Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Област на приложение

Проводим междинен слой за DisboXID, DisboTHAN и антистатичните покрития DisboPOX Antistatik-Beschichtungen.

Характеристики

  • Много добра проводимост
  • Идеално сцепление

Основа

Течна, проводима двукомпонентна епоксидна смола на водна основа

Опаковка

Комбинирана опаковка 10kg

Цвят

Черен

Съхранение

В хладни, сухи и незамръзващи помещения. Оригинално затворената опаковка е стабилна минимум 1 година. При по-ниски температури в помещението, материалът да се премести в помещение с около 20 °С преди да бъде използван.

Технически данни

Плътност приблизително 1,1 g / cm3

Сфера на приложение

Проводим междинен слой за DisboXID, DisboTHAN и антистатичните покрития DisboPOX Antistatik-Beschichtungen.

Характеристики

  • Много добра проводимост
  • Идеално сцепление

Основа

Течна, проводима двукомпонентна епоксидна смола на водна основа

Опаковка

Комбинирана опаковка 10kg

Цвят

Черен

Съхранение

В хладни, сухи и незамръзващи помещения. Оригинално затворената опаковка е стабилна минимум 1 година. При по-ниски температури в помещението, материалът да се премести в помещение с около 20 °С преди да бъде използван.

Технически данни

Плътност приблизително 1,1 g / cm3