Caparol Светът на продуктите Широка гама от продукти

Продукти

Продуктова гама Caparol

Информирайте се подробно за техническите характеристики и насоките за приложение на всички продукти на Caparol. Можете допълнително да обогатите специализираните си познания със съпътстващи документи, като технически листове, информационни листове за безопасност или бележки за информация за устойчивостта.

Препоръчани основи

Всички минерални основи. Основата трябва да е носеща, фиксирана, със стабилна форма, да няма участъци с намалено сцепление, прах, масла, мазнини, следи от гума и други разделителни вещества.

Проверява се дали повърхностите съдържащи цимент, респективно изравняващи смеси подобрени със синтетични материали могат да бъдат покрити или се полагат опитни слоеве. Якостта при опън на повърхността, която следва да бъде покрита трябва да е мин.1,5 N/mm2. Минималната измерена стойност трябва да е поне 1,0 N/mm2.

Преди нанасяне на продукта, повърхността трябва да достигне равновесна влажност:

  • Бетон и циментови замазки: макс. 4 % от масата;
  • Анхидридни замазки: макс. 0,5 % от масата;
  • Магнезитни замазки: 2-4 % от масата;
  • Замазки от ксилолит: 4-8 % от масата;

Трябва да се елиминира появата на капилярна влага. При анхидридните и магнезитни замазки е задължително полагането на хидроизолация.

Подготовка на основата

Основата трябва да е подготвена по подходящ начин, напр. чрез сачмоструене или шлайфане, спазвайки се упоменатите по-горе изисквания. Повърхностните дупки и дефекти се поправят и се изравняват с хоросани Disbocret®- PCC или с Disboxid EP.

Подготовка на материала

Втвърдителят се добавя в основната маса. Разбърква се добре с миксер на ниска скорост (макс. 400 об./мин.) до получаване на хомогенен цвят, без ивици. Излива се в друг съд и се разбърква отново. Ако желаете да оцветите крайния продукт, първо трябва да добавите оцветяваща паста към основната маса. (1 плик Disboxid 980 NEFA®POX-Farbpaste на 25 кг Disboxid 462 EP-Siegel) и се разбърква

Съотношение на смесване: Основна маса : втвърдител = 3:1 тегловни части

Нанасяне

В зависимост от предназначението, може да се нанася с гумена лопатка, мече със средна дължина на косъма или с маламашка.

Структура на слоевете

Слой грунд

Разбърканият материал се излива върху основата и се разпростира равномерно с гумена лопатка. За предотвратяване образуването на лъскави участъци, след като продуктът е равномерно разпрострян, се минава с мече със средна дължина на косъма или с четка за запечатване.

При слабо абсорбиращите основи, продуктът може да се разреди с Disboxid 419 Verdünner в пропорция от 15 % от масата. При подобни случаи трябва да се осигури вентилация и достатъчно проветрение. Прясно положеният слой грунд може да се посипе според предпочитанията.

За получаване на противохлъзгащ слой нанесен с мече, хоросановият слой се посипва с Disboxid 943/944 Einstreuquarz. При саморазливни слоеве нанесени с маламашка, грундовият слой се посипва с Disboxid 942 Mischquarz. Непосипаният слой грунд трябва да се покрие със следващ слой до 3 дни.

Запечатване

Материалът се нанася в един или два работни етапа, според описаното в точка 1. За получаване на краен противохлъзгащ слой, слоят от първия работен етап се посипва с Disboxid 943/944 Einstreuquarz или с друг подходящ за посипване материал, като например Durop, натрошен гранит или силициев карбид.

Шпакловка

Леко грапава, равна основа. Подготвя се шпакловка от

  • Disboxid 462 EP-Siegel, 1 тегловна част
  • Disboxid 942, Mischquarz, 1,5 тегловна част

Грапава основа

Подготвя се шпакловка от Disboxid 462 EP-Siegel, 1 тегловна част/ Кварцов пясък, 1,5 тегловна част (Disboxid 942 Mischquarz + Disboxid 943 Einstreuquarz , смесени в съотношение 1:1). Шпакловката се излива върху грундираната основа, разпределя се равномерно с маламашката и накрая се обезвъздушава с обезвъздушаващ иглен валяк. Новият положен слой може да се посипе според предпочитанията. Върху много грапавите и твърди повърхности се нанася допълнителен слой Disboxid 462 EP-Siegel преди да се покрие с шпакловка.

