс косъм.

Изграждане на покритието

Виж съответния покриващ слой (DisboTHAN 429 AS 2K-PU-Beschichtung, DisboPOX W 454 AS 2K-EP-Verlaufsbeschichtung, на водна основа, DisboXID 467 2K-EP-Hartkornschicht, DisboXID 472 AS 2K-EP- Beschichtung, DisboPOX W 477 AS 2K-EP-Versiegelung, DisboXID 972 ESD 2K-EP-Beschichtung).

Разход

Прибл.100g/ m2 . Определете точните стойности на потребление чрез тест на повърхността.

Отворено време за работа

При температура от 20 °С и относителна влажност 60% около 90 минути. По-високите температури съкращават, по-ниските удължават годността за обработване.

Условия на работа

Минимум 10 °С, максимум 30 °С. Относителната влажност на въздуха не бива да надвишава 80%. Температурата на основата трябва винаги да бъде най-малко с 3 °С над температурата в точката на кондензация. В периода на съхнене е необходима достатъчно добра вентилация, тъй като изпаряването на съдържащата се вода може да повиши влажността на въздуха. Да се избягва течение.

Време за изчакване

Времето на изчакване между DisboPOX W 471 AS и покривния слой при 20°С е най-малко 16 часа и най-много 2 дни.

Почистване на инструменти

Извършва се с вода или топла сапунена вода веднага след употреба и при по-продължителни прекъсвания на работата.