Слой хоросан

Грундът се нанася върху основата според описаното в точка 1. Хоросанът се получава от: Disboxid 462 EP-Siegel 1 тегловна част/ Disboxid 946 Mörtelquarz 10 тегловни части.

Разбърканият материал от кофата от 5 kg се смесва с 2 чувала от 25 kg Mörtelquarz. Добавя се Disboxid 946 Mörtelquarz в миксера и докато работи миксера се добавя и хомогенизирания продукт. Получената смес се разбърква добре за 3 минути. Хоросанът се нанася мокро върху мокро върху прясно положения слой грунд или върху втвърдения и посипан слой грунд. Натиска се и се нивелира с пластмасова лопатка или лопатка от неръждаема стомана. Хоросанът се изтегля предварително с оразмерен инструмент. За получаване на уплътнена срещу течности или противохлъзгаща повърхност, тези слоеве се запечатват съгласно процедурата представена в точка 2. Ако хоросановият слой се обработи след това, той се грундира и порите се запечатват с Disboxid 462 EP-Siegel с добавка от 2% тегловни Disboxid 952 Stellmittel.

Цокли (с радиус 5 сm)

Грундът се нанася върху основата според описаното в точка 1. Хоросанът се подготвя от Disboxid 462 EP-Siegel, 1 тегловна част/ Disboxid 946, Mörtelquarz, 10 тегловни части. Прясно полученият материал се нанася с подходящ инструмент, например с мистрия за цокли с радиус 5 сm.

Разход

Слой грунд около 200-400 g/m2

Запечатване около 250-500 g/m2 /слой

Шпакловка

За леко грапави, гладки основи

Disboxid 462 EP-Siegel

Disboxid 942 Mischquarz

около 660 g/mm/m2

около 1 kg/mm/m2

За грапави основи

Disboxid 462 EP-Siegel

Disboxid 942 Mischquarz

Disboxid 943 Einstreuquarz

около 660 g/mm/m2

около 500 g/mm/m2

около 500 g/mm/m2

Слой хоросан

Disboxid 462 EP-Siegel      

Disboxid 946 Mörtelquarz

около 190 g/mm/m2

около 1,9 kg/mm/m2

Цокли

Disboxid 462 EP-Siegel

Disboxid 946 Mörtelquarz

около 150 g/m

около 1,5 kg/m

Време за обработка

Около 40 мин. при температура от 20°C и относителна влажност на въздуха от 60%. По-високите температури скъсяват, а по-ниските удължават времето за обработка. 

Условия за нанасяне

Температура на материала, основата и на въздуха: Трябва да е мин. +10°C и макс. +30°C. Относителната влажност на въздуха не трябва да надвишава 80%. Температурата на основата винаги трябва да е с 3°C по-висока от температурата на точката на росене.

Време за изчакване

Времето на изчакване между работните етапи трябва да е мин. 16 часа и макс. 3 дни, при +20°C. Ако се надвиши максималното време на изчакване, предходните непосипани повърхности се шлайфат преди покриване. Времевият интервал се скъсява при по-високи и се удължава при по-ниски температури.

Време за изсъхване

При температура от +20°C и относителна влажност на въздуха 60%: може да се ходи по нанесения материал след около 1 ден, може да се подложи на механично натоварване след около 3 дни и се втвърдява напълно след около 7 дни. При по-ниски температури времето за съхнене се удължава. По време на втвърдяване (около 24 часа при температура от +20°C), повърхността трябва да се предпази от влага. В противен случай е възможна появата на дефекти по повърхността и на проблеми със сцеплението.

Особено при нанасяне при температури под 15 ̊С, повърхността трябва да се предпази от влага (дори и от влагата от въздуха), в противен случай е възможна появата на дефекти по повърхността и на проблеми със сцеплението.

Почистване на инструменти

Работните инструменти се почистват веднага след ползване или при по-дълги работни почивки се измиват с Disboxid 419 Verdünner.